Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۴کارخانه تولید سیم به علت افزایش بهای مواد و نبود بازار بسته شدند

اتاق صنایع و معادن می‌گوید که در سه ماه گذشته چهار کارخانه تولید سیم و «کیبل» در کشور به علت افزایش بهای مواد خام و نبود بازار بسته شده‌اند.

به گفته مسوولان این اتاق صنایع و معادن، کارخانه‌های فعال نیز با مشکلات مالی روبرو اند.

یارمحمد، عضو اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت: «چهار شرکت به طور مستقیم مسدود شده است و علت همین است که مواد خام بسیار قیمت است؛ بانک‌ها بند شده اند و پیسه مردم در بانک‌ها بند است.»

هرچند اتاق صنایع و معادن می‌گوید که افغانستان در تولید سیم و کیبل به خودبسندگی نزدیک شده است، اما کالاهای مشابه ایرانی و پاکستانی به پیمانه زیاد وارد کشور می‌شوند و کارخانه‌های داخلی ازاین رهگذر زیان دیده‌اند.

مسوول یکی از این کارخانه‌ها می‌گوید که روزانه دو تُن سیم برق نازک و ضخیم تولید می‌کردند، اما حالا تولید آن به صفر رسیده و ماشین‌های آن از گردش باز مانده‌اند.

فرید احمد، مسوول کارخانه تولید سیم برق می‌گوید که افزایش بهای مواد خام و نبود بازار کارخانه‌اش را به شکست مواجه ساخته است و حالا تمامی کارگران آن در بی‌کاری بسر می‌برند.

او می‌گوید: «حالی دیگر هیچ؛ کارخانه که بند شده تمام تولیدات بند است؛ کُل کار ما خراب شده است.»

بیشتر کارخانه‌های تولید سیم و کیبل افغانستان در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و پکتیا فعالیت دارند. مواد خام این کارخانه‌ها از چین وارد می‌شوندږ

رحمن، کارگر کارخانه گفت: «گونه‌های زیاد است و گونه‌یی که ما تولید می‌کنیم روز دو صد بندل تولید کرده می‌توانیم.»

بربنیاد اطلاعات اتاق صنایع و معادن، افغانستان روزانه صد تُن کیبل و سیم نیاز دارد و کارخانه‌های کشور ظرفیت تولید این مقدار را در روز دارند.

۴کارخانه تولید سیم به علت افزایش بهای مواد و نبود بازار بسته شدند

اتاق صنایع و معادن می‌گوید که به علت افزایش بهای مواد خام، مشکلات اقتصادی و بانکی چهار کارخانه تولید سیم در کشور بسته شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

اتاق صنایع و معادن می‌گوید که در سه ماه گذشته چهار کارخانه تولید سیم و «کیبل» در کشور به علت افزایش بهای مواد خام و نبود بازار بسته شده‌اند.

به گفته مسوولان این اتاق صنایع و معادن، کارخانه‌های فعال نیز با مشکلات مالی روبرو اند.

یارمحمد، عضو اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت: «چهار شرکت به طور مستقیم مسدود شده است و علت همین است که مواد خام بسیار قیمت است؛ بانک‌ها بند شده اند و پیسه مردم در بانک‌ها بند است.»

هرچند اتاق صنایع و معادن می‌گوید که افغانستان در تولید سیم و کیبل به خودبسندگی نزدیک شده است، اما کالاهای مشابه ایرانی و پاکستانی به پیمانه زیاد وارد کشور می‌شوند و کارخانه‌های داخلی ازاین رهگذر زیان دیده‌اند.

مسوول یکی از این کارخانه‌ها می‌گوید که روزانه دو تُن سیم برق نازک و ضخیم تولید می‌کردند، اما حالا تولید آن به صفر رسیده و ماشین‌های آن از گردش باز مانده‌اند.

فرید احمد، مسوول کارخانه تولید سیم برق می‌گوید که افزایش بهای مواد خام و نبود بازار کارخانه‌اش را به شکست مواجه ساخته است و حالا تمامی کارگران آن در بی‌کاری بسر می‌برند.

او می‌گوید: «حالی دیگر هیچ؛ کارخانه که بند شده تمام تولیدات بند است؛ کُل کار ما خراب شده است.»

بیشتر کارخانه‌های تولید سیم و کیبل افغانستان در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و پکتیا فعالیت دارند. مواد خام این کارخانه‌ها از چین وارد می‌شوندږ

رحمن، کارگر کارخانه گفت: «گونه‌های زیاد است و گونه‌یی که ما تولید می‌کنیم روز دو صد بندل تولید کرده می‌توانیم.»

بربنیاد اطلاعات اتاق صنایع و معادن، افغانستان روزانه صد تُن کیبل و سیم نیاز دارد و کارخانه‌های کشور ظرفیت تولید این مقدار را در روز دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره