Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توافق افغانستان و پاکستان برای صدور سند موقت بازرگانی

پاکستان و افغانستان تصمیم گرفته اند که برای راننده گان لاری های بازرگانی یک دیگر سند موقت ورود صادر کنند. اتاق تجارت مشترک افغانستان - پاکستان هدف از این تصمیم را ایجاد سهولت برای بازرگانان میداند.

این اتاق می‌گوید که به منظور تسهیلات بیشتر در ترانزیت و تجارت میان دو کشور به راننده گان لاری‌های بازرگانی سند موقت ورود صادر می‌ شود.

نقیب‌الله صافی، رییس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، گفت:«حکومت‌های افغانستان و پاکستان به این توافق رسیده اند که لاری‌های هر دو کشور آزادانه رفت و آمد کنند و برای این کار یک سند موقت داده می‌شود.»

این در حالیست که در یک سال پسین تجارت میان افغانستان و پاکستان تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.

به باور برخی از آگاهان اقتصادی این گام در رشد تجارت میان دو کشور اثر مثبت خواهد داشت.

در همین حال سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانک‌داری، می گوید:«سالانه ما تقریباً حدود بیشتر از یک میلیارد دالر از پاکستان واردات داریم و در حدود پنجصد میلیون صادرات با پاکستان داریم.»

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در یک سال پسین داد وستد میان افغانستان و پاکستان کاهش یافته است. 

از سوی هم برخی آگاهان می‌گویند که پایین آمدن قدرت خرید و سطح مصرف و نیز واردات از کشورهای آسیای میانه سه عامل کاهش داد و ستد میان کابل و اسلام آباد شمرده می شوند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، می گوید:«دوران تجارت بین پاکستان و افغانستان کاهش یافته است. این کاهش سبب اش عبارت از پایین آمدن قدرت خرید و سطح مصرف در بازارهای افغانستان نسبت نبود قدرت خرید است. و از جانب دیگر بازهم نسبت نبود قدرت خرید صادرات ما افزایش یافته است.»

پیش از این نیز رسانه های پاکستانی گزارش داده اند که حجم تجارت میان افغانستان و پاکستان از دو اعشاریه پنج میلیارد دالر به یک میلیارد دالر کاهش یافته است.

توافق افغانستان و پاکستان برای صدور سند موقت بازرگانی

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در یک سال پسین داد وستد میان افغانستان و پاکستان کاهش یافته است. 

Thumbnail

پاکستان و افغانستان تصمیم گرفته اند که برای راننده گان لاری های بازرگانی یک دیگر سند موقت ورود صادر کنند. اتاق تجارت مشترک افغانستان - پاکستان هدف از این تصمیم را ایجاد سهولت برای بازرگانان میداند.

این اتاق می‌گوید که به منظور تسهیلات بیشتر در ترانزیت و تجارت میان دو کشور به راننده گان لاری‌های بازرگانی سند موقت ورود صادر می‌ شود.

نقیب‌الله صافی، رییس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، گفت:«حکومت‌های افغانستان و پاکستان به این توافق رسیده اند که لاری‌های هر دو کشور آزادانه رفت و آمد کنند و برای این کار یک سند موقت داده می‌شود.»

این در حالیست که در یک سال پسین تجارت میان افغانستان و پاکستان تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.

به باور برخی از آگاهان اقتصادی این گام در رشد تجارت میان دو کشور اثر مثبت خواهد داشت.

در همین حال سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانک‌داری، می گوید:«سالانه ما تقریباً حدود بیشتر از یک میلیارد دالر از پاکستان واردات داریم و در حدود پنجصد میلیون صادرات با پاکستان داریم.»

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در یک سال پسین داد وستد میان افغانستان و پاکستان کاهش یافته است. 

از سوی هم برخی آگاهان می‌گویند که پایین آمدن قدرت خرید و سطح مصرف و نیز واردات از کشورهای آسیای میانه سه عامل کاهش داد و ستد میان کابل و اسلام آباد شمرده می شوند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، می گوید:«دوران تجارت بین پاکستان و افغانستان کاهش یافته است. این کاهش سبب اش عبارت از پایین آمدن قدرت خرید و سطح مصرف در بازارهای افغانستان نسبت نبود قدرت خرید است. و از جانب دیگر بازهم نسبت نبود قدرت خرید صادرات ما افزایش یافته است.»

پیش از این نیز رسانه های پاکستانی گزارش داده اند که حجم تجارت میان افغانستان و پاکستان از دو اعشاریه پنج میلیارد دالر به یک میلیارد دالر کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره