Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مشکلات در صادرات؛ پاکستان روزانه تنها به ۲۰ موتر اجازه ورود میدهد

اتاق تجارت و سرمایه گذاری یک بار دیگر از افزایش مشکلات فراراه صادرات کشور در گذرگاه‌های پاکستان خبر می‌دهد.

مسوولان این اتاق می‌گویند که پاکستان روزانه از گذرگاه‌های رسمی‌اش تنها بیست موتر کالاهای صادراتی افغانستان را به این کشور اجازه ورود می‌دهد، اما در برابر آن روزانه بیش از یک صد و بیست موتر کالاهای پاکستانی به افغانستان وارد می‌شوند.

آنان از حکومت کنونی می‌خواهند که مشکل بازرگانی و ترانزیتی را با پاکستان حل سازد، در غیر آن این کار بر صادرات کالاهای افغانستان به پاکستان اثرهای بدی خواهند گذاشت.

خانجان الکوزی، رییس اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان، گفت: «این یک مشکل بسیار جدی است و ما چند بار آن را با مقامات پاکستانی شریک کرده‌ایم اما تا کنون این مشکل حل نشده است.»

شماری از بازرگانان در ولایت ننگرهار نیز از این وضیعت شاکی اند. آنان می‌گویند که در بیست سال گذشته حکومت‌های گونه‌گون مشکل آنان را با پاکستان برطرف نتوانستند.

آنان می‌گویند که اکنون صدها موتر بار با میوه‌ها و سبزی‌های کشور در مرز متوقف هستند.

زلمی عظیمی، بازرگان در ولایت ننگرهار، گفت: «روزانه تا حدود ۲۶۰ موتر در این سوی مرز متوقف می‌باشد و در هفته چند هزار موتر می‌شود.»

انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «مسوولین وزارت‌های تجارت و خارجه باید در این مورد با مقام‌های پاکستانی صحبت کنند و این مشکل را حل سازند.»

این در حالیست که پیش از این وزارت امور خارجه از معافیت مالیات بر فروش کالاهای افغانستان از سوی پاکستان خبر داده است. اما مسوولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گویند که این مالیات خلاف اصول اساسی آن از سوی پاکستان بر صادرات افغانستان وضع شده بود و برداشته شدن آن کار خوبی بوده است.

مشکلات در صادرات؛ پاکستان روزانه تنها به ۲۰ موتر اجازه ورود میدهد

اتاق تجارت وسرمایه گذاری میگوید که پاکستان اجازه داده است روزانه تا ۲۰ موتر کالای صادراتی افغانستان وارد پاکستان شود، اما در برابر آن ۱۲۰ موتر کالای پاکستانی وارد افغانستان می‌شود.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و سرمایه گذاری یک بار دیگر از افزایش مشکلات فراراه صادرات کشور در گذرگاه‌های پاکستان خبر می‌دهد.

مسوولان این اتاق می‌گویند که پاکستان روزانه از گذرگاه‌های رسمی‌اش تنها بیست موتر کالاهای صادراتی افغانستان را به این کشور اجازه ورود می‌دهد، اما در برابر آن روزانه بیش از یک صد و بیست موتر کالاهای پاکستانی به افغانستان وارد می‌شوند.

آنان از حکومت کنونی می‌خواهند که مشکل بازرگانی و ترانزیتی را با پاکستان حل سازد، در غیر آن این کار بر صادرات کالاهای افغانستان به پاکستان اثرهای بدی خواهند گذاشت.

خانجان الکوزی، رییس اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان، گفت: «این یک مشکل بسیار جدی است و ما چند بار آن را با مقامات پاکستانی شریک کرده‌ایم اما تا کنون این مشکل حل نشده است.»

شماری از بازرگانان در ولایت ننگرهار نیز از این وضیعت شاکی اند. آنان می‌گویند که در بیست سال گذشته حکومت‌های گونه‌گون مشکل آنان را با پاکستان برطرف نتوانستند.

آنان می‌گویند که اکنون صدها موتر بار با میوه‌ها و سبزی‌های کشور در مرز متوقف هستند.

زلمی عظیمی، بازرگان در ولایت ننگرهار، گفت: «روزانه تا حدود ۲۶۰ موتر در این سوی مرز متوقف می‌باشد و در هفته چند هزار موتر می‌شود.»

انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «مسوولین وزارت‌های تجارت و خارجه باید در این مورد با مقام‌های پاکستانی صحبت کنند و این مشکل را حل سازند.»

این در حالیست که پیش از این وزارت امور خارجه از معافیت مالیات بر فروش کالاهای افغانستان از سوی پاکستان خبر داده است. اما مسوولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گویند که این مالیات خلاف اصول اساسی آن از سوی پاکستان بر صادرات افغانستان وضع شده بود و برداشته شدن آن کار خوبی بوده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره