Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش بهای مواد خوراکی در پی کاهش ارزش پول افغانی در برابر دالر

اتاق تجارت و سرمایه گذاری  می‌گوید که کاهش ارزش پول افغانی در برابر دالر، بهای مواد خوراکی را در کشور افزایش داده است.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «قیمت دالر بالا رفته است، طبیعی است که قیمت‌ها بالا می رود.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که افزایش بهای مواد خوراکی، میزان فقر و گرسنگی را به گونه‌ی بی‌پیشینه افزایش خواهد داد.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «قیمتی پایه‌های اول قحطی است، و قحطی معنا دارد که گم شدن کالا‌ها به خصوص کالاهای غذایی در موقع حساس سال، به خصوص زمستان مطرح می‌شود.»

از سویی هم، پایتخت نشینان از افزایش روز افزون بهای مواد خوراکی در بازارهای کابل نگران اند.

عبدالله، باشنده کابل گفت: «قیمت‌ها روز به روز زیاد می‌شود، یک‌سو بیکاری، یک‌سو قیمت‌ها بالا رفته، چاره نیست مجبور بسازیم، نان قاق بخوریم، چای تلخ بخوریم.»

عبدالمجید، باشنده کابل گفت: «قیمت‌ها زیاد است، آرد ۲۲۰۰ افغانی شده، روغن ۲۵۰۰ افغانی است، خودم کراچی دارم، کاروبار نیست، خانه را هم کرایه می‌دهم.»

همزمان با کاهش ارزش افغانی، بهای مواد خوراکی به ویژه آرد، روغن و برنج در بازارها افزایش یافته است.

این در حالیست که، نسبت به دو روز پیش، هر بوری آرد دوصد افغانی، هر بوری برنج یک‌صد و پنجاه افغانی و هر قوطی روغن یک‌صد و پنجاه افغانی بلندتر به فروش می‌رسد.

حسیب الله، دکاندار گفت: «روز به روز قیمت‌ها بالا می‌شود، به آن‌ها فایده است، آن‌ها از فروختن کرده به نفروختن خوش هستند. دو روز کالاهای‌شان می‌ماند، فایده‌اش دو برابر می‌شود، تاجران بسیار سرمایه پیدا کردند.»

حبیب الله، دکاندار گفت: «احتکار هم دارند، اگر احتکار نباشد قیمت‌ها بالا نمی رود. تاجرهای داریم که پنج تیلر مال می‌آورند و یک تیلر را بیرون می‌کشند، باز می‌گویند مال نیست، و راه بسته است.»

مختار ولی حکیمی، دکاندار گفت: «دو روز پیش بوره ۴۰۰ افغانی بود حالا به ۴۵۰ افغانی می‌فروشیم، به همین قیمت دوباره خریده هم نمی‌توانیم.»

این در حالیست که در شرایط کنونی، بربنیاد آمارها افغانستان بیش از نود درصد کسر بیلانس تجارت دارد و بسیاری کالاهای بازرگانی به شمول مواد خوراکی را از بیرون وارد می‌کند.

افزایش بهای مواد خوراکی در پی کاهش ارزش پول افغانی در برابر دالر

سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که به سبب بالا رفتن نرخ دالر در برابر پول افغانی قیمت‌های مواد خوراکی افزایش یافته است.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و سرمایه گذاری  می‌گوید که کاهش ارزش پول افغانی در برابر دالر، بهای مواد خوراکی را در کشور افزایش داده است.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «قیمت دالر بالا رفته است، طبیعی است که قیمت‌ها بالا می رود.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که افزایش بهای مواد خوراکی، میزان فقر و گرسنگی را به گونه‌ی بی‌پیشینه افزایش خواهد داد.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «قیمتی پایه‌های اول قحطی است، و قحطی معنا دارد که گم شدن کالا‌ها به خصوص کالاهای غذایی در موقع حساس سال، به خصوص زمستان مطرح می‌شود.»

از سویی هم، پایتخت نشینان از افزایش روز افزون بهای مواد خوراکی در بازارهای کابل نگران اند.

عبدالله، باشنده کابل گفت: «قیمت‌ها روز به روز زیاد می‌شود، یک‌سو بیکاری، یک‌سو قیمت‌ها بالا رفته، چاره نیست مجبور بسازیم، نان قاق بخوریم، چای تلخ بخوریم.»

عبدالمجید، باشنده کابل گفت: «قیمت‌ها زیاد است، آرد ۲۲۰۰ افغانی شده، روغن ۲۵۰۰ افغانی است، خودم کراچی دارم، کاروبار نیست، خانه را هم کرایه می‌دهم.»

همزمان با کاهش ارزش افغانی، بهای مواد خوراکی به ویژه آرد، روغن و برنج در بازارها افزایش یافته است.

این در حالیست که، نسبت به دو روز پیش، هر بوری آرد دوصد افغانی، هر بوری برنج یک‌صد و پنجاه افغانی و هر قوطی روغن یک‌صد و پنجاه افغانی بلندتر به فروش می‌رسد.

حسیب الله، دکاندار گفت: «روز به روز قیمت‌ها بالا می‌شود، به آن‌ها فایده است، آن‌ها از فروختن کرده به نفروختن خوش هستند. دو روز کالاهای‌شان می‌ماند، فایده‌اش دو برابر می‌شود، تاجران بسیار سرمایه پیدا کردند.»

حبیب الله، دکاندار گفت: «احتکار هم دارند، اگر احتکار نباشد قیمت‌ها بالا نمی رود. تاجرهای داریم که پنج تیلر مال می‌آورند و یک تیلر را بیرون می‌کشند، باز می‌گویند مال نیست، و راه بسته است.»

مختار ولی حکیمی، دکاندار گفت: «دو روز پیش بوره ۴۰۰ افغانی بود حالا به ۴۵۰ افغانی می‌فروشیم، به همین قیمت دوباره خریده هم نمی‌توانیم.»

این در حالیست که در شرایط کنونی، بربنیاد آمارها افغانستان بیش از نود درصد کسر بیلانس تجارت دارد و بسیاری کالاهای بازرگانی به شمول مواد خوراکی را از بیرون وارد می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره