Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت تجارت می‌گوید صادرات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

وزارت صنعت و تجارت از افزایش صادرات کشور در سال روان خورشیدی خبر می‌دهد و می‌گوید بربنیاد آمارهای این وزارت، حجم صادرات امسال در حدود یک میلیارد دالر می‌باشد.

این وزارت می‌گوید که امسال به ارزش نزدیک به یک میلیارد دالر کالاهای کشور به بیرون صادر شده است، در حالی که سال پیش صادرات کشور به هشت صد میلیون دالر می‌رسید.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفت: «یک میلیارد و پنجاه میلیون تا دو روز پیش بود، ارقام بزرگ است تنها در روزهای تحولات یک کمی صادرات کم بود، ولی حالا به حالت عادی صادرات ما جریان دارد.»

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید با آن‌که صادرات افزایش یافته، اما واردات نسبت به سال پیش کاهش داشته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری علت کاهش واردات را پایین آمدن درآمدهای کشور و کمبود تقاضا در بازار می‌داند.

آمارهای این اتاق نشان می‌دهد که بازرگانان در شش ماه اول سال مالی به ارزش بیشتر از سه میلیارد دالر کالا از بیرون وارد کرده اند.

خان جان الکوزی، عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «واردات ما چون وضعیت در افغانستان به شما معلوم است، مشکلات سیاسی بوجود آمده، در دو ربع اخیر واردات ما کم شده، تقاضا در مارکیت کم شده، سطح عواید مردم کم شده.»

برخی از بازرگانان می‌گویند که صادرات میوه تازه به بیرون از کشور امسال بیست و پنج درصد افزایش داشته است و از حکومت می‌خواهند که سهولت‌ها را در زمینه صادرات کالاهای بازرگانی فراهم کند. 

نجابت حیدری، صادر کننده میوه تازه گفت:«تجارت را اولویت قرار دهند، تجارت را حمایت کنند و حمایت کردن باید به تاجران توجه کنند که مشکلات دارند. باید صادرات ما تنها به پاکستان نباشد، با تمام دنیا صادرات داشته باشیم.»

افغانستان بیشتر کالاهای صادراتی به ویژه میوه، قالین، نباتات طبی و سنگ‌های نیمه قیمتی‌اش را به بیرون صادر می‌کند.

وزارت تجارت می‌گوید صادرات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید با آن‌که صادرات افزایش یافته، اما واردات نسبت به سال پیش کاهش یافته است.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت از افزایش صادرات کشور در سال روان خورشیدی خبر می‌دهد و می‌گوید بربنیاد آمارهای این وزارت، حجم صادرات امسال در حدود یک میلیارد دالر می‌باشد.

این وزارت می‌گوید که امسال به ارزش نزدیک به یک میلیارد دالر کالاهای کشور به بیرون صادر شده است، در حالی که سال پیش صادرات کشور به هشت صد میلیون دالر می‌رسید.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفت: «یک میلیارد و پنجاه میلیون تا دو روز پیش بود، ارقام بزرگ است تنها در روزهای تحولات یک کمی صادرات کم بود، ولی حالا به حالت عادی صادرات ما جریان دارد.»

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید با آن‌که صادرات افزایش یافته، اما واردات نسبت به سال پیش کاهش داشته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری علت کاهش واردات را پایین آمدن درآمدهای کشور و کمبود تقاضا در بازار می‌داند.

آمارهای این اتاق نشان می‌دهد که بازرگانان در شش ماه اول سال مالی به ارزش بیشتر از سه میلیارد دالر کالا از بیرون وارد کرده اند.

خان جان الکوزی، عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «واردات ما چون وضعیت در افغانستان به شما معلوم است، مشکلات سیاسی بوجود آمده، در دو ربع اخیر واردات ما کم شده، تقاضا در مارکیت کم شده، سطح عواید مردم کم شده.»

برخی از بازرگانان می‌گویند که صادرات میوه تازه به بیرون از کشور امسال بیست و پنج درصد افزایش داشته است و از حکومت می‌خواهند که سهولت‌ها را در زمینه صادرات کالاهای بازرگانی فراهم کند. 

نجابت حیدری، صادر کننده میوه تازه گفت:«تجارت را اولویت قرار دهند، تجارت را حمایت کنند و حمایت کردن باید به تاجران توجه کنند که مشکلات دارند. باید صادرات ما تنها به پاکستان نباشد، با تمام دنیا صادرات داشته باشیم.»

افغانستان بیشتر کالاهای صادراتی به ویژه میوه، قالین، نباتات طبی و سنگ‌های نیمه قیمتی‌اش را به بیرون صادر می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره