تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش حاصلات جلغوزه و کاهش صادرات آن نسبت به سال‌های گذشته

شماری از فروشنده‌گان جلغوزه در پایتخت می‌گویند که امسال صادرات جلغوزه به کشورهای دیگر  کم‌رنگ شده است.

آنان می‌گویند که در سال روان خورشیدی، در حدود یک هزار تُن جلغوزه به بیرون از کشور صادر شده است که نسبت به سال‌های گذشته کاهش را نشان می‌دهد.

به گفته آنان، باوجود آنکه امسال حاصلات جلغوزه نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته، اما صادرات آن کم‌رنگ است.

عبدالاحد، فروشنده جلغوزه گفت: «حاصلات نظر به سال‌های گذشته خوب است، صادرات داریم به هند و چین، اما پس از تحولات اخیر و نبود پرواز‌ها صادرات به چین کم است.»

این فروشنده‌گان می‌گویند که امسال بهای جلغوزه نسبت به سال‌های پیش کاهش یافته، و از سویی دیگر بازار این فراورده کشور کمرنگ شده است.

وحید، فروشنده جلغوزه گفت: «سال پیش، فروشات از هشت هزار شروع شده بود تا چهارده هزار، اما امسال شش تا هفت هزار یک سیر جلغوزه به فروش می‌رسد، همه مردم به تاوان به فروش می‌رسانند.»

امسال افغانستان از راه دهلیز هوایی، نزدیک به یک هزار تن جلغوزه به چین صادر کرده است و انتظار می‌رود روند انتقال آن ادامه یابد.

از سویی هم، برخی از بازرگانان تاکید دارند که در سال روان هجری خورشیدی، بخشی از جلغوزه کشور به گونه قاچاق به پاکستان انتقال یافته است. با این هم، یک مقدار زیاد جلغوزه کشور به بازارهای چین صادر می‌شود.

سلمان رها، یک تن از بازرگانان جلغوزه گفت: «یک بخش عظیمی جلغوزه افغانستان، چه به شکل مستقیم و چه به شکل غیر مستقیم وارد مارکیت چین می‌شود و این‌جا به مصرف می‌رسد. آماری که از سال گذشته وجود دارد در حدود چهار هزار تُن جلغوزه از طریق دهلیزهای هوایی به صورت مستقیم وارد مارکیت چین شده است.»

این در حالیست که، میوه خشک به ویژه جلغوزه، یکی از مهم ترین اقلام صادراتی کشور شمرده می‌شود که در تولید ناخالص داخلی کشور نقش مهم دارد.

افزایش حاصلات جلغوزه و کاهش صادرات آن نسبت به سال‌های گذشته

فروشنده‌گان جلغوزه می‌گویند با آنکه امسال حاصلات جلغوزه نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته، اما صادرات آن کم‌رنگ است.

Thumbnail

شماری از فروشنده‌گان جلغوزه در پایتخت می‌گویند که امسال صادرات جلغوزه به کشورهای دیگر  کم‌رنگ شده است.

آنان می‌گویند که در سال روان خورشیدی، در حدود یک هزار تُن جلغوزه به بیرون از کشور صادر شده است که نسبت به سال‌های گذشته کاهش را نشان می‌دهد.

به گفته آنان، باوجود آنکه امسال حاصلات جلغوزه نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته، اما صادرات آن کم‌رنگ است.

عبدالاحد، فروشنده جلغوزه گفت: «حاصلات نظر به سال‌های گذشته خوب است، صادرات داریم به هند و چین، اما پس از تحولات اخیر و نبود پرواز‌ها صادرات به چین کم است.»

این فروشنده‌گان می‌گویند که امسال بهای جلغوزه نسبت به سال‌های پیش کاهش یافته، و از سویی دیگر بازار این فراورده کشور کمرنگ شده است.

وحید، فروشنده جلغوزه گفت: «سال پیش، فروشات از هشت هزار شروع شده بود تا چهارده هزار، اما امسال شش تا هفت هزار یک سیر جلغوزه به فروش می‌رسد، همه مردم به تاوان به فروش می‌رسانند.»

امسال افغانستان از راه دهلیز هوایی، نزدیک به یک هزار تن جلغوزه به چین صادر کرده است و انتظار می‌رود روند انتقال آن ادامه یابد.

از سویی هم، برخی از بازرگانان تاکید دارند که در سال روان هجری خورشیدی، بخشی از جلغوزه کشور به گونه قاچاق به پاکستان انتقال یافته است. با این هم، یک مقدار زیاد جلغوزه کشور به بازارهای چین صادر می‌شود.

سلمان رها، یک تن از بازرگانان جلغوزه گفت: «یک بخش عظیمی جلغوزه افغانستان، چه به شکل مستقیم و چه به شکل غیر مستقیم وارد مارکیت چین می‌شود و این‌جا به مصرف می‌رسد. آماری که از سال گذشته وجود دارد در حدود چهار هزار تُن جلغوزه از طریق دهلیزهای هوایی به صورت مستقیم وارد مارکیت چین شده است.»

این در حالیست که، میوه خشک به ویژه جلغوزه، یکی از مهم ترین اقلام صادراتی کشور شمرده می‌شود که در تولید ناخالص داخلی کشور نقش مهم دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره