Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست اتاق صنایع و معادن از بازرگانان ازبهر سرمایه‌گذاری در کشور

مسوولان در اتاق صنایع و معادن کشور از بازرگانان می‌خواهند که در افغانستان سرمایه گذاری کنند تا زمینه برای رشد فرآورده‌های داخلی کشور فراهم شود.

مسوولان اتاق صنایع و معادن این اظهارات را در نشستی که از سوی انجمن صنعت کاران برگزار شده بود، بیان کردند.

شیرباز کمین‌زاده، رییس عمومی اتاق صنایع و معادن گفت: «از سکتور خصوصی افغانستان تقاضا می‌کنم که سرمایه‌های تان را به کشور بازگردانید و بیایید در این کشود کار کنید.»

انجمن صنعتکاران افغانستان می‌گوید که بیش از ۴ هزار کارخانه تولیدی در افغانستان فعالیت دارد که نزدیک به ۳۲۰ هزار نفر در این کارخانه‌ها مشغول کار اند، اما شمار زیاد از این کارخانه‌های تولیدی با رکود مواجه شده اند.

عبدالجبار صافی، رییس انجمن صنعت‌کاران گفت: «در حدود ۴ الی ۵ هزار کارخانه در این‌جا فعالیت دارد و از ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تن در آن در تمام افغانستان کار می‌کند. در پارک صنعتی ۴۵ هزار تن مشغول کار اند.»

با این حال، کارخانه‌داران در پایتخت می‌گویند که از یک سو نبود مواد خام کافی و از سوی دیگر کرایه بلند کارخانه‌ها سبب شده است که بیشتر این کارخانه‌ها بسته شوند.

یارمحمد، یک تن از صنعت‌کاران گفت: «کارخانه‌ها در حال حاضر تا ۶۰ فیصد بسته اند و علت آن تنها نبود و قیمت بودن مواد خام است.»

از سویی هم، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از امارت اسلامی می‌خواهد که باید به سیستم بانکی توجه جدی نماید.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «مسولان امارت اسلامی باید به سیستم‌های بانکی بسیار توجه نمایند، سیستم‌های بانکی اساس اقتصاد یک کشور را تشکیل می‌دهد.»

در حاشیه‌ای این نشست، کار ساخت نخستین درمانگاه صحی در پارک صنعتی پلچرخی آغاز شد.

در پارک‌های صنعتی پلچرخی کابل، بیش از ۷۰۰ کارخانه تولیدی فعالیت دارد و برای ۴۵ هزار نفر زمینه کار فراهم شده است.

خواست اتاق صنایع و معادن از بازرگانان ازبهر سرمایه‌گذاری در کشور

انجمن صنعتکاران افغانستان می‌گوید که بیش از ۴ هزار کارخانه تولیدی در افغانستان فعالیت دارد که نزدیک به ۳۲۰ هزار نفر در این کارخانه‌ها مشغول کار اند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان در اتاق صنایع و معادن کشور از بازرگانان می‌خواهند که در افغانستان سرمایه گذاری کنند تا زمینه برای رشد فرآورده‌های داخلی کشور فراهم شود.

مسوولان اتاق صنایع و معادن این اظهارات را در نشستی که از سوی انجمن صنعت کاران برگزار شده بود، بیان کردند.

شیرباز کمین‌زاده، رییس عمومی اتاق صنایع و معادن گفت: «از سکتور خصوصی افغانستان تقاضا می‌کنم که سرمایه‌های تان را به کشور بازگردانید و بیایید در این کشود کار کنید.»

انجمن صنعتکاران افغانستان می‌گوید که بیش از ۴ هزار کارخانه تولیدی در افغانستان فعالیت دارد که نزدیک به ۳۲۰ هزار نفر در این کارخانه‌ها مشغول کار اند، اما شمار زیاد از این کارخانه‌های تولیدی با رکود مواجه شده اند.

عبدالجبار صافی، رییس انجمن صنعت‌کاران گفت: «در حدود ۴ الی ۵ هزار کارخانه در این‌جا فعالیت دارد و از ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تن در آن در تمام افغانستان کار می‌کند. در پارک صنعتی ۴۵ هزار تن مشغول کار اند.»

با این حال، کارخانه‌داران در پایتخت می‌گویند که از یک سو نبود مواد خام کافی و از سوی دیگر کرایه بلند کارخانه‌ها سبب شده است که بیشتر این کارخانه‌ها بسته شوند.

یارمحمد، یک تن از صنعت‌کاران گفت: «کارخانه‌ها در حال حاضر تا ۶۰ فیصد بسته اند و علت آن تنها نبود و قیمت بودن مواد خام است.»

از سویی هم، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از امارت اسلامی می‌خواهد که باید به سیستم بانکی توجه جدی نماید.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «مسولان امارت اسلامی باید به سیستم‌های بانکی بسیار توجه نمایند، سیستم‌های بانکی اساس اقتصاد یک کشور را تشکیل می‌دهد.»

در حاشیه‌ای این نشست، کار ساخت نخستین درمانگاه صحی در پارک صنعتی پلچرخی آغاز شد.

در پارک‌های صنعتی پلچرخی کابل، بیش از ۷۰۰ کارخانه تولیدی فعالیت دارد و برای ۴۵ هزار نفر زمینه کار فراهم شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره