Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جلوگیری از سفر ده ها زن در میدان هوایی کابل به علت نداشتن محرم

اسوشیتد پرس گزارش داده است که امارت اسلامی در میدان هوایی کابل، به ده‌ها زن به علت نداشتن محرم اجازه رفتن به خارج را نداده است.

این خبرگزاری از زبان دو مقام اداره هوانوردی ملکی که نخواسته اند از آنان نام برده شود نوشته است که برخی از این بانوان شهروندی دوگانه داشتند و می خواستند که با پروازهای شرکت هوایی کام ایر و آریانا به خانه های شان برگردند. به نوشته اسوشیتد پرس، این بانوان به روز جمعه از بهر پرواز به میدان هوایی کابل رفته بودند.

اما رییس شرکت هوایی آریانا میگوید که در پروازهای این شرکت هیچ مشکلی برای بانوان وجود ندارد و نیز مکتوب رسمی در این باره دریافت نکرده اند.

رحمت الله آغا، رییس عمومی شرکت هوانوردی آریانا، گفت:«همین اکنون شما می توانید به میدان بروید؛پروازهای ما مثل گذشته به گونه عادی جریان دارند این مشکل را کسی نه برای ما تلفن کرده است و نه مکتوب داده است و نه هم شفاهی شکایت کرده است.»

اما خبرگزاری اسوشیتد پرس از زبان دو مقام هوانوردی افغانستان نگاشته است که این بانوان از سوار شدن در پروازهای اسلام آباد، دبی و ترکیهِ شرکت های هوایی آریانا و کام ایر منع شده اند.

در همین حال برخی استادان دانشگاه می گویند که این کار، پیامدهای منفی سیاسی در قبال خواهد داشت.

سید مسعود، استاد دانشگاه، می گوید:«نتیجه این عکس العمل داخلی و عکس العمل خراب و جدی بیرونی است که در حقیقت تعاملات سیاسی ما را گره خواهد زد.»

از سوی هم برخی از شرکت های گردشگری که نمی خواهند تصویرشان پخش شود میگویند که مکتوبی را از سوی برخی شرکت ‌های هوایی دریافت کرده اند که بربنیاد آن دست آنان از فروختن تکت به بانوان بی محرم گرفته شده است.

گلالی اکبری، عضو پیشین مجلس سنا، گفت:«اکثر خانم ها محرم ندارند یا شوهر شان شهید شده یا فرزندان شان شهید شده و یا بیرون از کشور هستند و یا هم مشکل دارند و این مشکل باید هرچه زودتر حل شود.»

برای چگونه گی این دستور به برخی از سخنگویان امارت اسلامی و سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی نیز مراجعه کردیم اما تا هنگام تهیه این گزارش پاسخی دریافت نکردیم.

اما اسوشیتد پرس در بخش از گزارش اش نوشته است که مقام‌ های هوانوردی افغانستان ظاهرا تلاش دارند تا این محدودیت تازه وضع شده را از میان بردارند.

جلوگیری از سفر ده ها زن در میدان هوایی کابل به علت نداشتن محرم

در همین حال برخی استادان دانشگاه می گویند که این کار، پیامدهای منفی سیاسی در قبال خواهد داشت.

تصویر بندانگشتی

اسوشیتد پرس گزارش داده است که امارت اسلامی در میدان هوایی کابل، به ده‌ها زن به علت نداشتن محرم اجازه رفتن به خارج را نداده است.

این خبرگزاری از زبان دو مقام اداره هوانوردی ملکی که نخواسته اند از آنان نام برده شود نوشته است که برخی از این بانوان شهروندی دوگانه داشتند و می خواستند که با پروازهای شرکت هوایی کام ایر و آریانا به خانه های شان برگردند. به نوشته اسوشیتد پرس، این بانوان به روز جمعه از بهر پرواز به میدان هوایی کابل رفته بودند.

اما رییس شرکت هوایی آریانا میگوید که در پروازهای این شرکت هیچ مشکلی برای بانوان وجود ندارد و نیز مکتوب رسمی در این باره دریافت نکرده اند.

رحمت الله آغا، رییس عمومی شرکت هوانوردی آریانا، گفت:«همین اکنون شما می توانید به میدان بروید؛پروازهای ما مثل گذشته به گونه عادی جریان دارند این مشکل را کسی نه برای ما تلفن کرده است و نه مکتوب داده است و نه هم شفاهی شکایت کرده است.»

اما خبرگزاری اسوشیتد پرس از زبان دو مقام هوانوردی افغانستان نگاشته است که این بانوان از سوار شدن در پروازهای اسلام آباد، دبی و ترکیهِ شرکت های هوایی آریانا و کام ایر منع شده اند.

در همین حال برخی استادان دانشگاه می گویند که این کار، پیامدهای منفی سیاسی در قبال خواهد داشت.

سید مسعود، استاد دانشگاه، می گوید:«نتیجه این عکس العمل داخلی و عکس العمل خراب و جدی بیرونی است که در حقیقت تعاملات سیاسی ما را گره خواهد زد.»

از سوی هم برخی از شرکت های گردشگری که نمی خواهند تصویرشان پخش شود میگویند که مکتوبی را از سوی برخی شرکت ‌های هوایی دریافت کرده اند که بربنیاد آن دست آنان از فروختن تکت به بانوان بی محرم گرفته شده است.

گلالی اکبری، عضو پیشین مجلس سنا، گفت:«اکثر خانم ها محرم ندارند یا شوهر شان شهید شده یا فرزندان شان شهید شده و یا بیرون از کشور هستند و یا هم مشکل دارند و این مشکل باید هرچه زودتر حل شود.»

برای چگونه گی این دستور به برخی از سخنگویان امارت اسلامی و سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی نیز مراجعه کردیم اما تا هنگام تهیه این گزارش پاسخی دریافت نکردیم.

اما اسوشیتد پرس در بخش از گزارش اش نوشته است که مقام‌ های هوانوردی افغانستان ظاهرا تلاش دارند تا این محدودیت تازه وضع شده را از میان بردارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره