تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عضو پیشین بانک مرکزی خواهان دسترسی محدود طالبان به ذخایر ارزی شد

یک عضو پیشین شورای عالی بانک مرکزی از ایالات متحده خواهان دسترسی محدود طالبان به ذخایر ارزی کشور شده است.

این عضو پیشین شورای عالی بانک مرکزی هشدار می‌دهد که مسدود ماندن ذخایر ارزی باعث فروپاشی اقتصاد افغانستان و فرو رفتن خانواده‌های بیشتر در کام ناداری خواهد شد.

شاه محمد محرابی، عضو پیشین شورای عالی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفته است که امریکا ماهانه دسترسی طالبان به ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیون دالر از ذخایر ارزی را فراهم سازد، در غیر آن خطر فروپاشی و یک فاجعه اقتصادی افغانستان و زنده‌گی شهروندان آنرا تهدید می‌کند.

در پی مسدود شدن ذخایر ارزی کشور، تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور مختل شده است، بانک‌ها به گونه بسیار محدود فعالیت دارند و کارهای صدها پروژه توسعه‌یی نیز متوقف شده‌اند.

مسوولان شرکت انکشاف ملی می‌گویند که در پی محدودیت‌های بانکی که ایجاده شده اند، کار ۷۰۰ پروژه توسعه‌یی این شرکت متوقف شده است.

ضیاالله شفیق، معاون مالی و اداری شرکت انکشاف ملی، گفت: «ما از نقطه نظر تخنیکی و اداری آمادگی کامل برای آغاز کارها داریم. اما بعضی مسایل مثل سیستم بانک و دسترسی به پول نیاز به زمان دارد.»

سید مسعود، آگاه امور اقتصادی، گفت: «این موضوع هم از لحاظ اقتصادی بسیار عمده است و هم از لحاظ سیاسی فوق العاده. باز شدن ذخایر هم باعث ایجاد اعتماد و هم باعث آرامش در زندگی اجماعی می‌شود.»

افغانستان بیش از نه میلیارد دالر ذخایر ارزی دارد که به گفته آقای محرابی، در حدود هفت میلیارد دالر آن در ایالات متحده امریکا است.

این ذخایر در بیست سال پسین یگانه وسیله حفظ ارزش افغانی و پخش دالر در اقتصاد کشور بوده‌اند.

ذخایر ارزی کشور در پی سقوط حکومت پیشین، از سوی ایالات متحده امریکا مسدود شده است و علت آن زیر تحریم بودن طالبان از سوی این کشور گفته شده است.

عضو پیشین بانک مرکزی خواهان دسترسی محدود طالبان به ذخایر ارزی شد

یک عضو پیشین شورای عالی بانک مرکزی می‌گوید مسدود ماندن ذخایر ارزی به فروپاشی اقتصاد افغانستان خواهد انجامید.

تصویر بندانگشتی

یک عضو پیشین شورای عالی بانک مرکزی از ایالات متحده خواهان دسترسی محدود طالبان به ذخایر ارزی کشور شده است.

این عضو پیشین شورای عالی بانک مرکزی هشدار می‌دهد که مسدود ماندن ذخایر ارزی باعث فروپاشی اقتصاد افغانستان و فرو رفتن خانواده‌های بیشتر در کام ناداری خواهد شد.

شاه محمد محرابی، عضو پیشین شورای عالی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفته است که امریکا ماهانه دسترسی طالبان به ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیون دالر از ذخایر ارزی را فراهم سازد، در غیر آن خطر فروپاشی و یک فاجعه اقتصادی افغانستان و زنده‌گی شهروندان آنرا تهدید می‌کند.

در پی مسدود شدن ذخایر ارزی کشور، تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور مختل شده است، بانک‌ها به گونه بسیار محدود فعالیت دارند و کارهای صدها پروژه توسعه‌یی نیز متوقف شده‌اند.

مسوولان شرکت انکشاف ملی می‌گویند که در پی محدودیت‌های بانکی که ایجاده شده اند، کار ۷۰۰ پروژه توسعه‌یی این شرکت متوقف شده است.

ضیاالله شفیق، معاون مالی و اداری شرکت انکشاف ملی، گفت: «ما از نقطه نظر تخنیکی و اداری آمادگی کامل برای آغاز کارها داریم. اما بعضی مسایل مثل سیستم بانک و دسترسی به پول نیاز به زمان دارد.»

سید مسعود، آگاه امور اقتصادی، گفت: «این موضوع هم از لحاظ اقتصادی بسیار عمده است و هم از لحاظ سیاسی فوق العاده. باز شدن ذخایر هم باعث ایجاد اعتماد و هم باعث آرامش در زندگی اجماعی می‌شود.»

افغانستان بیش از نه میلیارد دالر ذخایر ارزی دارد که به گفته آقای محرابی، در حدود هفت میلیارد دالر آن در ایالات متحده امریکا است.

این ذخایر در بیست سال پسین یگانه وسیله حفظ ارزش افغانی و پخش دالر در اقتصاد کشور بوده‌اند.

ذخایر ارزی کشور در پی سقوط حکومت پیشین، از سوی ایالات متحده امریکا مسدود شده است و علت آن زیر تحریم بودن طالبان از سوی این کشور گفته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره