Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش بی‌سابقه بهای دالر؛ یک دالر به بیش از ۱۱۰ افغانی رسید

اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‎گوید که تنها امروز بانکنوت کشور در برابر دالر، هفت افغانی ارزش خود را از دست داده است و دلیل آن کمبود دالر در بازار است.

اتحادیه صرافان سرای شهزاده کمبود دالر و شایعات در باره کاهش ارزش افغانی را دو دلیل عمده کاهش ارزش افغانی می‌داند.

از همین‌رو، امروز دست فروشان از داخل سرای شهزاده بیرون کشیده شدند.

حاجی زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده گفت: «دلیل عمده این است که در مارکیت دالر کمبود است و تقاضا زیاد است و یک تعداد عناصر مخرب که خلاف امارت است و خلاف اقتصاد ما عمل می‌کند، بی‌جا تبلیغات می‌کنند.»

برخی صرافان می‌گویند که از یک هفته به اینسو، بانکنوت‌های کشور بی‌ثبات شده است.

امروز یک دالردر سرای شهزاده  یک‌صد و یازده افغانی به فروش می‌رسید.

عبدالوحید اسلمی، صراف گفت: «بانک‌های خصوصی سابق فیصدی دالر شرکت و صراف‌ها را اجرا می‌کرد، او را هم حالا افغانی می‌دهد. یک شرکت است فرض مثال دو میلیون دالر یا سه میلیون دالر در حساب دارد، عوض که فیصدی دالری دهد، فیصدی افغانی می‌دهد.»

بانک مرکزی می‌گوید که سومین بسته کمکی که بیش از نُزده میلیون دالر می‌شود به افغانستان رسیده و این کمک‌ها بر ثبات پول افغانی نقش مهم دارد.

حسیب الله نوری، مدیر نشرات بانک مرکزی گفت: «قابل ذکر است که د افغانستان بانک همواره تلاش نموده، که ارزش پول افغانی را در مقابل اسعار در حد ثابت نگهداری نماید. امیدواری‌ها وجود دارد که با آمدن این بسته‌های کمکی ارزش پول افغانی در مقابل اسعار در حالت مطلوب قرار گیرد.»

سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت برای کنترول ارزش افغانی، تلاش نهایی را خواهد کرد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «این حالت مقطعی است. ما اطمینان می‌دهیم که گذاشته نمی‌شود که بیشتر خراب شود پول ما. یا خدای ناخواسته مشکل اقتصادی بیشتر دچار مملکت ما شود.»

از سویی هم، رویترز گزارش داده است که بربنیاد دستورالعمل تازه ایالات متحده امریکا، نهادهای مالی و ارسال کنندگان شخصی اجازه ارسال پول‌های شخصی به افغانستان را دریافت کرده اند.

برخی آگاهان مسایل مالی و بانکداری میگویند که این کار هزینه انتقال پول از خارج به افغانستان را کاهش خواهد داد.

سیرقریشی، آگاه مسایل مالی و بانکداری گفت: «ایالات متحده امریکا روز جمعه دستورالعمل رسمی صادر کرد که اجازه می‌دهد حواله‌های شخصی به افغانستان سرازیر شود و از ارسال کنندگان و موسسات مالی در برابر تحریم‌های امریکا به طالبان محافظت می‌کند.»

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «ما صدور مجوز وزارت مالیه امریکا را که زمینه انتقال قانونی پول از سوی افغان‌های مقیم امریکا به خانواده‌های شان را فراهم می‌کند، استقبال می‌نماییم و این را یک گام خوب می‌دانیم.»

پیش از این بسیاری خانواده‌ها پول‌های کمکی نزدیکان خود را از طریق ویسترن یونین و مانی گرام دریافت می‌کردند.

افزایش بی‌سابقه بهای دالر؛ یک دالر به بیش از ۱۱۰ افغانی رسید

بانک مرکزی می‌گوید که سومین بسته کمکی که بیش از نُزده میلیون دالر می‌شود به افغانستان رسیده و این کمک‌ها بر ثبات پول افغانی نقش مهم دارد.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‎گوید که تنها امروز بانکنوت کشور در برابر دالر، هفت افغانی ارزش خود را از دست داده است و دلیل آن کمبود دالر در بازار است.

اتحادیه صرافان سرای شهزاده کمبود دالر و شایعات در باره کاهش ارزش افغانی را دو دلیل عمده کاهش ارزش افغانی می‌داند.

از همین‌رو، امروز دست فروشان از داخل سرای شهزاده بیرون کشیده شدند.

حاجی زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده گفت: «دلیل عمده این است که در مارکیت دالر کمبود است و تقاضا زیاد است و یک تعداد عناصر مخرب که خلاف امارت است و خلاف اقتصاد ما عمل می‌کند، بی‌جا تبلیغات می‌کنند.»

برخی صرافان می‌گویند که از یک هفته به اینسو، بانکنوت‌های کشور بی‌ثبات شده است.

امروز یک دالردر سرای شهزاده  یک‌صد و یازده افغانی به فروش می‌رسید.

عبدالوحید اسلمی، صراف گفت: «بانک‌های خصوصی سابق فیصدی دالر شرکت و صراف‌ها را اجرا می‌کرد، او را هم حالا افغانی می‌دهد. یک شرکت است فرض مثال دو میلیون دالر یا سه میلیون دالر در حساب دارد، عوض که فیصدی دالری دهد، فیصدی افغانی می‌دهد.»

بانک مرکزی می‌گوید که سومین بسته کمکی که بیش از نُزده میلیون دالر می‌شود به افغانستان رسیده و این کمک‌ها بر ثبات پول افغانی نقش مهم دارد.

حسیب الله نوری، مدیر نشرات بانک مرکزی گفت: «قابل ذکر است که د افغانستان بانک همواره تلاش نموده، که ارزش پول افغانی را در مقابل اسعار در حد ثابت نگهداری نماید. امیدواری‌ها وجود دارد که با آمدن این بسته‌های کمکی ارزش پول افغانی در مقابل اسعار در حالت مطلوب قرار گیرد.»

سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت برای کنترول ارزش افغانی، تلاش نهایی را خواهد کرد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «این حالت مقطعی است. ما اطمینان می‌دهیم که گذاشته نمی‌شود که بیشتر خراب شود پول ما. یا خدای ناخواسته مشکل اقتصادی بیشتر دچار مملکت ما شود.»

از سویی هم، رویترز گزارش داده است که بربنیاد دستورالعمل تازه ایالات متحده امریکا، نهادهای مالی و ارسال کنندگان شخصی اجازه ارسال پول‌های شخصی به افغانستان را دریافت کرده اند.

برخی آگاهان مسایل مالی و بانکداری میگویند که این کار هزینه انتقال پول از خارج به افغانستان را کاهش خواهد داد.

سیرقریشی، آگاه مسایل مالی و بانکداری گفت: «ایالات متحده امریکا روز جمعه دستورالعمل رسمی صادر کرد که اجازه می‌دهد حواله‌های شخصی به افغانستان سرازیر شود و از ارسال کنندگان و موسسات مالی در برابر تحریم‌های امریکا به طالبان محافظت می‌کند.»

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «ما صدور مجوز وزارت مالیه امریکا را که زمینه انتقال قانونی پول از سوی افغان‌های مقیم امریکا به خانواده‌های شان را فراهم می‌کند، استقبال می‌نماییم و این را یک گام خوب می‌دانیم.»

پیش از این بسیاری خانواده‌ها پول‌های کمکی نزدیکان خود را از طریق ویسترن یونین و مانی گرام دریافت می‌کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره