Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واگذاری معادن سنگ کرومایت به شرکت‌های خصوصی

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید بیش از دوصد شرکت در روند داوطلبی دست‌کم ده معدن سنگ کرومایت اشتراک کرده بودند که این معادن به ده شرکت خصوصی واگذار شد.

شهاب الدین دلاور، سرپرست‌وزیر معادن و پترولیم می‌گوید که روند سروی و بلاک بندی این معادن به پایان رسیده و این وزارت در تلاش استخراج معادن به گونه شفاف در کشور است.

آقای دلاور گفت: «هر معدن جدا جدا بلاک بندی شده، بعد از آن مشخصات هر معدن جدا جدا اعلام شد از طریق رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی.»

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که ناظران این وزارت از روند استخراج شرکت‌های خصوصی نظارت خواهند کرد.

شهاب الدین دلاور افزود: «برای هر شرکت که برنده شود، حداقل سه نفر می‌دهیم که یک آن انجینیر می‌باشد، ما صدها انجینیر داریم و در هر معدن یک انجینیر باشد که معادن را به گونه فنی استخراج کند.»

در همین حال، برخی از شرکت‌های برنده در این داوطلبی می‌گویند که با استخراج این معادن، برای بیشتر شهروندان در ولایت‌های گونه‌گون کشور زمینه کار فراهم خواهد شد.

سمیع الله، مدیر اداری شرکت اطمینان ملی، گفت: «در این پروژه قرار است شرکت انکشاف ملی مقدار سی هزار افغانی ریالتی به وزارت معادن و پترولیم پرداخت کند.»

بیشتر معادن سنگ کرومایت در ولایت‌های لوگر، پروان، کندهار، زابل، خوست و کابل وجود دارند که با استخراج آن در کنار ایجاد زمینه کار به مردم، درآمد حکومت نیز افزایش خواهد یافت.

واگذاری معادن سنگ کرومایت به شرکت‌های خصوصی

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که ناظران این وزارت از روند استخراج شرکت‌های خصوصی نظارت خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید بیش از دوصد شرکت در روند داوطلبی دست‌کم ده معدن سنگ کرومایت اشتراک کرده بودند که این معادن به ده شرکت خصوصی واگذار شد.

شهاب الدین دلاور، سرپرست‌وزیر معادن و پترولیم می‌گوید که روند سروی و بلاک بندی این معادن به پایان رسیده و این وزارت در تلاش استخراج معادن به گونه شفاف در کشور است.

آقای دلاور گفت: «هر معدن جدا جدا بلاک بندی شده، بعد از آن مشخصات هر معدن جدا جدا اعلام شد از طریق رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی.»

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که ناظران این وزارت از روند استخراج شرکت‌های خصوصی نظارت خواهند کرد.

شهاب الدین دلاور افزود: «برای هر شرکت که برنده شود، حداقل سه نفر می‌دهیم که یک آن انجینیر می‌باشد، ما صدها انجینیر داریم و در هر معدن یک انجینیر باشد که معادن را به گونه فنی استخراج کند.»

در همین حال، برخی از شرکت‌های برنده در این داوطلبی می‌گویند که با استخراج این معادن، برای بیشتر شهروندان در ولایت‌های گونه‌گون کشور زمینه کار فراهم خواهد شد.

سمیع الله، مدیر اداری شرکت اطمینان ملی، گفت: «در این پروژه قرار است شرکت انکشاف ملی مقدار سی هزار افغانی ریالتی به وزارت معادن و پترولیم پرداخت کند.»

بیشتر معادن سنگ کرومایت در ولایت‌های لوگر، پروان، کندهار، زابل، خوست و کابل وجود دارند که با استخراج آن در کنار ایجاد زمینه کار به مردم، درآمد حکومت نیز افزایش خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره