Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بانک مرکزی در تلاش حفظ ارزش افغانی پس از سقوط بی‌پیشینه در ۲۰ سال

پس از این‌که بهای یک دالر به بیش از صد افغانی در بازارهای کشور رسید، مسوولان بانک مرکزی در یک نشست با اتحادیه صرافان سرای شهزاده در زمینه ثبات و حفظ نرخ مبادله افغانی، نظارت بر فعالیت‌های صرافان و عرضه کننده‌گان خدمات پولی گفت‌وگو کردند.

حسیب الله نوری، مدیر نشرات بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی تا حد توان کوشیده است تا از بحران اقتصادی در کشور جلوگیری کند.»

محمد طاهر قیومی، عضو هیأت رهبری اتحادیه صرافان سرای شهزاده گفت: «در جلسه بانک مرکزی آنان با ما همکاری کردند و یک و نیم افغانی بهایی دالر را کاهش دادند.»

پایین آمدن ارزش افغانی در برابر دالر، بازرگانان را نیز با چالش‌هایی روبرو ساخته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که بیشتر کالاهای کشور وارداتی است و خرید آن در بیرون از کشور به دالر است، ازهمین‌رو این کار اثر منفی بر کار و بار آنان دارد.

خانجان الکوزی، عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «ما یک کشور وارداتی استیم و همه اجناس به ویژه مواد خوراکی را ما از بیرون کشور وارد می‌کنیم و بلند رفتن بهای دالر تاثیرات منفی خواهد داشت.»

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن کابل در باره این موضوع گفت: «بلند رفتن بهای دالر در برابر افغانی تاثیرات مستقیم بالای اقتصاد کشور دارد و با تأسف که چالش‌های اقتصادی را دو برابر می‌سازد.»

در حال حاضر، یک دالر امریکایی در بازارهای کشور معادل به ۱۰۳ افغانی است، در بیست سال گذشته این نخستین باری است که افغانی این گونه ارزش‌اش را در برابر دالر از دست می‌دهد.

بانک مرکزی در تلاش حفظ ارزش افغانی پس از سقوط بی‌پیشینه در ۲۰ سال

در پی افزایش بی‌پشینه بهای دالر در برابر پول افغانی، مسوولان بانک مرکزی افغانستان می‌گویند که تلاش دارند تا ثبات پول افغانی را در برابر ارزهای خارجی به ویژه دالر حفظ کنند.

Thumbnail

پس از این‌که بهای یک دالر به بیش از صد افغانی در بازارهای کشور رسید، مسوولان بانک مرکزی در یک نشست با اتحادیه صرافان سرای شهزاده در زمینه ثبات و حفظ نرخ مبادله افغانی، نظارت بر فعالیت‌های صرافان و عرضه کننده‌گان خدمات پولی گفت‌وگو کردند.

حسیب الله نوری، مدیر نشرات بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی تا حد توان کوشیده است تا از بحران اقتصادی در کشور جلوگیری کند.»

محمد طاهر قیومی، عضو هیأت رهبری اتحادیه صرافان سرای شهزاده گفت: «در جلسه بانک مرکزی آنان با ما همکاری کردند و یک و نیم افغانی بهایی دالر را کاهش دادند.»

پایین آمدن ارزش افغانی در برابر دالر، بازرگانان را نیز با چالش‌هایی روبرو ساخته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که بیشتر کالاهای کشور وارداتی است و خرید آن در بیرون از کشور به دالر است، ازهمین‌رو این کار اثر منفی بر کار و بار آنان دارد.

خانجان الکوزی، عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «ما یک کشور وارداتی استیم و همه اجناس به ویژه مواد خوراکی را ما از بیرون کشور وارد می‌کنیم و بلند رفتن بهای دالر تاثیرات منفی خواهد داشت.»

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن کابل در باره این موضوع گفت: «بلند رفتن بهای دالر در برابر افغانی تاثیرات مستقیم بالای اقتصاد کشور دارد و با تأسف که چالش‌های اقتصادی را دو برابر می‌سازد.»

در حال حاضر، یک دالر امریکایی در بازارهای کشور معادل به ۱۰۳ افغانی است، در بیست سال گذشته این نخستین باری است که افغانی این گونه ارزش‌اش را در برابر دالر از دست می‌دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره