Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اتحادیه زرگران: مردم بجای خرید، طلاهای شان را می‌فروشند

اتحادیه زرگران در کابل می‌گوید که کار  زرگران در کابل در ماه‌های پسین به گونه چشمگیر با رکود روبرو شده است.  

به گفته مسوولان در اتحادیه زرگران، مردم بجای خرید، بیشتر طلاهای شان را به فروش می‌رسانند.  

نصیر احمد احساس، ریس اتحادیه زرگران گفت: «پول افغانی ثبات ندارد، وقتی که زرگران دوباره دالر می‌خرند با مشکلات مواجه می‌شوند.»    

وی می‌افزاید که بازار طلا وابسته به پول افغانی است که اخیرأ بهای آن در بازارهای کابل نسبت به دالر کاهش یافته است.  

در همین حال، برخی از زرگران در کابل می‌گویند که بیشتر  مردم بجای خرید، طلاهای شان را می فروشند و می‌گویند که فروشات آنان در این اواخر رو به رکود است، اما خرید طلا بیشتر از روز های قبل پر رنگ‌تر شده است.  

حسیب‌لله، زرگر گفت: «بازار رو به رکود است، چون کاروبار بسیار ضعیف شده است و فروشات نیست.»  

حاجی محمد ذاکر آرین، یکی از دکانداران در کابل گفت: «فروشات ما بیخی به صفر رسیده است ولی خرید ما خوب است اما مشکل در این است که زمانی که دادوستد نباشد، ما پول برای خرید طلا نداریم.»  

این در حالی ا‌ست که نرخ طلا در بازار های کابل تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.  

باشنده‌گان کابل می‌گویند که آنان از بهر چالش‌های اقتصادی مجبور استند که طلاهای شان را بفروشند.   

با این حال برخی از آگاهان مسایل اقتصادی منجمد ماندن پول‌های افغانستان را از علت‌های اساسی چالش‌های اقتصادی در کشور می‌دانند.  

اتحادیه زرگران: مردم بجای خرید، طلاهای شان را می‌فروشند

باشنده‌گان کابل می‌گویند که آنان از بهر چالش‌های اقتصادی مجبور استند که طلاهای شان را بفروشند.   

تصویر بندانگشتی

اتحادیه زرگران در کابل می‌گوید که کار  زرگران در کابل در ماه‌های پسین به گونه چشمگیر با رکود روبرو شده است.  

به گفته مسوولان در اتحادیه زرگران، مردم بجای خرید، بیشتر طلاهای شان را به فروش می‌رسانند.  

نصیر احمد احساس، ریس اتحادیه زرگران گفت: «پول افغانی ثبات ندارد، وقتی که زرگران دوباره دالر می‌خرند با مشکلات مواجه می‌شوند.»    

وی می‌افزاید که بازار طلا وابسته به پول افغانی است که اخیرأ بهای آن در بازارهای کابل نسبت به دالر کاهش یافته است.  

در همین حال، برخی از زرگران در کابل می‌گویند که بیشتر  مردم بجای خرید، طلاهای شان را می فروشند و می‌گویند که فروشات آنان در این اواخر رو به رکود است، اما خرید طلا بیشتر از روز های قبل پر رنگ‌تر شده است.  

حسیب‌لله، زرگر گفت: «بازار رو به رکود است، چون کاروبار بسیار ضعیف شده است و فروشات نیست.»  

حاجی محمد ذاکر آرین، یکی از دکانداران در کابل گفت: «فروشات ما بیخی به صفر رسیده است ولی خرید ما خوب است اما مشکل در این است که زمانی که دادوستد نباشد، ما پول برای خرید طلا نداریم.»  

این در حالی ا‌ست که نرخ طلا در بازار های کابل تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.  

باشنده‌گان کابل می‌گویند که آنان از بهر چالش‌های اقتصادی مجبور استند که طلاهای شان را بفروشند.   

با این حال برخی از آگاهان مسایل اقتصادی منجمد ماندن پول‌های افغانستان را از علت‌های اساسی چالش‌های اقتصادی در کشور می‌دانند.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره