تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

قرضه‌دهی برای خرید خانه از سوی بانک های خصوصی آغاز می‌شود

بانک مرکزی افغانستان به روز سه‌شنبه (۵ اسد) از ایجاد راهکار اعطای قرضه‌های خرید خانه به‌کارمندان دولتی، خبر داده‌است.

عصمت کوهسار، مسؤول بخش اطلاعات بانک مرکزی گفت: "این قرضه در اقساط پنج ساله بر اساس فیصدی از معاشات کارمندان دولتی دوباره اخذ می‌شود. کارمندانی که سه سال به‌طور متداوم و یا بیشتر از آن در یک ادارۀ دولتی کار کرده باشند، مستحق این قرضه می‌شوند."

بانک مرکزی افغانستان یا "د افغانستان بانک" در حالی از آغاز روند قرضه‌های خرید خانه از سوی بانک‌های تجارتی خبر می‌دهد که در حال حاضر بازار فروش مسکن در کشور، سخت با رکود رو به‌رو شده‌است.

مسؤولان این بانک می‌گویند که بر بنیاد این راهکار، بانک‌های تجارتی می‌توانند تا پنج میلیون افغانی قرضۀ رهن به‌کارمندان دولت بدهند و دوباره این قرضه‌ها در پنج سال از مشتریان، حصول خواهند شد.

قرضه‌های رهن یا خرید خانه در کشورهای بیرونی با شرایط آسان و زمان پس پرداخت آن تا ۳۰ سال را دربر می‌گیرد؛ اما در افغانستان بانک مرکزی می‌گوید که این قرضه‌ها باید در جریان ۵ سال، دوباره به این بانک پرداخت شوند.

اتحادیۀ بانک‌ها می‌گوید که آغاز روند قرضه‌های خرید خانه در کشور بسیار مهم است و بانک‌ها نیز علاقه‌مند پرداخت این قرضه‌ها استند.

این اتحادیه می‌افزاید که بر بنیاد یک توافق میان این اتحادیه و بانک مرکزی، روند اعطای قرضه‌های خرید خانه در کشور به‌زودی آغاز خواهند شد.

نجیب‌الله امیری، رییس اتحادیۀ بانک‌های افغانستان ابراز داشت: "وزارت مربوط باید یک مأمور را ضمانت بکند و در صورتی‌که این شخص نتواند قرضه را پرداخت کند، آن وزارت باید قرضه را پرداخت کند. قرضه باید از تقاعدی او پرداخت شود و دیگر اینکه در کنار تضمین، باید جایداد نیز در بانک‌ها به ضمانت گذاشته می‌شوند."

قرضه‌های خرید خانه به‌کارمندان دولتی در بیرون از کشور یک مکلفیت حکومت‌ها است و اینکار در کنار جلوگیری از افزایش بهای مسکن، زمینه‌ها را برای رفاه زنده‌گی کارمندان دولت فراهم می‌سازد.

 اما شماری از آگاهان می‌گویند که در افغانستان در اوضاع کنونی، پس‌گیری قرضه‌های خرید خانه از کارمندان دولت با چالش‌هایی همراه خواهند بود.

قرضه‌دهی برای خرید خانه از سوی بانک های خصوصی آغاز می‌شود

شماری از آگاهان می‌گویند که در افغانستان در اوضاع کنونی پس‌گیری قرضه‌های خرید خانه از کارمندان دولت با چالش‌هایی همراه خواهند بود.

Thumbnail

بانک مرکزی افغانستان به روز سه‌شنبه (۵ اسد) از ایجاد راهکار اعطای قرضه‌های خرید خانه به‌کارمندان دولتی، خبر داده‌است.

عصمت کوهسار، مسؤول بخش اطلاعات بانک مرکزی گفت: "این قرضه در اقساط پنج ساله بر اساس فیصدی از معاشات کارمندان دولتی دوباره اخذ می‌شود. کارمندانی که سه سال به‌طور متداوم و یا بیشتر از آن در یک ادارۀ دولتی کار کرده باشند، مستحق این قرضه می‌شوند."

بانک مرکزی افغانستان یا "د افغانستان بانک" در حالی از آغاز روند قرضه‌های خرید خانه از سوی بانک‌های تجارتی خبر می‌دهد که در حال حاضر بازار فروش مسکن در کشور، سخت با رکود رو به‌رو شده‌است.

مسؤولان این بانک می‌گویند که بر بنیاد این راهکار، بانک‌های تجارتی می‌توانند تا پنج میلیون افغانی قرضۀ رهن به‌کارمندان دولت بدهند و دوباره این قرضه‌ها در پنج سال از مشتریان، حصول خواهند شد.

قرضه‌های رهن یا خرید خانه در کشورهای بیرونی با شرایط آسان و زمان پس پرداخت آن تا ۳۰ سال را دربر می‌گیرد؛ اما در افغانستان بانک مرکزی می‌گوید که این قرضه‌ها باید در جریان ۵ سال، دوباره به این بانک پرداخت شوند.

اتحادیۀ بانک‌ها می‌گوید که آغاز روند قرضه‌های خرید خانه در کشور بسیار مهم است و بانک‌ها نیز علاقه‌مند پرداخت این قرضه‌ها استند.

این اتحادیه می‌افزاید که بر بنیاد یک توافق میان این اتحادیه و بانک مرکزی، روند اعطای قرضه‌های خرید خانه در کشور به‌زودی آغاز خواهند شد.

نجیب‌الله امیری، رییس اتحادیۀ بانک‌های افغانستان ابراز داشت: "وزارت مربوط باید یک مأمور را ضمانت بکند و در صورتی‌که این شخص نتواند قرضه را پرداخت کند، آن وزارت باید قرضه را پرداخت کند. قرضه باید از تقاعدی او پرداخت شود و دیگر اینکه در کنار تضمین، باید جایداد نیز در بانک‌ها به ضمانت گذاشته می‌شوند."

قرضه‌های خرید خانه به‌کارمندان دولتی در بیرون از کشور یک مکلفیت حکومت‌ها است و اینکار در کنار جلوگیری از افزایش بهای مسکن، زمینه‌ها را برای رفاه زنده‌گی کارمندان دولت فراهم می‌سازد.

 اما شماری از آگاهان می‌گویند که در افغانستان در اوضاع کنونی، پس‌گیری قرضه‌های خرید خانه از کارمندان دولت با چالش‌هایی همراه خواهند بود.

هم‌رسانی کنید