Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ایجاد یک بازار همیشه‌گی در شهر هرات از سوی زنان تجارت پیشه

زنان و دختران تجارت پیشه برای توسعه کار و بار شان یک بازار دایمی را در شهر هرات ایجاد کرده اند.

آنان ساخته‌های دستی و دیگر تولیدات شان را روزهای جمعه در یک پارک تفریحی ویژه زنان در شهر هرات به فروش می‌گذارند.

در همین حال، مسوولان اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب می‌گویند که کار و بار تجارتی زنان در این حوزه به حالت عادی برگشته است.

نرگس هاشمی، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان در غرب، گفت: «ما خواستیم به تمام دنیا بگویم که خانم‌های که می‌خواهند کاری انجام دهند و انگیزه داشته باشند تجارت کنند هيچ ممانعتی برای شان نیست.»

این در حالی‌ست که صادر نشدن ساخته‌های دستی و صنایع زنان به بیرون از کشور از چالش‌های جدی در برابر کار و بار زنان گفته می‌شود.

از سوی هم به علت چالش‌های اقتصادی در جامعه فروش محصولات زنان در بازارهای داخلی بسیار کاهش یافته است.

فهیمه یوسفی، تجارت پیشه، می‌گوید: «سعی می‌کنیم خلاقیتی که داریم را به خرج بدهیم؛ باز هم عقب نشینی نمی‌کنیم هرچه در توان ما باشد کمک می کنیم و از مسوولان هم خواهیم که همکار باشند.»

صادقه صادق یار، تجارت پیشه، گفت: «الحمدلله کار خانم های تجارت پیشه رو به بهبودی است و آرزو داریم که از بیست سال گذشته هم بهتر باشد.»

بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب، بیش از دوصد زن و دختر به گونه رسمی در هرات فعالیت تجارتی دارند و بیشتر از یک هزار و پنجصد زن و دختر دیگر نیز کار و بار غیررسمی دارند که بیشتر در روستاها فعالیت می‌کنند.

بهناز سلجوقی، تجارت پیشه، گفت: «بعد از اینکه فعالیت اتاق دوباره از سرگرفته شد؛ خانم ها نسبت به گذشته امیدوار تر شدند و فعالیت میکنند و روز به روز انگیزه می‌گیرند.»

پس از تحولات پسین در کشور کار و بار زنان تجارت پیشه در هرات برای چندین ماه بی سرنوشت بودند اما اکنون یک بار دیگر زمینه برای فعالیت های بازرگانی زنان و دختران در این ولایت فراهم شده است.

ایجاد یک بازار همیشه‌گی در شهر هرات از سوی زنان تجارت پیشه

در همین حال، مسوولان اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب می‌گویند که کار و بار تجارتی زنان در این حوزه به حالت عادی برگشته است.

Thumbnail

زنان و دختران تجارت پیشه برای توسعه کار و بار شان یک بازار دایمی را در شهر هرات ایجاد کرده اند.

آنان ساخته‌های دستی و دیگر تولیدات شان را روزهای جمعه در یک پارک تفریحی ویژه زنان در شهر هرات به فروش می‌گذارند.

در همین حال، مسوولان اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب می‌گویند که کار و بار تجارتی زنان در این حوزه به حالت عادی برگشته است.

نرگس هاشمی، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان در غرب، گفت: «ما خواستیم به تمام دنیا بگویم که خانم‌های که می‌خواهند کاری انجام دهند و انگیزه داشته باشند تجارت کنند هيچ ممانعتی برای شان نیست.»

این در حالی‌ست که صادر نشدن ساخته‌های دستی و صنایع زنان به بیرون از کشور از چالش‌های جدی در برابر کار و بار زنان گفته می‌شود.

از سوی هم به علت چالش‌های اقتصادی در جامعه فروش محصولات زنان در بازارهای داخلی بسیار کاهش یافته است.

فهیمه یوسفی، تجارت پیشه، می‌گوید: «سعی می‌کنیم خلاقیتی که داریم را به خرج بدهیم؛ باز هم عقب نشینی نمی‌کنیم هرچه در توان ما باشد کمک می کنیم و از مسوولان هم خواهیم که همکار باشند.»

صادقه صادق یار، تجارت پیشه، گفت: «الحمدلله کار خانم های تجارت پیشه رو به بهبودی است و آرزو داریم که از بیست سال گذشته هم بهتر باشد.»

بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب، بیش از دوصد زن و دختر به گونه رسمی در هرات فعالیت تجارتی دارند و بیشتر از یک هزار و پنجصد زن و دختر دیگر نیز کار و بار غیررسمی دارند که بیشتر در روستاها فعالیت می‌کنند.

بهناز سلجوقی، تجارت پیشه، گفت: «بعد از اینکه فعالیت اتاق دوباره از سرگرفته شد؛ خانم ها نسبت به گذشته امیدوار تر شدند و فعالیت میکنند و روز به روز انگیزه می‌گیرند.»

پس از تحولات پسین در کشور کار و بار زنان تجارت پیشه در هرات برای چندین ماه بی سرنوشت بودند اما اکنون یک بار دیگر زمینه برای فعالیت های بازرگانی زنان و دختران در این ولایت فراهم شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره