Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش بی‌پیشینه ارزش افغانی در برابر دالر وافزایش بهای مواد خوراکی

اتحادیه صرافان سرای شهزاده، بزرگ‌ترین مرکز تبادله ارز در کشور، می‌گوید که ارزش افغانی در برابر دالر بازهم کاهش یافته و امروز یک دالر امریکایی به ۱۲۳ افغانی معامله می‌شد.

این کاهش در ۲۰ سال گذشته در کشور هیچ گاهی پیشینه نداشته است.

این اتحادیه می‌گوید که شایعات صرافان تازه وارد به بازار، یکی از علت‌های کاهش ارزش افغانی است و از همین‌رو، دست فروشان از داخل سرای بیرون کشیده شدند.

سید علی سادات، عضو اتحادیه صرافان سرای شهزاده، گفت: «یک عده کسانی که اصلا گذشته صرافی ندارند آمدند و در بازار هجوم آوردند و به بازار نرخ کاذب دادند. امیدوارم روزهای بعدی وضعیت خوب‌تر شود.»

امروز حتا برخی از صرافان حاضر به فروش دالر نبودند. حاجی زیرک، عضو اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گوید: «اولین بار است که پول افغانی به این اندازه ارزش خود را از دست می‌دهد، بسیار متاثر هستم. ما در این مورد با بانک مرکزی در تماس هستیم که این بانک در بازار مداخله کند.»

در کل در ده روز  پسین، ارزش افغانی در برابر هر صد دالر نزدیک به دو هزار و پنج‌صد افغانی ارزش خود را از دست داده است.

از سویی هم، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که امارت اسلامی به کمیسیون اقتصادی به رهبری عبدالسلام حنفی، معاون رییس‌الوزرا امروز در نشست کابینه دستور داده است که در هماهنگی با تمام نهاد‌های اقتصادی و مالی، برای ثابت نگهداشتن ارزش پول افغانی به گونه فوری اقدام کند.

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که در ده روز پیسین کاهش ارزش افغانی در کشور از کنترول بیرون شده است. نگرانی‌هایی وجود دارند که با ادامه‌ این وضعیت، خطر از بین رفتن سرمایه گذاری‌های کوچک و متوسط بیشتر و بیشتر خواهد شد.

آگاهان مسایل مالی و بانکداری می‌گویند که اولین بار است که پول افغانی در برابر اسعار خارجی به این پیمانه ارزش خود را از دست می‌دهد. به باور این آگاهان، هم اکنون تورم پولی از دوازده تا چهارده درصد رسیده است و ادامه‌ این وضعیت اقتصاد کشور را به کلی بی‌ثبات خواهد ساخت.

سیرقریشی، آگاه مسایل مالی و بانکداری گفت: «مصرف کننده‎ها را متضرر ساخته و قیمت اجناس بالا رفته و هم چنان این می‎تواند پس انداز را کاهش دهد و اگر به اندازه کافی شدید شود، این مساله کل اقتصاد را بی‌ثبات می‌سازد.»

در دور حاکمیت مجاهدین نیز بانکنوت‌های کشور سقوط قابله ملاحظه را در برابر ارزهای خارجی تجربه کرد و کاهش ارزش افغانی و چاپ پول بدون پیشتوانه، سبب افزایش حجم این پول‌ها در بازار شد؛ تا اندازه که حکومت وقت تصمیم گرفت بانکنوت‌های پنج و ده هزار افغانیگی چاپ کند. اکنون نیز بیم آن می‌رود که با ادامه این وضعیت تجربه دوران حاکمیت مجاهدین یک بار دیگر تکرار گردد.

با افزایش روز افزون بهای دالر در برابر افغانی، بهای خوارو بار نیز به گونه سرسام آور افزایش یافته است. در حال حاضر بهای یک بوری آرد ۲۸۰۰ افغانی، یک بوری برنج ۲۸۰۰ افغانی، ۱۶ لیتر روغن ۳۲۰۰ افغانی، یک سیر بوره ۵۰۰ افغانی، یک سیر لوبیا ۹۰۰ افغانی، یک سیر نخود ۱۱۰۰ افغانی، یک لیتر نفت ۹۰ افغانی و بهای یک کیلو گرام گاز تا ۱۰۰ افغانی رسیده است.

برخی دکانداران می‌گویند که به علت بلند رفتن بهای دالر، بیشتر فروشنده‌گان مواد خوراکی که فروشات شان به صورت عمده بود، دکان‌های شان را بسته کرده‌اند.

کاهش بی‌پیشینه ارزش افغانی در برابر دالر وافزایش بهای مواد خوراکی

با افزایش روز افزون بهای دالر در برابر افغانی، بهای خوارو بار نیز به گونه سرسام آور افزایش یافته است.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه صرافان سرای شهزاده، بزرگ‌ترین مرکز تبادله ارز در کشور، می‌گوید که ارزش افغانی در برابر دالر بازهم کاهش یافته و امروز یک دالر امریکایی به ۱۲۳ افغانی معامله می‌شد.

این کاهش در ۲۰ سال گذشته در کشور هیچ گاهی پیشینه نداشته است.

این اتحادیه می‌گوید که شایعات صرافان تازه وارد به بازار، یکی از علت‌های کاهش ارزش افغانی است و از همین‌رو، دست فروشان از داخل سرای بیرون کشیده شدند.

سید علی سادات، عضو اتحادیه صرافان سرای شهزاده، گفت: «یک عده کسانی که اصلا گذشته صرافی ندارند آمدند و در بازار هجوم آوردند و به بازار نرخ کاذب دادند. امیدوارم روزهای بعدی وضعیت خوب‌تر شود.»

امروز حتا برخی از صرافان حاضر به فروش دالر نبودند. حاجی زیرک، عضو اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گوید: «اولین بار است که پول افغانی به این اندازه ارزش خود را از دست می‌دهد، بسیار متاثر هستم. ما در این مورد با بانک مرکزی در تماس هستیم که این بانک در بازار مداخله کند.»

در کل در ده روز  پسین، ارزش افغانی در برابر هر صد دالر نزدیک به دو هزار و پنج‌صد افغانی ارزش خود را از دست داده است.

از سویی هم، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که امارت اسلامی به کمیسیون اقتصادی به رهبری عبدالسلام حنفی، معاون رییس‌الوزرا امروز در نشست کابینه دستور داده است که در هماهنگی با تمام نهاد‌های اقتصادی و مالی، برای ثابت نگهداشتن ارزش پول افغانی به گونه فوری اقدام کند.

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که در ده روز پیسین کاهش ارزش افغانی در کشور از کنترول بیرون شده است. نگرانی‌هایی وجود دارند که با ادامه‌ این وضعیت، خطر از بین رفتن سرمایه گذاری‌های کوچک و متوسط بیشتر و بیشتر خواهد شد.

آگاهان مسایل مالی و بانکداری می‌گویند که اولین بار است که پول افغانی در برابر اسعار خارجی به این پیمانه ارزش خود را از دست می‌دهد. به باور این آگاهان، هم اکنون تورم پولی از دوازده تا چهارده درصد رسیده است و ادامه‌ این وضعیت اقتصاد کشور را به کلی بی‌ثبات خواهد ساخت.

سیرقریشی، آگاه مسایل مالی و بانکداری گفت: «مصرف کننده‎ها را متضرر ساخته و قیمت اجناس بالا رفته و هم چنان این می‎تواند پس انداز را کاهش دهد و اگر به اندازه کافی شدید شود، این مساله کل اقتصاد را بی‌ثبات می‌سازد.»

در دور حاکمیت مجاهدین نیز بانکنوت‌های کشور سقوط قابله ملاحظه را در برابر ارزهای خارجی تجربه کرد و کاهش ارزش افغانی و چاپ پول بدون پیشتوانه، سبب افزایش حجم این پول‌ها در بازار شد؛ تا اندازه که حکومت وقت تصمیم گرفت بانکنوت‌های پنج و ده هزار افغانیگی چاپ کند. اکنون نیز بیم آن می‌رود که با ادامه این وضعیت تجربه دوران حاکمیت مجاهدین یک بار دیگر تکرار گردد.

با افزایش روز افزون بهای دالر در برابر افغانی، بهای خوارو بار نیز به گونه سرسام آور افزایش یافته است. در حال حاضر بهای یک بوری آرد ۲۸۰۰ افغانی، یک بوری برنج ۲۸۰۰ افغانی، ۱۶ لیتر روغن ۳۲۰۰ افغانی، یک سیر بوره ۵۰۰ افغانی، یک سیر لوبیا ۹۰۰ افغانی، یک سیر نخود ۱۱۰۰ افغانی، یک لیتر نفت ۹۰ افغانی و بهای یک کیلو گرام گاز تا ۱۰۰ افغانی رسیده است.

برخی دکانداران می‌گویند که به علت بلند رفتن بهای دالر، بیشتر فروشنده‌گان مواد خوراکی که فروشات شان به صورت عمده بود، دکان‌های شان را بسته کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره