Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت معادن "معدن آهن غوریان" را به شرکت‌های خصوصی می‌سپارد

وزارت معادن و پترولیم کار استخراج "معدن آهن غوریان" ولایت هرات را به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌کند. سرپرست‌وزیر معادن و پترولیم می‌گوید که یک کمیته بین‌الوزارتی از بهر قرارداد این معدن ایجاد شده و انتظار می‌رود که دو تا سه ماه دیگر قرارداد این معدن نهایی شود.

شماری از کشورها به شمول ترکیه و ایران در استخراج معدن آهن ولسوالی غوریان، در ولایت هرات علاقمند شده اند.

شهاب الدین دلاور، سرپرست‌وزیر معادن و پترولیم می‌گوید که این معدن از هرات تا پنجشیر که ۶۰۰ کیلومتر می‌شود، امتداد یافته است و قرارداد آن معدن تا سه ماه نهایی خواهد شد.

آقای دلاور گفت: «استخراج و پروسس این معدن وهمه چیزهای آن در همین جا می‌شود و برای هزاران جوان زمینه کار فراهم می‌شود و در همین جا پروسس می‌شود و چهار بلاک دارد.»

بربنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، معدن آهن غوریان هرات چهار بلاک دارد که هر بلاک آن ۲۵۰ کیلومتر را در بر می‌گیرد.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «شرکت خارجی تنها شاید همرای دولت قرارداد کند، اما منتظر بماند که به رسمیت شناخته شود دولت و بعد استخراج را آغاز کند، زیرا بدون به رسمیت شناختن دولت قرارداد بین‌المللی صورت نمی‌گیرد.»

افغانستان بیش از پنجاه کارخانه ذوب آهن دارد.

اتحادیه کارخانه‌های ذوب آهن می‌گوید که سکتور خصوصی علاقمند سرمایه‌گذاری استخراج معدن آهن غوریان ولایت هرات هستند.

عبدالنصیر رشتیا، رییس عامل اتحادیه کارخانه‌های ذوب‌آهن، گفت: «سکتور خصوصی افغانستان توانایی این را دارد که بالای این سکتور سرمایه‌گذاری کند و هم می‌تواند در داخل افغانستان پروسس و تولید شود و اتحادیه کارخانه‌های ذوب‌آهن این آمادگی را دارد.»

معدن آهن غوریان ولایت هرات بیش از ۱ میلیارد و ۸۰۰ تن آهن دارد که با استخراج آن در کنار افزایش درآمدهای حکومت، زمینه کار به مردم نیز فراهم خواهد شد.

وزارت معادن "معدن آهن غوریان" را به شرکت‌های خصوصی می‌سپارد

معدن آهن غوریان ولایت هرات بیش از ۱ میلیارد و ۸۰۰ تن آهن دارد که با استخراج آن در کنار افزایش درآمدهای حکومت، زمینه کار به مردم نیز فراهم خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم کار استخراج "معدن آهن غوریان" ولایت هرات را به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌کند. سرپرست‌وزیر معادن و پترولیم می‌گوید که یک کمیته بین‌الوزارتی از بهر قرارداد این معدن ایجاد شده و انتظار می‌رود که دو تا سه ماه دیگر قرارداد این معدن نهایی شود.

شماری از کشورها به شمول ترکیه و ایران در استخراج معدن آهن ولسوالی غوریان، در ولایت هرات علاقمند شده اند.

شهاب الدین دلاور، سرپرست‌وزیر معادن و پترولیم می‌گوید که این معدن از هرات تا پنجشیر که ۶۰۰ کیلومتر می‌شود، امتداد یافته است و قرارداد آن معدن تا سه ماه نهایی خواهد شد.

آقای دلاور گفت: «استخراج و پروسس این معدن وهمه چیزهای آن در همین جا می‌شود و برای هزاران جوان زمینه کار فراهم می‌شود و در همین جا پروسس می‌شود و چهار بلاک دارد.»

بربنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، معدن آهن غوریان هرات چهار بلاک دارد که هر بلاک آن ۲۵۰ کیلومتر را در بر می‌گیرد.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «شرکت خارجی تنها شاید همرای دولت قرارداد کند، اما منتظر بماند که به رسمیت شناخته شود دولت و بعد استخراج را آغاز کند، زیرا بدون به رسمیت شناختن دولت قرارداد بین‌المللی صورت نمی‌گیرد.»

افغانستان بیش از پنجاه کارخانه ذوب آهن دارد.

اتحادیه کارخانه‌های ذوب آهن می‌گوید که سکتور خصوصی علاقمند سرمایه‌گذاری استخراج معدن آهن غوریان ولایت هرات هستند.

عبدالنصیر رشتیا، رییس عامل اتحادیه کارخانه‌های ذوب‌آهن، گفت: «سکتور خصوصی افغانستان توانایی این را دارد که بالای این سکتور سرمایه‌گذاری کند و هم می‌تواند در داخل افغانستان پروسس و تولید شود و اتحادیه کارخانه‌های ذوب‌آهن این آمادگی را دارد.»

معدن آهن غوریان ولایت هرات بیش از ۱ میلیارد و ۸۰۰ تن آهن دارد که با استخراج آن در کنار افزایش درآمدهای حکومت، زمینه کار به مردم نیز فراهم خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره