تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تمدید معافیت بر فرآورده‌های کشاورزی افغانستان از سوی هند

هند برای افزایش صادرات افغانستان به آن کشور معافیت ویژه خود را بر فروآرده‌های کشاورزی افغانستان تا یک سال دیگر تمدید کرده است.

سفارت افغانستان در دهلی نو می‌گوید، بربنیاد معیارهای دولت هند، هر فرآورده کشاورزی باید پیش از واردشدن به بازار این کشور باید توسط ماده «میتایل بروماید» آفت‌زدایی شود، اما بازرگانان این ماده را در اختیار ندارند و به همین دلیل به بازرگانان افغانستان معافیت ویژه در نظر گرفته شده است.

به گفته این سفارت هدف از این کار ایجاد سهولت برای بازرگانان است.

امید حیدری، بازرگان، گفت: «یک دست‌آورد خوب برای صادر کننده‌گان است و این می‌تواند که صادرات افغانستان را تا پنجاه درصد افزایش دهد.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که در حال حاضر میزان صادرات افغانستان به هند کاهش یافته و یکی از علت‌های آن نبود پرواز از طریق دهلیزهای هوایی است.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «زیادترین مارکیت ما مارکیت هند است و متاسفانه که نه ماه می‌شود به هند پرواز نداریم.»

یک آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید که ایجاد سهولت در گمرگات بر افزایش میزان صادرات کشور تاثیر مثبت دارد.

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «بر افغانستان بسیار مفید است که تجارت خود را با هند داشته باشد، اگر پاکستان موانع ایجاد نکند، از طریق واگه انشاالله صادرات میوه خشک و تازه به هند افزایش خواهد یافت.»

هند برای فرآورده‌های کشاورزی افغانستان یک بازار مناسب است و بازرگانان کشور بیشتر کالاهای تجارتی خود را از طریق بندر واگه، کراچی و یا هم از طریق چابهار ایران به هند صادر می‌کنند.

تمدید معافیت بر فرآورده‌های کشاورزی افغانستان از سوی هند

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که در حال حاضر میزان صادرات افغانستان به هند کاهش یافته و یکی از علت‌های آن نبود پرواز از طریق دهلیزهای هوایی است.

تصویر بندانگشتی

هند برای افزایش صادرات افغانستان به آن کشور معافیت ویژه خود را بر فروآرده‌های کشاورزی افغانستان تا یک سال دیگر تمدید کرده است.

سفارت افغانستان در دهلی نو می‌گوید، بربنیاد معیارهای دولت هند، هر فرآورده کشاورزی باید پیش از واردشدن به بازار این کشور باید توسط ماده «میتایل بروماید» آفت‌زدایی شود، اما بازرگانان این ماده را در اختیار ندارند و به همین دلیل به بازرگانان افغانستان معافیت ویژه در نظر گرفته شده است.

به گفته این سفارت هدف از این کار ایجاد سهولت برای بازرگانان است.

امید حیدری، بازرگان، گفت: «یک دست‌آورد خوب برای صادر کننده‌گان است و این می‌تواند که صادرات افغانستان را تا پنجاه درصد افزایش دهد.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که در حال حاضر میزان صادرات افغانستان به هند کاهش یافته و یکی از علت‌های آن نبود پرواز از طریق دهلیزهای هوایی است.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «زیادترین مارکیت ما مارکیت هند است و متاسفانه که نه ماه می‌شود به هند پرواز نداریم.»

یک آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید که ایجاد سهولت در گمرگات بر افزایش میزان صادرات کشور تاثیر مثبت دارد.

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «بر افغانستان بسیار مفید است که تجارت خود را با هند داشته باشد، اگر پاکستان موانع ایجاد نکند، از طریق واگه انشاالله صادرات میوه خشک و تازه به هند افزایش خواهد یافت.»

هند برای فرآورده‌های کشاورزی افغانستان یک بازار مناسب است و بازرگانان کشور بیشتر کالاهای تجارتی خود را از طریق بندر واگه، کراچی و یا هم از طریق چابهار ایران به هند صادر می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره