Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افغانستان بیش از ۱۰۰ میلیون دالر از صرفیه برق بدهکار است

وزارت انرژی و آب می‌گوید که افغانستان بیش از صد میلیون دالر از رهگذر برق وارداتی از کشور های ازبیکستان و تاجیکستان بدهکار است.

اختر محمد نصرت، سخنگوی این وزارت می‌گوید که اکنون بانک‌های کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبیکستان و تاجیکستان در انتقال پول با مشکل روبرو شده اند و این مشکلات سبب شده است که بدهی شرکت برشنا پرداخته نشود.

به گفته آقای نصرت، وزارت انرژی و آب در تلاش است تا پول برق را بپردازد.

اختر محمد نصرت گفت: «ازبیکستان مشکل خود را دارد، ما می‌خواهیم که پول را پرداخت کنیم، اما مشکل در بانک‌ها است»

در همین حال، امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا می‌گوید که سالانه افغانستان نزدیک به سه صد میلیون دالر به کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبیکستان برای خرید برق می‌پردازد.

آقای غالب گفت: «افغانستان بیشترین برق خود را از ازبیکستان خریداری می‌کند. حدود یک‌صدو هشت میلیون دالر سالانه است، مشکل که در این وقت‌ها پیش آمده به خاطر پرداخت بل برق است، قبلا از سوی بانک‌های خصوصی پرداخت صورت می‌گرفت، اما جنگ اوکرایین کشورهای همسایه از بانک‌های روسی نمی‌تواند پول را بگیرد.»

برخی از باشنده‌گان کابل می‌گویند که شرکت برشنا باید بیشتر در بخش تولید برق داخلی سرمایه‌گذاری کند.

نور آغا، باشنده کابل، گفت: «برق جز ضرورت‌های اولیه در این روزها است، دولت‌ها مکلف به برق رسانی است. با وجود اینقدر منابع آبی فراوان این خودش یک مشکل کلان است که دولت برق را از ازبیکستان وارد می‌کند.»

پیش از این نیز بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که افغانستان بیش از هشتاد درصد برق خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند و اگر این کشورها برق خود را قطع کنند، خانه‌های بیش از ده میلیون افغان تاریک خواهد شد.

افغانستان بیش از ۱۰۰ میلیون دالر از صرفیه برق بدهکار است

در همین حال، امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا می‌گوید که سالانه افغانستان نزدیک به سه صد میلیون دالر به کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبیکستان برای خرید برق می‌پردازد.

تصویر بندانگشتی

وزارت انرژی و آب می‌گوید که افغانستان بیش از صد میلیون دالر از رهگذر برق وارداتی از کشور های ازبیکستان و تاجیکستان بدهکار است.

اختر محمد نصرت، سخنگوی این وزارت می‌گوید که اکنون بانک‌های کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبیکستان و تاجیکستان در انتقال پول با مشکل روبرو شده اند و این مشکلات سبب شده است که بدهی شرکت برشنا پرداخته نشود.

به گفته آقای نصرت، وزارت انرژی و آب در تلاش است تا پول برق را بپردازد.

اختر محمد نصرت گفت: «ازبیکستان مشکل خود را دارد، ما می‌خواهیم که پول را پرداخت کنیم، اما مشکل در بانک‌ها است»

در همین حال، امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا می‌گوید که سالانه افغانستان نزدیک به سه صد میلیون دالر به کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبیکستان برای خرید برق می‌پردازد.

آقای غالب گفت: «افغانستان بیشترین برق خود را از ازبیکستان خریداری می‌کند. حدود یک‌صدو هشت میلیون دالر سالانه است، مشکل که در این وقت‌ها پیش آمده به خاطر پرداخت بل برق است، قبلا از سوی بانک‌های خصوصی پرداخت صورت می‌گرفت، اما جنگ اوکرایین کشورهای همسایه از بانک‌های روسی نمی‌تواند پول را بگیرد.»

برخی از باشنده‌گان کابل می‌گویند که شرکت برشنا باید بیشتر در بخش تولید برق داخلی سرمایه‌گذاری کند.

نور آغا، باشنده کابل، گفت: «برق جز ضرورت‌های اولیه در این روزها است، دولت‌ها مکلف به برق رسانی است. با وجود اینقدر منابع آبی فراوان این خودش یک مشکل کلان است که دولت برق را از ازبیکستان وارد می‌کند.»

پیش از این نیز بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که افغانستان بیش از هشتاد درصد برق خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند و اگر این کشورها برق خود را قطع کنند، خانه‌های بیش از ده میلیون افغان تاریک خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره