Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست مشترک پروژه راه آهن میان افغانستان، پاکستان و ازبیکستان

نشست سه جانبه در باره آغاز کار راه آهن ترانس-افغانستان، میان گروه‌های فنی افغانستان، پاکستان و ازبیکستان به روز سه شنبه در ترمز برگزار می‌شود و در این نشست مسوولیت‌های هر کشور برای این پروژه منطقه‌یی مشخص خواهد شد.

رییس اداره راه آهن افغانستان می‌گوید که تمامی آماده‌گی‌ها برای آغاز کار راه آهن مزار-کابل-پشاور گرفته شده است و وزارت امور داخله برای امنیت این پروژه، تعهد مکتوبی داده است.

رییس اداره راه آهن می‌افزاید که انتظار می‌رود ازبیکستان مسوولیت ساخت راه آهن را از نائب آباد تا مزار و سمنگان به عهده گیرد و پاکستان نیز از پشاور تا جلال آباد راه آهن اش را ادامه خواهد داد.

بخت الرحمن شرافت، رییس اداره راه آهن گفت: «به خاطر اینکه زیاد بحث کنیم و از نزدیک ببینیم و کارها چقدر آسان شود و از کجا شروع کنیم به همین خاطر فردا نه پس فردا ما در ترمز یک نشست داریم و در این نشست من خودم می‌روم.»

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد گفت: «ما از توسعه راه آن حمایت می‌کنیم و هدف ما این است که افغانستان حلقه وصل منطقه باشد و با کشورهای منطقه از طریق راه آهن متصل باشد.»

بربنیاد پلان که از سوی اداره راه آهن افغانستان آماده شده است، راه آهن ترانس-افغانستان از مزار، سمنگان، پلخمری، کابل، لوگر و جلال آباد عبود می‌کند و سرانجام به پاکستان می‌رسد.

از سویی هم، وزارت امور داخله می‌گوید که امنیت این پروژه به عهده محافظت عامه است و برای امنیت آن چهارهزار تن استخدام خواهد شد.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت امور داخله گفت: «راه آهن که حالا از حیرتان تا پشاور می‌رود محافظت عامه در نظر دارد برای محافظت آن دست کم چهار هزار نفر استخدام کند و اگر نیاز شد از این بیشتر نیرو استخدام خواهد شد.»

در همین حال روسیه و قزاقستان نیز علاقمند ساخت هرچه زودتر راه آهن، ترانس-افغانستان استند.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و برخی آگاهان مسایل اقتصادی وصل آسیای میانه را با جنوب آسیا از طریق افغانستان به سود تجارت و سرمایه‌گذاری کشور می‌دانند.

خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «سکتور خصوصی از این برنامه حمایت می‌کند و این راه آهن در صادرات و واردات کشور مفید است.»

حمیدالله یلانی، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «ساخت این راه آهن یک گام نیک است و به سود تجارت افغانستان و کشورهای منطقه است.»

راه آهن حیرتان-مزار، بخش از راه آهن ترانس-افغانستان است که در حال حاضر بخش زیاد از کالاهای مورد نیاز کشور از آسیای میانه وارد افغانستان می‌شوند.

نشست مشترک پروژه راه آهن میان افغانستان، پاکستان و ازبیکستان

از سویی هم، وزارت امور داخله می‌گوید که امنیت این پروژه به عهده محافظت عامه است و برای امنیت آن چهارهزار تن استخدام خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

نشست سه جانبه در باره آغاز کار راه آهن ترانس-افغانستان، میان گروه‌های فنی افغانستان، پاکستان و ازبیکستان به روز سه شنبه در ترمز برگزار می‌شود و در این نشست مسوولیت‌های هر کشور برای این پروژه منطقه‌یی مشخص خواهد شد.

رییس اداره راه آهن افغانستان می‌گوید که تمامی آماده‌گی‌ها برای آغاز کار راه آهن مزار-کابل-پشاور گرفته شده است و وزارت امور داخله برای امنیت این پروژه، تعهد مکتوبی داده است.

رییس اداره راه آهن می‌افزاید که انتظار می‌رود ازبیکستان مسوولیت ساخت راه آهن را از نائب آباد تا مزار و سمنگان به عهده گیرد و پاکستان نیز از پشاور تا جلال آباد راه آهن اش را ادامه خواهد داد.

بخت الرحمن شرافت، رییس اداره راه آهن گفت: «به خاطر اینکه زیاد بحث کنیم و از نزدیک ببینیم و کارها چقدر آسان شود و از کجا شروع کنیم به همین خاطر فردا نه پس فردا ما در ترمز یک نشست داریم و در این نشست من خودم می‌روم.»

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد گفت: «ما از توسعه راه آن حمایت می‌کنیم و هدف ما این است که افغانستان حلقه وصل منطقه باشد و با کشورهای منطقه از طریق راه آهن متصل باشد.»

بربنیاد پلان که از سوی اداره راه آهن افغانستان آماده شده است، راه آهن ترانس-افغانستان از مزار، سمنگان، پلخمری، کابل، لوگر و جلال آباد عبود می‌کند و سرانجام به پاکستان می‌رسد.

از سویی هم، وزارت امور داخله می‌گوید که امنیت این پروژه به عهده محافظت عامه است و برای امنیت آن چهارهزار تن استخدام خواهد شد.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت امور داخله گفت: «راه آهن که حالا از حیرتان تا پشاور می‌رود محافظت عامه در نظر دارد برای محافظت آن دست کم چهار هزار نفر استخدام کند و اگر نیاز شد از این بیشتر نیرو استخدام خواهد شد.»

در همین حال روسیه و قزاقستان نیز علاقمند ساخت هرچه زودتر راه آهن، ترانس-افغانستان استند.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و برخی آگاهان مسایل اقتصادی وصل آسیای میانه را با جنوب آسیا از طریق افغانستان به سود تجارت و سرمایه‌گذاری کشور می‌دانند.

خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «سکتور خصوصی از این برنامه حمایت می‌کند و این راه آهن در صادرات و واردات کشور مفید است.»

حمیدالله یلانی، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «ساخت این راه آهن یک گام نیک است و به سود تجارت افغانستان و کشورهای منطقه است.»

راه آهن حیرتان-مزار، بخش از راه آهن ترانس-افغانستان است که در حال حاضر بخش زیاد از کالاهای مورد نیاز کشور از آسیای میانه وارد افغانستان می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره