Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توقف صادرات افغانستان از راه بندر چابهار

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که از سه ما بدین‌سو، روند صادرات کشور از راه بندر چابهار ایران متوقف شده است.

به گفته مسوولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری، به علت چالش‌های فنی در بندر «نوا شیوا» هند، بازرگانان نمی‌توانند کالاهای شان را از راه بندر چابهار صادر کنند.

یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «من فکر می‌کنم به سبب این که یک سلسله مشکلات در بندر نوا شیوای هند وجود دارد، از همین‌رو تاجران صادرات نمی‌کنند.»

آمارهای این نهاد نشان می‌دهند که از راه این بندر، هر پانزده روز یک کشتی کلان مواد خوراکی به افغانستان انتقال می‌یابد، اما صادرات کشور هنوز هم متوقف است.

این در حالیست که بیشتر روغن و بوره از امارات و دیگر کشورها از راه بندر چابهار به افغانستان وارد می‌شوند.

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی چالش‌های سیاسی در افغانستان را عامل کندی صادرات در این بندر می‌دانند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «وقتی ما صادرات نداریم به این معنی نیست که ما از بندر چابهار و یا از جای دیگری صادر نمی‌کنیم، این چنین معنی می‌دهد که ما صادرات در این‌جا نداریم و کاملا متکی به واردات هستیم.»

کاهش تولیدات ناخالص داخلی کشور، افت کشاورزی و کاهش سرمایه گذاری‌ها نیز بر کاهش روند صادرات از راه بندر چابهار سایه افگنده است.

بهرام رامش، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «وقتی تاجرهای ما کالاها و یا اجناس خویش را از افغانستان به خارج می‌فرستند، از جانب مقابل پول‌های خویش را در بانک‌ها دریافت می‌کنند. اما خدمات بانکی در هفته تقریباً ۳۰۰۰۰ یا پنج فیصد از مبلغ حساب برای تجاران یک چالش بسیار بزرگ است.»

اکنون افغانستان بخش زیادی از فرآورده‌هایش را از راه بندرهای کراچی و واگه پاکستان به جهان صادر می‌کند و از همین رو نقش بندر چابهار کمرنگ شده است.

توقف صادرات افغانستان از راه بندر چابهار

بربنیاد گزارش‌ها، اکنون افغانستان بیشتر کالاهایش را از راه بندر کراچی و واگه پاکستان صادر می‌کند و از همین‌رو نقش بندر چابهار کمرنگ شده است.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که از سه ما بدین‌سو، روند صادرات کشور از راه بندر چابهار ایران متوقف شده است.

به گفته مسوولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری، به علت چالش‌های فنی در بندر «نوا شیوا» هند، بازرگانان نمی‌توانند کالاهای شان را از راه بندر چابهار صادر کنند.

یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «من فکر می‌کنم به سبب این که یک سلسله مشکلات در بندر نوا شیوای هند وجود دارد، از همین‌رو تاجران صادرات نمی‌کنند.»

آمارهای این نهاد نشان می‌دهند که از راه این بندر، هر پانزده روز یک کشتی کلان مواد خوراکی به افغانستان انتقال می‌یابد، اما صادرات کشور هنوز هم متوقف است.

این در حالیست که بیشتر روغن و بوره از امارات و دیگر کشورها از راه بندر چابهار به افغانستان وارد می‌شوند.

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی چالش‌های سیاسی در افغانستان را عامل کندی صادرات در این بندر می‌دانند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «وقتی ما صادرات نداریم به این معنی نیست که ما از بندر چابهار و یا از جای دیگری صادر نمی‌کنیم، این چنین معنی می‌دهد که ما صادرات در این‌جا نداریم و کاملا متکی به واردات هستیم.»

کاهش تولیدات ناخالص داخلی کشور، افت کشاورزی و کاهش سرمایه گذاری‌ها نیز بر کاهش روند صادرات از راه بندر چابهار سایه افگنده است.

بهرام رامش، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «وقتی تاجرهای ما کالاها و یا اجناس خویش را از افغانستان به خارج می‌فرستند، از جانب مقابل پول‌های خویش را در بانک‌ها دریافت می‌کنند. اما خدمات بانکی در هفته تقریباً ۳۰۰۰۰ یا پنج فیصد از مبلغ حساب برای تجاران یک چالش بسیار بزرگ است.»

اکنون افغانستان بخش زیادی از فرآورده‌هایش را از راه بندرهای کراچی و واگه پاکستان به جهان صادر می‌کند و از همین رو نقش بندر چابهار کمرنگ شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره