Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار از بلند رفتن سطح بیکاری در ۲۰۲۲ در افغانستان

جان ساپکو، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در تویتراش از وضعیت بیکاری در افغانستان نگرانی کرده و گفته است که نزدیک به ۹۰۰ هزار تن تا نیمه‌های سال روان میلادی در این کشور، بیکار خواهند شد.

بازرس ویژه امریکا همچنان گفته است که هفده درصد نیروی کار را در سال ۲۰۲۰ در افغانستان زنان تشکیل می‌دادند که در حال حاضر بسیاری از آنان بیکار شده اند.

او در تویتراش نوشته است: «زنان به گونه خاص متاثر شده اند و پیشبینی می‌شود که سطح اشتغال زنان تا میانه سال ۲۰۲۲ در مقایسه با زمان پیش از به قدرت رسیدن  طالبان ۲۱ درصد کاهش یابد.»

لطف الله در یکی از وزارت خانه‌ها در حکومت پیشین مصروف کار بود. او پس از سقوط نظام جمهوری بیکار شده است و اکنون برای پیدا کردن نان به خانواده اش، رانندگی می‌کند.

لطف‌ الله به طلوع‌نیوز گفت: «ما در خانواده هفت نفر هستیم و این موتر از خودم نیست، از کسی است. من اینرا اجاره گرفتیم، کار می‌کنم همرایش و روزانه سه صد افغانی من باید به صاحب موتر بدهم، باقی آن برای خودم می‌ماند. صد، هشتاد و بعضی اوقات یک و نیم صد، با همین گذاره می‌کنیم.»

نظیفه عظیمی، کارمند پیشین وزارت امور زنان در این باره گفت: «اقتصاد بسیار ضعیف است در افغانستان، تمام خانم‌های که بی‌سرپرست استند، خود شان نان‎آور فامیل خود هستند و مشکلات زیاد از بیکاری به وجود آمده است. بسیاری از زنان در خانه با مشکلات روحی، روانی و مشکلات اقتصادی رو به رو استند.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که این وزارت برای مبازره با بیکاری راهکارهای را آماده کرده است.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «وزارت اقتصاد برای ایجاد اشتغال چند تا استراتیژی مشخص دارد؛ جلب و جذب کمک‌های بشردوستانه و تقویت بخش خصوصی، حمایت از مشاغل خورد و بزرگ در برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، تقویت زیرساخت‌ها و زیربنا‌ها افغانستان توسعه تجارت و ترانزیت افغانستان.»

بربنیاد آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۲۰۲۰ میلادی، میزان بیکاری در کشور بیش از ۱۸ درصد بوده است و اکنون این آمار به مراتب افزایش یافته است.

هشدار از بلند رفتن سطح بیکاری در ۲۰۲۲ در افغانستان

بربنیاد آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۲۰۲۰ میلادی، میزان بیکاری در کشور بیش از ۱۸ درصد بوده است و اکنون این آمار به مراتب افزایش یافته است.

Thumbnail

جان ساپکو، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در تویتراش از وضعیت بیکاری در افغانستان نگرانی کرده و گفته است که نزدیک به ۹۰۰ هزار تن تا نیمه‌های سال روان میلادی در این کشور، بیکار خواهند شد.

بازرس ویژه امریکا همچنان گفته است که هفده درصد نیروی کار را در سال ۲۰۲۰ در افغانستان زنان تشکیل می‌دادند که در حال حاضر بسیاری از آنان بیکار شده اند.

او در تویتراش نوشته است: «زنان به گونه خاص متاثر شده اند و پیشبینی می‌شود که سطح اشتغال زنان تا میانه سال ۲۰۲۲ در مقایسه با زمان پیش از به قدرت رسیدن  طالبان ۲۱ درصد کاهش یابد.»

لطف الله در یکی از وزارت خانه‌ها در حکومت پیشین مصروف کار بود. او پس از سقوط نظام جمهوری بیکار شده است و اکنون برای پیدا کردن نان به خانواده اش، رانندگی می‌کند.

لطف‌ الله به طلوع‌نیوز گفت: «ما در خانواده هفت نفر هستیم و این موتر از خودم نیست، از کسی است. من اینرا اجاره گرفتیم، کار می‌کنم همرایش و روزانه سه صد افغانی من باید به صاحب موتر بدهم، باقی آن برای خودم می‌ماند. صد، هشتاد و بعضی اوقات یک و نیم صد، با همین گذاره می‌کنیم.»

نظیفه عظیمی، کارمند پیشین وزارت امور زنان در این باره گفت: «اقتصاد بسیار ضعیف است در افغانستان، تمام خانم‌های که بی‌سرپرست استند، خود شان نان‎آور فامیل خود هستند و مشکلات زیاد از بیکاری به وجود آمده است. بسیاری از زنان در خانه با مشکلات روحی، روانی و مشکلات اقتصادی رو به رو استند.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که این وزارت برای مبازره با بیکاری راهکارهای را آماده کرده است.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «وزارت اقتصاد برای ایجاد اشتغال چند تا استراتیژی مشخص دارد؛ جلب و جذب کمک‌های بشردوستانه و تقویت بخش خصوصی، حمایت از مشاغل خورد و بزرگ در برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، تقویت زیرساخت‌ها و زیربنا‌ها افغانستان توسعه تجارت و ترانزیت افغانستان.»

بربنیاد آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۲۰۲۰ میلادی، میزان بیکاری در کشور بیش از ۱۸ درصد بوده است و اکنون این آمار به مراتب افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره