تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توقف فعالیت بازار مبادله ارز به مقدار زیاد «بولی» در سرای شهزاده

اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می‌گوید که بر بنیاد فیصله کمیسیون اقتصادی شورای وزیران امارت اسلامی، فعالیت بولی یا «بازار تبادله واحد پولی کشور در برابر اسعار دیگر» بسته شده است.

به گفته اتحادیه صرافان، بازار بولی از چند روز بدین‌سو فعالیت‌اش متوقف است. بربنیاد گفته‌های اتحادیه صرافان، در بازار بولی مبالغ بزرگ پول مبادله می‌شود و ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی نیز در این بازار تعیین می‌شود.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل گفت: «در بولی مشکلات وجود داشت، در بولی یک تعداد کسانی است که اذهان مردم را خراب می‌کند، راپور غلط می‌دهند و نرخ غلط را نشر می‌کنند.»

در همین حال شماری از صرافان دست فروش می‌گویند که بسته شدن بازار بولی، ده‌ها تن را بی‌کار می‌کند و نیز نرخ واقعی واحد پولی کشور در برابر  اسعار دیگر با چالش‌های بیشتر روبه رو خواهد شد.

فرید احمد، صراف در سرای شهزاده گفت «ما نمی‌توانیم پول خود را به دالر یا کلدار را تبدیل کنیم. بالای کی بفروشیم، بولی وجود ندارد.»

سید هاشم، صراف گفت: « امارت اسلامی فعلا بولی را بند کرده است و تمام مردم پشت یک لقمه نان می‌گردند.»

پیش از این و در اوج کاهش ارزش افغانی در برابر دالر درماه‌های گذشته، فعالیت بولی در سرای شهزاده بسته شد، اما اتحادیه صرافان سرای شهزاده به صرافان دست فروش اجازه فعالیت دوباره داد. حالا روشن نیست که به این صرافان در آینده نزدیک اجازه فعالیت دوباره داده خواهد شد یا نه.

توقف فعالیت بازار مبادله ارز به مقدار زیاد «بولی» در سرای شهزاده

اما شماری از صرافان می‌گویند که با توقف فعالیت دست فروشی آزاد اسعار در سرای شهزاده، بسیاری از صرافان بی‌کار شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می‌گوید که بر بنیاد فیصله کمیسیون اقتصادی شورای وزیران امارت اسلامی، فعالیت بولی یا «بازار تبادله واحد پولی کشور در برابر اسعار دیگر» بسته شده است.

به گفته اتحادیه صرافان، بازار بولی از چند روز بدین‌سو فعالیت‌اش متوقف است. بربنیاد گفته‌های اتحادیه صرافان، در بازار بولی مبالغ بزرگ پول مبادله می‌شود و ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی نیز در این بازار تعیین می‌شود.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل گفت: «در بولی مشکلات وجود داشت، در بولی یک تعداد کسانی است که اذهان مردم را خراب می‌کند، راپور غلط می‌دهند و نرخ غلط را نشر می‌کنند.»

در همین حال شماری از صرافان دست فروش می‌گویند که بسته شدن بازار بولی، ده‌ها تن را بی‌کار می‌کند و نیز نرخ واقعی واحد پولی کشور در برابر  اسعار دیگر با چالش‌های بیشتر روبه رو خواهد شد.

فرید احمد، صراف در سرای شهزاده گفت «ما نمی‌توانیم پول خود را به دالر یا کلدار را تبدیل کنیم. بالای کی بفروشیم، بولی وجود ندارد.»

سید هاشم، صراف گفت: « امارت اسلامی فعلا بولی را بند کرده است و تمام مردم پشت یک لقمه نان می‌گردند.»

پیش از این و در اوج کاهش ارزش افغانی در برابر دالر درماه‌های گذشته، فعالیت بولی در سرای شهزاده بسته شد، اما اتحادیه صرافان سرای شهزاده به صرافان دست فروش اجازه فعالیت دوباره داد. حالا روشن نیست که به این صرافان در آینده نزدیک اجازه فعالیت دوباره داده خواهد شد یا نه.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره