Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برشنا می‌گوید به زودی بدهی‌های برق وارداتی را می‌‌پردازد

مسوولان شرکت برشنا روز سه‌شنبه پس از نشر پیام‌های تویتری بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر)، گفته اند که بدهی‌های برق وارداتی را به زودی به کشور های آسیای میانه خواهند پرداخت.

این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شوند که بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر روز دوشنبه گفته است که کشورهای آسیای میانه به علت پرداخت نشدن بدهی‌ها، می‌توانند برق وارداتی افغانستان را قطع کند.

حکمت الله نورزی، سخنگوی شرکت برشنا گفت: «به زودترین فرصت پول برق کشور‌های همسایه که شرکت برشنا از آن قرضدار است، پرداخت خواهد شد.»

از سویی هم، مسوولان اتاق صنایع و معادن و شماری از کارخانه داران می‌گویند که اگر برق افغانستان قطع شود، کارخانه‌های تولیدی در کشور نمی‌توانند به فعالیت‌های شان ادامه دهند.

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایی اتاق صنایع و معادن کابل گفت: «فابریکه‌های تولیدی وابسته به جریان برق است، اگر برق قطع شود، مشکلات فروان ایجاد خواهد کرد.»

شماری از باشنده‌گان پایتخت نیز می‌گویند که اگر برق نباشد، مردم با چالش‌های فروانی روبرو خواهند شد.

وحدت‌ الله، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گت: «اگر افغانستان برق نداشته باشد و ازبکستان برق را قطع کند، مشکلات زیاد به وجود خواهد آمد، حالا مردم افغانستان در فقر و تنگ دستی به سر می‌برند.»

بربنیاد آمارهای شرکت برشنا، بیشترین برق وارداتی در حال حاضر از کشور های ازبکستان و تاجیکستان است و بخش از برق مورد نیاز کشور از بندهای سروبی و درونته و ماهیپر تولید می‌شود.

برشنا می‌گوید به زودی بدهی‌های برق وارداتی را می‌‌پردازد

شرکت برشنا می‌گوید که به زودی بدهی‌های ناشی از پول صرفیه برق وارداتی به کشورهای آسیایی میانه را می‌پردازد.

Thumbnail

مسوولان شرکت برشنا روز سه‌شنبه پس از نشر پیام‌های تویتری بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر)، گفته اند که بدهی‌های برق وارداتی را به زودی به کشور های آسیای میانه خواهند پرداخت.

این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شوند که بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر روز دوشنبه گفته است که کشورهای آسیای میانه به علت پرداخت نشدن بدهی‌ها، می‌توانند برق وارداتی افغانستان را قطع کند.

حکمت الله نورزی، سخنگوی شرکت برشنا گفت: «به زودترین فرصت پول برق کشور‌های همسایه که شرکت برشنا از آن قرضدار است، پرداخت خواهد شد.»

از سویی هم، مسوولان اتاق صنایع و معادن و شماری از کارخانه داران می‌گویند که اگر برق افغانستان قطع شود، کارخانه‌های تولیدی در کشور نمی‌توانند به فعالیت‌های شان ادامه دهند.

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایی اتاق صنایع و معادن کابل گفت: «فابریکه‌های تولیدی وابسته به جریان برق است، اگر برق قطع شود، مشکلات فروان ایجاد خواهد کرد.»

شماری از باشنده‌گان پایتخت نیز می‌گویند که اگر برق نباشد، مردم با چالش‌های فروانی روبرو خواهند شد.

وحدت‌ الله، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گت: «اگر افغانستان برق نداشته باشد و ازبکستان برق را قطع کند، مشکلات زیاد به وجود خواهد آمد، حالا مردم افغانستان در فقر و تنگ دستی به سر می‌برند.»

بربنیاد آمارهای شرکت برشنا، بیشترین برق وارداتی در حال حاضر از کشور های ازبکستان و تاجیکستان است و بخش از برق مورد نیاز کشور از بندهای سروبی و درونته و ماهیپر تولید می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره