تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درآمد خوب بازرگانان افغان از صادرات میوه خشک در ۲۰۲۱

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که صادرات میوه خشک افغانستان افزایش یافته و به ارزش بیش از ۴۵۰ میلیون دالر میوه خشک در سال ۲۰۲۱ به بیرون از کشور رفته است.

سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری، محمد یونس مومند در باره افزایش صادرات میوه خشک می‌گوید که بیش از ۱۴۰ هزار تن میوه خشک در سال گذشته میلادی از افغانستان  صادر شده است و بازرگانان از این رهگذر درآمد خوبی داشته اند.

محمد یونس مومند گفت: «اضافه از ۴۰۰ میلیون دالر میوه خشک صادرات داشتیم و صادرات مجموعی به یک میلیارد و هشتاد میلیون رسیده است.»

در همین حال، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، نور الدین عزیزی می‌گوید که صادرات جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به چین و از مسیر های زمینی به پاکستان و ازبکستان نیز در این سال افزایش یافته است.

شماری از بازرگانان می‌گویند که تقاضا برای میوه خشک افغانستان در بازار های بیرونی بیشتر شده، اما چالش‌های ترانزیتی سبب شده اند تا بخش زیادی از میوه خشک کشور به گونه قاچاق صادر شود. سلمان رها، بازرگان، گفت: «متاسفانه، چالش‌ها و مشکلات که وجود دارد، این است که بین افغانستان و چین سیستم ترانسپورتی منظم وجود ندارد، به همین خاطر، میوه خشک افغانستان یا ترانزیت می‌شود از کشور دیگر یا قاچاق می‌شود از دیگر کشور.»

آمار های اتاق تجارت و سرمایه گذاری نشان می‌دهند که ارزش کل فراورده های صادراتی کشور در سال روان به بیش از یک میلیارد دالر رسیده است.

درآمد خوب بازرگانان افغان از صادرات میوه خشک در ۲۰۲۱

آمار های اتاق تجارت و سرمایه گذاری نشان می‌دهند که ارزش کل فراورده های صادراتی کشور در سال روان به بیش از یک میلیارد دالر رسیده است.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که صادرات میوه خشک افغانستان افزایش یافته و به ارزش بیش از ۴۵۰ میلیون دالر میوه خشک در سال ۲۰۲۱ به بیرون از کشور رفته است.

سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری، محمد یونس مومند در باره افزایش صادرات میوه خشک می‌گوید که بیش از ۱۴۰ هزار تن میوه خشک در سال گذشته میلادی از افغانستان  صادر شده است و بازرگانان از این رهگذر درآمد خوبی داشته اند.

محمد یونس مومند گفت: «اضافه از ۴۰۰ میلیون دالر میوه خشک صادرات داشتیم و صادرات مجموعی به یک میلیارد و هشتاد میلیون رسیده است.»

در همین حال، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، نور الدین عزیزی می‌گوید که صادرات جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به چین و از مسیر های زمینی به پاکستان و ازبکستان نیز در این سال افزایش یافته است.

شماری از بازرگانان می‌گویند که تقاضا برای میوه خشک افغانستان در بازار های بیرونی بیشتر شده، اما چالش‌های ترانزیتی سبب شده اند تا بخش زیادی از میوه خشک کشور به گونه قاچاق صادر شود. سلمان رها، بازرگان، گفت: «متاسفانه، چالش‌ها و مشکلات که وجود دارد، این است که بین افغانستان و چین سیستم ترانسپورتی منظم وجود ندارد، به همین خاطر، میوه خشک افغانستان یا ترانزیت می‌شود از کشور دیگر یا قاچاق می‌شود از دیگر کشور.»

آمار های اتاق تجارت و سرمایه گذاری نشان می‌دهند که ارزش کل فراورده های صادراتی کشور در سال روان به بیش از یک میلیارد دالر رسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره