Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بلند رفتن کرایه تاکسی همزمان با افزایش بهای تیل در کابل

همزمان با افزایش بهای تیل در پایتخت، کرایه تاکسی «موترهای لینی» نیز در برخی از بخش‌های شهر کابل افزایش یافته است.

بهای تیل در بازارهای پایتخت به گونه کم پیشینه افزایش یافته است.

شماری از باشنده‌گان شهر کابل می‌گویند که این افزایش بر کرایه موترهای لینی در برخی از مسیرها اثر منفی گذاشته است و مردم توان پرداخت کرایه بلند را ندارند.

امان الله، باشنده کابل، گفت: «اینجا بازار حاجی یعقوب است، بعضی جاهای مثل پنجصدفامیلی ما می‌خواهیم بریم قبلا سی افغانی بود و حالا چهل افغانی شده است.»

عبیدالله، باشنده کابل، می‌گوید: «مردم مشکل دارند و راننده‌ها هم مشکل دارند؛ حال در این میان کی پوره می‌تواند.»

در حال حاضر یک لیتر دیزل در تانک‌ها صد افغانی به فروش می‌رسد.

در همین حال، برخی از راننده‌گان می‌گویند که بلند رفتن بهای تیل بر مشکلات شان افزوده است و میزان درآمد شان را به صفر نزدیک ساخته است.

ذبیح، راننده، گفت:«فعلا هشت و نیم صد را تیل می‌زنیم، سه یا چهار صد برای ما می‌ماند که آن هم در ترمیم دوباره و تبدیل مبلائل خلاص می‌شود.»

در این میان، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که پر هزینه بودن کمیشن در انتقال پول از طریق حواله و تنش‌های سیاسی میان اکراین و روسیه سبب افزایش بهای تیل در کشور شده است.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «مساله بانکی یک موضوع عام است آرزو داریم که هر چه زودتر انتقال پول به بیرون از کشور آغاز شود؛ تمامی بازرگانان به خاطر وارد کردن کالاها و مواد خام نیاز به انتقال پول به خارج از کشور دارند.»

بیشتر تیل مورد نیاز افغانستان از آسیای میانه به ویژه ازبیکستان و کازاخستان وارد می‌شود.

در حال حاضر، روند استخراج نفت از حوزه نفتی آمو دریا جریان دارد، اما نمی‌تواند نیازمندی داخلی کشور را برآورده بسازد.

بلند رفتن کرایه تاکسی همزمان با افزایش بهای تیل در کابل

در همین حال، برخی از راننده‌گان می‌گویند که بلند رفتن بهای تیل بر مشکلات شان افزوده است و میزان درآمد شان را به صفر نزدیک ساخته است.

Thumbnail

همزمان با افزایش بهای تیل در پایتخت، کرایه تاکسی «موترهای لینی» نیز در برخی از بخش‌های شهر کابل افزایش یافته است.

بهای تیل در بازارهای پایتخت به گونه کم پیشینه افزایش یافته است.

شماری از باشنده‌گان شهر کابل می‌گویند که این افزایش بر کرایه موترهای لینی در برخی از مسیرها اثر منفی گذاشته است و مردم توان پرداخت کرایه بلند را ندارند.

امان الله، باشنده کابل، گفت: «اینجا بازار حاجی یعقوب است، بعضی جاهای مثل پنجصدفامیلی ما می‌خواهیم بریم قبلا سی افغانی بود و حالا چهل افغانی شده است.»

عبیدالله، باشنده کابل، می‌گوید: «مردم مشکل دارند و راننده‌ها هم مشکل دارند؛ حال در این میان کی پوره می‌تواند.»

در حال حاضر یک لیتر دیزل در تانک‌ها صد افغانی به فروش می‌رسد.

در همین حال، برخی از راننده‌گان می‌گویند که بلند رفتن بهای تیل بر مشکلات شان افزوده است و میزان درآمد شان را به صفر نزدیک ساخته است.

ذبیح، راننده، گفت:«فعلا هشت و نیم صد را تیل می‌زنیم، سه یا چهار صد برای ما می‌ماند که آن هم در ترمیم دوباره و تبدیل مبلائل خلاص می‌شود.»

در این میان، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که پر هزینه بودن کمیشن در انتقال پول از طریق حواله و تنش‌های سیاسی میان اکراین و روسیه سبب افزایش بهای تیل در کشور شده است.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «مساله بانکی یک موضوع عام است آرزو داریم که هر چه زودتر انتقال پول به بیرون از کشور آغاز شود؛ تمامی بازرگانان به خاطر وارد کردن کالاها و مواد خام نیاز به انتقال پول به خارج از کشور دارند.»

بیشتر تیل مورد نیاز افغانستان از آسیای میانه به ویژه ازبیکستان و کازاخستان وارد می‌شود.

در حال حاضر، روند استخراج نفت از حوزه نفتی آمو دریا جریان دارد، اما نمی‌تواند نیازمندی داخلی کشور را برآورده بسازد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره