Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه: انتظار می‌رود کار پروژه تاپی در بهار آغاز شود

وزارت خارجه می‌گوید که گفت‌وگو های فنی در پیوند به پروژه تاپی انجام شده و انتظار می‌رود که کار این پروژه در بهار سال آینده آغاز شود.

وزارت خارجه گفته است که برای آغاز پروژه تاپی آماده‌گی کامل دارد.

شفیع اعظم، رییس روابط اقتصادی وزارت خارجه، گفت: «امیدوار استیم که هرچه زودتر در باره آغاز کار پروژه تاپی دریک تاریخ مشخص در ماه حمل به توافق دست پیدا کنیم. امیدار وار استیم که کار پروژه های دیگر مثل تاپ نیز شروع شود.»

معاون نخست ریاست الوزرا در دیدار با مدیر اجرایی پروژه تاپی گفته است که اکنون فرصت خوبی برای راه اندازی پروژه تاپی در کشور فراهم شده است.

در همین حال، وزارت اقتصاد تاکید می‌ورزد که با آغاز کار این پروژه زمینه کار برای شهروندان کشور نیز فراهم خواهد شد.

در این میان، برخی آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که رقابت‌های منطقوی از علت‌های اصلی به تاخیر افتادن پروژه تاپی است.

احمد منیب رسا، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «آغاز این پروژه را در شرایط کنونی یک گام مثبت می‌بینم، چون زمانی این پروژه آغاز شود، از یک طرف گاز به مردم می‌رسد و از سوی دیگر اشتغال زایی صورت می‌گیرد.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «تطبیق پروژه های کلان اقتصادی در کشور همواره در گرو منافع کشورهای منطقه مثل هند و پاکستان است تا زمانی که منافع این دو کشور به گونه لازم تامین نگردد، تطبیق این پروژه یک امر احتمالی به نظر می‌رسد.»

از طرح پروژه تاپی تا اکنون نزدیک به سه دهه می‌گذرد، اما تا کنون کشور های دخیل در این پروژه؛ ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند موفق به تکمیل ساختن این پروژه نشده اند.

وزارت خارجه: انتظار می‌رود کار پروژه تاپی در بهار آغاز شود

معاون نخست ریاست الوزرا در دیدار با مدیر اجرایی پروژه تاپی گفته است که اکنون فرصت خوبی برای راه اندازی پروژه تاپی در کشور فراهم شده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه می‌گوید که گفت‌وگو های فنی در پیوند به پروژه تاپی انجام شده و انتظار می‌رود که کار این پروژه در بهار سال آینده آغاز شود.

وزارت خارجه گفته است که برای آغاز پروژه تاپی آماده‌گی کامل دارد.

شفیع اعظم، رییس روابط اقتصادی وزارت خارجه، گفت: «امیدوار استیم که هرچه زودتر در باره آغاز کار پروژه تاپی دریک تاریخ مشخص در ماه حمل به توافق دست پیدا کنیم. امیدار وار استیم که کار پروژه های دیگر مثل تاپ نیز شروع شود.»

معاون نخست ریاست الوزرا در دیدار با مدیر اجرایی پروژه تاپی گفته است که اکنون فرصت خوبی برای راه اندازی پروژه تاپی در کشور فراهم شده است.

در همین حال، وزارت اقتصاد تاکید می‌ورزد که با آغاز کار این پروژه زمینه کار برای شهروندان کشور نیز فراهم خواهد شد.

در این میان، برخی آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که رقابت‌های منطقوی از علت‌های اصلی به تاخیر افتادن پروژه تاپی است.

احمد منیب رسا، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «آغاز این پروژه را در شرایط کنونی یک گام مثبت می‌بینم، چون زمانی این پروژه آغاز شود، از یک طرف گاز به مردم می‌رسد و از سوی دیگر اشتغال زایی صورت می‌گیرد.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «تطبیق پروژه های کلان اقتصادی در کشور همواره در گرو منافع کشورهای منطقه مثل هند و پاکستان است تا زمانی که منافع این دو کشور به گونه لازم تامین نگردد، تطبیق این پروژه یک امر احتمالی به نظر می‌رسد.»

از طرح پروژه تاپی تا اکنون نزدیک به سه دهه می‌گذرد، اما تا کنون کشور های دخیل در این پروژه؛ ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند موفق به تکمیل ساختن این پروژه نشده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره