Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش فروش نفت کم کیفیت در کنار جاده‌های کابل

در هفته‌های پسین، بازار فروش نفت در روی جاده‌های پایتخت رونق گرفته است و با گذشت هر روز شمار فروشنده‌گان نفت به شیوه‌ دست فروشی بیشتر می‌شود.

بهای هر لیتر پترولی که در کنار جاده‌های پایتخت به فروش می‌رسند، بیش از ده افغانی کمتر از بهای هر لیتر پترول در تانک‌های تیل است. فروشنده‌گان می‌گویند پترولی که در کنار جاده‌ها به فروش میرسند، ایرانی است.

اما روشن نیست که این مواد نفتی از راه‌های قاچاق وارد کشور می‌شود یا بگونه رسمی؟

هر لیتر پترول در کنار جاده‌ها با نام پترول ایرانی و با بهای پنجاه و چهار افغانی فروش می شود، در حالی که در تانک‌های تیل بهای آن تا هفتاد افغانی رسیده است.

محمد زکریا، فروشنده نفت، به طلوع‌نیوز گفت: «از سرای تیل در ده سبز این تیل را می‌خریم. بنام تیل ایرانی می‌خریم. هر لیتر پنجاه و دو افغانی به ما تمام میشه و پنجاه و چهار افغانی می‌فروشیم.»

فضل، فروشنده دیگر، گفت:«یک هفته پیش چهل و هفت افغانی می‌خریدیم و حالا پنجاه و دو افغانی می‌خریم. می‌گویند که به علت محصول گمرک قیمت شده.»

راننده‌گانی که از این پترول خرید می‌کنند می‌گویند که از کیفیت پایین این پترول اطلاع دارند، اما به علت کاهش درآمد‌های‌شان ناگزیر شده‌اند بخرند. گل محمد، راننده، گفت: «همین اقتصادی است. گرچه ماشین صدا می‌کند اما چی کنیم؛ سواری نیست.»

و اما روشن نیست که در کنار کیفیت پایین، قاچاق هم از علت‌های پایین بودن بهای این مواد نفتی است یا خیر؟

یونس مهمند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: « اوضاع اقتصادی خراب شده و هر کس به دنبال کاری برآمده است. کسانی هم به تیل فروشی رو آورده اند. در باره اینکه این تیل قاچاقی آمده اطلاعی ندارم.»

در گذشته نیز گزارش‌های از قاچاق مواد نفتی از ایران به افغانستان وجود داشتند و بازرگانان به گونه رسمی از بهر تحریم‌های وضع شده بر ایران با محدودیت‌های برای خرید نفت از این کشور روبرو بوده اند. اکنون در پی تحولات اخیر، نگرانی‌ها از افزایش قاچاق نفت از این کشور به افغانستان بیشتر شده اند.

افزایش فروش نفت کم کیفیت در کنار جاده‌های کابل

هر لیتر پترول در کنار جاده‌ها با نام پترول ایرانی و با بهای پنجاه و چهار افغانی فروش می شود، در حالی که در تانک‌های تیل بهای آن تا هفتاد افغانی رسیده است.

Thumbnail

در هفته‌های پسین، بازار فروش نفت در روی جاده‌های پایتخت رونق گرفته است و با گذشت هر روز شمار فروشنده‌گان نفت به شیوه‌ دست فروشی بیشتر می‌شود.

بهای هر لیتر پترولی که در کنار جاده‌های پایتخت به فروش می‌رسند، بیش از ده افغانی کمتر از بهای هر لیتر پترول در تانک‌های تیل است. فروشنده‌گان می‌گویند پترولی که در کنار جاده‌ها به فروش میرسند، ایرانی است.

اما روشن نیست که این مواد نفتی از راه‌های قاچاق وارد کشور می‌شود یا بگونه رسمی؟

هر لیتر پترول در کنار جاده‌ها با نام پترول ایرانی و با بهای پنجاه و چهار افغانی فروش می شود، در حالی که در تانک‌های تیل بهای آن تا هفتاد افغانی رسیده است.

محمد زکریا، فروشنده نفت، به طلوع‌نیوز گفت: «از سرای تیل در ده سبز این تیل را می‌خریم. بنام تیل ایرانی می‌خریم. هر لیتر پنجاه و دو افغانی به ما تمام میشه و پنجاه و چهار افغانی می‌فروشیم.»

فضل، فروشنده دیگر، گفت:«یک هفته پیش چهل و هفت افغانی می‌خریدیم و حالا پنجاه و دو افغانی می‌خریم. می‌گویند که به علت محصول گمرک قیمت شده.»

راننده‌گانی که از این پترول خرید می‌کنند می‌گویند که از کیفیت پایین این پترول اطلاع دارند، اما به علت کاهش درآمد‌های‌شان ناگزیر شده‌اند بخرند. گل محمد، راننده، گفت: «همین اقتصادی است. گرچه ماشین صدا می‌کند اما چی کنیم؛ سواری نیست.»

و اما روشن نیست که در کنار کیفیت پایین، قاچاق هم از علت‌های پایین بودن بهای این مواد نفتی است یا خیر؟

یونس مهمند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: « اوضاع اقتصادی خراب شده و هر کس به دنبال کاری برآمده است. کسانی هم به تیل فروشی رو آورده اند. در باره اینکه این تیل قاچاقی آمده اطلاعی ندارم.»

در گذشته نیز گزارش‌های از قاچاق مواد نفتی از ایران به افغانستان وجود داشتند و بازرگانان به گونه رسمی از بهر تحریم‌های وضع شده بر ایران با محدودیت‌های برای خرید نفت از این کشور روبرو بوده اند. اکنون در پی تحولات اخیر، نگرانی‌ها از افزایش قاچاق نفت از این کشور به افغانستان بیشتر شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره