Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت مالیه: کار پروژه تاپی پس از روند استملاک زمین آغاز خواهد شد

مقام‌ها در وزارت مالیه می‌گویند که کار عملی پروژه تاپی در افغانستان پس از استملاک زمین‌های مسیر این پروژه آغاز خواهد شد.

بنا بر گفته‌های آنان، بحث‌های فنی با ترکمنستان در باره پروژه تاپی انجام یافته اند و مشکلات مالی این پروژه نیز حل شده اند.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «تیم تخنیکی ما همرای تیم تخنیکی کشور ترکمنستان کار می‌کند، کوشش ما این است که کار استملاک زمین‌ها بخیر خلاص شود و کار آغاز شود.»

در همین حال، وزارت اقتصاد تاکید می‌ورزد که آغاز کار پروژه تاپی در کاهش فقر اثرگذار است و این وزارت برای جلب سرمایه‌گذاری بیشتر به این پروژه تلاش می‌کند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «پروژه تاپی در تجارت و ترانزیت افغانستان و منطقه نقش مهم دارد و تلاش وزارت اقتصاد این است که جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کند و در کاهش فقر و رشد اقتصادی نقش اساسی داشته باشیم.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی نگران به تاخیر افتادن پروژه تاپی استند و می‌گویند که باید کار این پروژه هرچه زودتر آغاز شود. شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «عدم تطبیق پروژه تاپی و یا تاخیر در پروژه تاپی قطعا می‌تواند که روند انکشافی اقتصادی افغانستان را به کندی مواجه کند.»

پیش از این نیز وزارت امور خارجه گفته بود که این وزارت برای آغاز پروژه تاپی آماده‌گی کامل دارد و کار آن در ماه حمل آغاز خواهد شد.

وزارت مالیه: کار پروژه تاپی پس از روند استملاک زمین آغاز خواهد شد

پیش از این نیز وزارت امور خارجه گفته بود که این وزارت برای آغاز پروژه تاپی آماده‌گی کامل دارد و کار آن در ماه حمل آغاز خواهد شد.

Thumbnail

مقام‌ها در وزارت مالیه می‌گویند که کار عملی پروژه تاپی در افغانستان پس از استملاک زمین‌های مسیر این پروژه آغاز خواهد شد.

بنا بر گفته‌های آنان، بحث‌های فنی با ترکمنستان در باره پروژه تاپی انجام یافته اند و مشکلات مالی این پروژه نیز حل شده اند.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «تیم تخنیکی ما همرای تیم تخنیکی کشور ترکمنستان کار می‌کند، کوشش ما این است که کار استملاک زمین‌ها بخیر خلاص شود و کار آغاز شود.»

در همین حال، وزارت اقتصاد تاکید می‌ورزد که آغاز کار پروژه تاپی در کاهش فقر اثرگذار است و این وزارت برای جلب سرمایه‌گذاری بیشتر به این پروژه تلاش می‌کند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «پروژه تاپی در تجارت و ترانزیت افغانستان و منطقه نقش مهم دارد و تلاش وزارت اقتصاد این است که جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کند و در کاهش فقر و رشد اقتصادی نقش اساسی داشته باشیم.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی نگران به تاخیر افتادن پروژه تاپی استند و می‌گویند که باید کار این پروژه هرچه زودتر آغاز شود. شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «عدم تطبیق پروژه تاپی و یا تاخیر در پروژه تاپی قطعا می‌تواند که روند انکشافی اقتصادی افغانستان را به کندی مواجه کند.»

پیش از این نیز وزارت امور خارجه گفته بود که این وزارت برای آغاز پروژه تاپی آماده‌گی کامل دارد و کار آن در ماه حمل آغاز خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره