تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دستور بانک مرکزی ازبهر پرداخت تمامی حواله‌ها با پول افغانی

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش کرده است که بانک مرکزی افغانستان به تمامی بانک‌ها در کشور دستور داده است تا در معاملات پولی شان و اجرای حواله‌ها از پول افغانی استفاده کنند.

به گفته منابع، این اقدام به منظور جلوگیری از کمبود دالر در کشور صورت می‌گیرد و بانک مرکزی می‌خواهد از این طریق دالر را در بازار حفظ کند.

مقام‌ها در بانک مرکزی افغانستان در این باره تاکنون چیزی نگفته اند.

این خبر در حالی پخش می‌شود که حاجی محمد ادریس هفته پیش از سوی طالبان همچون رییس بانک مرکزی افغانستان معرفی شد.

اجرای حواله‌های پولی، که بیشتر به دالر انجام می‌شد، یکی از منابع عایداتی افغانستان محسوب می‌شود.

گفته شده است که حواله‌های که پیش از این دستور به مرحله اجرا قرار گرفتند، به دالر اجرا می‌شوند.

شرکت‌های مالی وسترن‌یونین  (Western Union) و منی‌گرام (MoneyGram) هم اخیرآ اعلام کرده اند که حواله‌ها را پس از این به پول افغانی اجرا می‌کنند. این دوشرکت مالی پس از روی ‌کار آمدن طالبان در افغانستان، برای مدتی فعالیت شان را متوقف کرده بودند.

همزمان با تسلط یافتن طالبان بر افغانستان، ارزش پول افغانی به شدت در برابر دالر کاهش یافته است که نگرانی‌های زیادی را به دنبال داشت.

بربنیاد گزراش‌ها، دو سوم شهروندان افغانستان کمتر از دو دالر در روز عاید دارند.

هرچند بانک‌ها فعالیت‌های شان از سرگرفتند، اما این فعالیت‌‌ها محدود می باشند.

دستور بانک مرکزی ازبهر پرداخت تمامی حواله‌ها با پول افغانی

اجرای حواله‌های پولی، که بیشتر به دالر انجام می‌شد، یکی از منابع عایداتی افغانستان محسوب می‌شود.

Thumbnail

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش کرده است که بانک مرکزی افغانستان به تمامی بانک‌ها در کشور دستور داده است تا در معاملات پولی شان و اجرای حواله‌ها از پول افغانی استفاده کنند.

به گفته منابع، این اقدام به منظور جلوگیری از کمبود دالر در کشور صورت می‌گیرد و بانک مرکزی می‌خواهد از این طریق دالر را در بازار حفظ کند.

مقام‌ها در بانک مرکزی افغانستان در این باره تاکنون چیزی نگفته اند.

این خبر در حالی پخش می‌شود که حاجی محمد ادریس هفته پیش از سوی طالبان همچون رییس بانک مرکزی افغانستان معرفی شد.

اجرای حواله‌های پولی، که بیشتر به دالر انجام می‌شد، یکی از منابع عایداتی افغانستان محسوب می‌شود.

گفته شده است که حواله‌های که پیش از این دستور به مرحله اجرا قرار گرفتند، به دالر اجرا می‌شوند.

شرکت‌های مالی وسترن‌یونین  (Western Union) و منی‌گرام (MoneyGram) هم اخیرآ اعلام کرده اند که حواله‌ها را پس از این به پول افغانی اجرا می‌کنند. این دوشرکت مالی پس از روی ‌کار آمدن طالبان در افغانستان، برای مدتی فعالیت شان را متوقف کرده بودند.

همزمان با تسلط یافتن طالبان بر افغانستان، ارزش پول افغانی به شدت در برابر دالر کاهش یافته است که نگرانی‌های زیادی را به دنبال داشت.

بربنیاد گزراش‌ها، دو سوم شهروندان افغانستان کمتر از دو دالر در روز عاید دارند.

هرچند بانک‌ها فعالیت‌های شان از سرگرفتند، اما این فعالیت‌‌ها محدود می باشند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره