تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی: ماشین‌های «ای تی ام» برای برداشت پول فعال شده‌اند

بانک مرکزی می‌گوید که ماشین‌های خودکار صرافی یا «ای تی ام» دوباره به فعالیت آغاز کرده است و شهروندان کشور می‌توانند با استفاده از این ماشین‌ها از حسابات بانکی شان پول برداشت کنند.

سخنگوی بانک مرکزی تاکید می‌وزرد که با فعال شدن این ماشین‌ها، سهولت‌های بیشتری در سیستم بانکی به میان خواهد آمد.

سخنگوی بانک مرکزی می‌گوید که آنان تلاش دارند تا سهولت‌های بیشتر بانکی را برای شهروندان کشور ایجاد کنند.

صابر مومند، سخنگوی بانک مرکزی گفت: «د افغانستان بانک برای نورمال ساختن وضعیت بانکی به جدیت تلاش دارد و فعال شدن ماشین‌های اتومات صرافی نوید است که در پی آن تلاش‌های موثر دیگر در راه است.»

در همین حال شماری از باشنده‌گان پایتخت از آغاز دوباره فعالیت ماشین‌های خودکار صرافی استقبال می‌کنند و می‌گویند که آغاز دوباره فعالیت ماشین‌های ای تی ام سهولت‌ها را در برداشت پول از بانک‌ها ایجاد می‌کند.

مصور وهاب، باشنده کابل می‌گوید «بخاطر از اینکه ای تی ام باز شود بسیار خوشحال استم، خیلی خوشحال می‌شویم چون مشکلات در برداشت پول از بانک‌ها بیشتر است.»

پس از سقوط حکومت پیشین، برداشت پول از بانک‌ها نیز با چالش‌های روبرو شده بود و بیشتر شهروندان کشور از ولایات گونه‌گون به مرکز به خاطر برداشت پول می‌آمدند.

بانک مرکزی: ماشین‌های «ای تی ام» برای برداشت پول فعال شده‌اند

بانک مرکزی از آغاز دوباره فعالیت ماشین‌های خودکار صرافی یا «ای تی ام» در بخش‌های  گونه‌گون کشور خبر می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی می‌گوید که ماشین‌های خودکار صرافی یا «ای تی ام» دوباره به فعالیت آغاز کرده است و شهروندان کشور می‌توانند با استفاده از این ماشین‌ها از حسابات بانکی شان پول برداشت کنند.

سخنگوی بانک مرکزی تاکید می‌وزرد که با فعال شدن این ماشین‌ها، سهولت‌های بیشتری در سیستم بانکی به میان خواهد آمد.

سخنگوی بانک مرکزی می‌گوید که آنان تلاش دارند تا سهولت‌های بیشتر بانکی را برای شهروندان کشور ایجاد کنند.

صابر مومند، سخنگوی بانک مرکزی گفت: «د افغانستان بانک برای نورمال ساختن وضعیت بانکی به جدیت تلاش دارد و فعال شدن ماشین‌های اتومات صرافی نوید است که در پی آن تلاش‌های موثر دیگر در راه است.»

در همین حال شماری از باشنده‌گان پایتخت از آغاز دوباره فعالیت ماشین‌های خودکار صرافی استقبال می‌کنند و می‌گویند که آغاز دوباره فعالیت ماشین‌های ای تی ام سهولت‌ها را در برداشت پول از بانک‌ها ایجاد می‌کند.

مصور وهاب، باشنده کابل می‌گوید «بخاطر از اینکه ای تی ام باز شود بسیار خوشحال استم، خیلی خوشحال می‌شویم چون مشکلات در برداشت پول از بانک‌ها بیشتر است.»

پس از سقوط حکومت پیشین، برداشت پول از بانک‌ها نیز با چالش‌های روبرو شده بود و بیشتر شهروندان کشور از ولایات گونه‌گون به مرکز به خاطر برداشت پول می‌آمدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره