Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت راننده‌گان افغان از تهدید های امنیتی در خاک ایران

شماری از راننده‌گان افغان که میان ایران و افغانستان رفت و آمد دارند، می‌گویند که افرادی با استفاده از جنگ افزار، راننده‌گان موتر های ترانزیتی در خاک ایران را تهدید و اموال شان را به سرقت می‌برند.

راننده‌گان افغان که کالاهای بازرگانی را حمل می‌کنند، می‌افزایند که امنیت جانی و مالی در خاک ایران ندارند.

آرش، راننده، گفت: «هیچ امنیت نداریم، جایی رفته نمی‌توانیم، مال را پایین می‌کنند، حتی چراغ های موتر را باز می‌کنند.»

اصغر، راننده دیگر به طلوع‌نیوز گفت: «دزد ها استند که لت و کوب می‌کنند و وسایل های مار می‌برند. حتی تیل را میکشند و دزدی می‌کنند.»

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که مشکلات راننده‌گان افغان را با مسوولان ایرانی در میان گذاشته اند و به زودی این چالش‌ها از میان برداشته خواهند شد.

مهاجر فراهی، رییس گمرک هرات می‌گوید که اخاذی و گرفتن پول غیرقانونی از راننده‌گان افغان در ایران پذیرفتنی نیست. آقای فراهی گفت: «این موارد را و گرفتن پول غیرقانونی را به نوشتاری به مسوولان ایرانی سپردیم و گفته اند که این مشکلات بررسی می‌کنند و حل خواهند کرد.»

از سوی دیگر مقام‌های ایرانی اطمینان می‌دهند که این مساله را بررسی می‌کنند و جلو هرگونه اخاذی و آزار واذیت آنان در خاک این کشور را می‌گیرند.

محمد صدیقی‌فر، سرکنسول ایران در هرات گفت: «همه‌ی شکایات که در ارتباط به برخورد نامناسب که با اتباع افغان و راننده‌گان که نقش بسیار ارزشمند در توسعه مراودات تجارتی دو کشور دارند، را بررسی و پیگیری حقوقی می‌کنیم.»

شکایت راننده‌گان افغان از تهدید های امنیتی در خاک ایران

از سوی دیگر مقام‌های ایرانی اطمینان می‌دهند که این مساله را بررسی می‌کنند و جلو هرگونه اخاذی و آزار واذیت راننده‌گان در خاک این کشور را می‌گیرند.

تصویر بندانگشتی

شماری از راننده‌گان افغان که میان ایران و افغانستان رفت و آمد دارند، می‌گویند که افرادی با استفاده از جنگ افزار، راننده‌گان موتر های ترانزیتی در خاک ایران را تهدید و اموال شان را به سرقت می‌برند.

راننده‌گان افغان که کالاهای بازرگانی را حمل می‌کنند، می‌افزایند که امنیت جانی و مالی در خاک ایران ندارند.

آرش، راننده، گفت: «هیچ امنیت نداریم، جایی رفته نمی‌توانیم، مال را پایین می‌کنند، حتی چراغ های موتر را باز می‌کنند.»

اصغر، راننده دیگر به طلوع‌نیوز گفت: «دزد ها استند که لت و کوب می‌کنند و وسایل های مار می‌برند. حتی تیل را میکشند و دزدی می‌کنند.»

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که مشکلات راننده‌گان افغان را با مسوولان ایرانی در میان گذاشته اند و به زودی این چالش‌ها از میان برداشته خواهند شد.

مهاجر فراهی، رییس گمرک هرات می‌گوید که اخاذی و گرفتن پول غیرقانونی از راننده‌گان افغان در ایران پذیرفتنی نیست. آقای فراهی گفت: «این موارد را و گرفتن پول غیرقانونی را به نوشتاری به مسوولان ایرانی سپردیم و گفته اند که این مشکلات بررسی می‌کنند و حل خواهند کرد.»

از سوی دیگر مقام‌های ایرانی اطمینان می‌دهند که این مساله را بررسی می‌کنند و جلو هرگونه اخاذی و آزار واذیت آنان در خاک این کشور را می‌گیرند.

محمد صدیقی‌فر، سرکنسول ایران در هرات گفت: «همه‌ی شکایات که در ارتباط به برخورد نامناسب که با اتباع افغان و راننده‌گان که نقش بسیار ارزشمند در توسعه مراودات تجارتی دو کشور دارند، را بررسی و پیگیری حقوقی می‌کنیم.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره