Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی: کار پروژه تاپی در بهار پیش‌رو آغاز خواهد شد

امارت اسلامی می‌گوید که کار عملی پروژه تاپی در آینده نزدیک آغاز خواهد شد و تمام زمینه‌ها برای عملی شدن آن فراهم شده‌اند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌افزاید که کار روی بخش‌های امنیتی و مالی این پروژه تا اندازه‌یی تکمیل شده است و با گرم شدن هوا، این پروژه به گونه عملی آغاز خواهد شد.

او گفت: «پروژه تاپی به خوبی تطبیق شود و بخش‌های مالی‌اش را نیز امارت اسلامی آماده‌گی خوبی دارد، پس از ناحیه ما مشکل تخنیکی و لوژستکی‌اش حل شده است.»

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که با عملی شدن پروژه تاپی، زمینه کار برای نزدیک به دوازده هزار تن در افغانستان فراهم خواهد شد.

منصور هدایت، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «پروژه تاپی در کل در تمام منطقه یکی از پروژه‌های کلان است. ما متاسف استیم که در چند سال اخیر موفق به شروع این پروژه نشدیم، همه می‌دانیم منافع بزرگی به مردم افغانستان دارد.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «امارت اسلامی به اوضاع افغانستان مسلط است، موانع از سد راه شان برداشته شده و انتظار می‌رود با به کار گیری از تمام ظرفیت‌ها توانمندی لازم در این پروژه نقش مهم بازی کنند.»

افغانستان نقش ترانزیتی در پروژه انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند دارد و قرار است حدود چهار صد میلیون دالر سالانه به افغانستان از این رهگذر برسد و زمینه کار به دوازده هزار تن نیز در کشور فراهم شود.

این در حالیست که مقام‌های ترکمنستانی در دیدار نزدیک به سه هفته پیش‌ شان با سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی ابراز خوشبینی کردند تا کار پروژه تاپی در بهار سال آینده آغاز شود.

امارت اسلامی: کار پروژه تاپی در بهار پیش‌رو آغاز خواهد شد

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که با عملی شدن پروژه تاپی، زمینه کار برای نزدیک به دوازده هزار تن در افغانستان فراهم خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی می‌گوید که کار عملی پروژه تاپی در آینده نزدیک آغاز خواهد شد و تمام زمینه‌ها برای عملی شدن آن فراهم شده‌اند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌افزاید که کار روی بخش‌های امنیتی و مالی این پروژه تا اندازه‌یی تکمیل شده است و با گرم شدن هوا، این پروژه به گونه عملی آغاز خواهد شد.

او گفت: «پروژه تاپی به خوبی تطبیق شود و بخش‌های مالی‌اش را نیز امارت اسلامی آماده‌گی خوبی دارد، پس از ناحیه ما مشکل تخنیکی و لوژستکی‌اش حل شده است.»

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که با عملی شدن پروژه تاپی، زمینه کار برای نزدیک به دوازده هزار تن در افغانستان فراهم خواهد شد.

منصور هدایت، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «پروژه تاپی در کل در تمام منطقه یکی از پروژه‌های کلان است. ما متاسف استیم که در چند سال اخیر موفق به شروع این پروژه نشدیم، همه می‌دانیم منافع بزرگی به مردم افغانستان دارد.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «امارت اسلامی به اوضاع افغانستان مسلط است، موانع از سد راه شان برداشته شده و انتظار می‌رود با به کار گیری از تمام ظرفیت‌ها توانمندی لازم در این پروژه نقش مهم بازی کنند.»

افغانستان نقش ترانزیتی در پروژه انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند دارد و قرار است حدود چهار صد میلیون دالر سالانه به افغانستان از این رهگذر برسد و زمینه کار به دوازده هزار تن نیز در کشور فراهم شود.

این در حالیست که مقام‌های ترکمنستانی در دیدار نزدیک به سه هفته پیش‌ شان با سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی ابراز خوشبینی کردند تا کار پروژه تاپی در بهار سال آینده آغاز شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره