Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گشایش شرکت "افغان انویست" با حضور مقام‌های بلندرتبه امارت اسلامی

شرکت سهامی "افغان-انویست" از سوی سیزده سرمایه‌گذار در کابل گشایش یافت. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران در چهار بخش به ارزش ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دالر در این شرکت سرمایه‌گذاری کنند.

ملا عبدالغنی بردار، معاون نخست رییس الوزرا در مراسم گشایش این شرکت از تمامی سرمایه‌گذران خواسته است تا در داخل افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

به باور معاون نخست رییس الوزرا، هیچ کشور بی  داد و ستد به پیشرفت دست پیدا کرده نمی‌تواند.

ملاعبدالغنی بردار گفت: «تمام ما باید کوشش کنیم که سرمایه‌گذاری خود را در وطن خود بکنیم، اگر پول کسی در خارج است و یا در آنجا سرمایه‌گذاری کرده است، آن را به افغانستان انتقال بدهد.»

سهامداران شرکت افغان انویست در بخش‌های انرژی، معادن، زیربنا و زراعت در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

شیرباز کمین‌زاده، رییس این شرکت می‌گوید که شمار سهامداران از سیزده نیز بیشتر خواهد شد.

آقای کمین‌زاده گفت: «ما ۱۳ تن از موسسین شرکت "افغان انویست" دست به دست هم دادیم که در قدم نخست با ۲۵۰ الی ۳۰۰ میلیون دالر در چهار بخش سرمایه‌گذاری می‌کنیم.»

در همین حال، شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم که این مراسم حضور داشت، از این سرمایه‌گذاران خواست تا مقام‌های حکومتی را در شرکت شان شریک نسازند.

شهاب الدین دلاور گفته است: «نه به ما تحفه بدهید، نه برای ما رشوت بدهید و نه هم به کسی دیگر بدهید، حساب پاک را بدنام نکنید و مقامات را با خود شریک نسازید.»

نورالدین عزیزی، سرپرست‌وزیر صنعت و تجارت به حاضرین گفت: «ما همراه با بانک جهانی و ملل متحد یک مذاکره داریم و انشاالله به همه شریک خواهیم ساخت. آنها می‌خواهند این را به یک ترتیب درستی که نه سکتور بانکداری و نه د افغانستان بانک ما متضرر شود.»

از سویی دیگر، شیرمحمد عباس ستاکزی، معین سیاسی وزارت خارجه در این مراسم می‌گوید که افغانستان با همسایه‌های خود در مرزهای شرقی و غربی با چالش‌هایی روبرو است و باید این مرزها به روی رفت‌وآمد مسافران باز شوند.

شیرمحمد عباس ستانکزی گفت: «روزانه هزاران تن از افغانان و از اتباع آن کشورها به افغانستان رفت و آمد دارند و از سرحد عبور می‌کنند. خواست ما از ایران و پاکستان این است که سرحدات خود را به روی افغانهای ما باز نگه دارند.»

اتاق صنایع و معادن به این باور است که ایجاد شرکت سهامی در افغانستان کم پیشینه است و این چنین شرکت‌ها افزون بر ایجاد فرصت کار برای مردم، زمینه را برای رشد اقتصاد کشور نیز فراهم می‌کند.

گشایش شرکت "افغان انویست" با حضور مقام‌های بلندرتبه امارت اسلامی

سهامداران شرکت افغان انویست در بخش‌های انرژی، معادن، زیربنا و زراعت در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

شرکت سهامی "افغان-انویست" از سوی سیزده سرمایه‌گذار در کابل گشایش یافت. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران در چهار بخش به ارزش ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دالر در این شرکت سرمایه‌گذاری کنند.

ملا عبدالغنی بردار، معاون نخست رییس الوزرا در مراسم گشایش این شرکت از تمامی سرمایه‌گذران خواسته است تا در داخل افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

به باور معاون نخست رییس الوزرا، هیچ کشور بی  داد و ستد به پیشرفت دست پیدا کرده نمی‌تواند.

ملاعبدالغنی بردار گفت: «تمام ما باید کوشش کنیم که سرمایه‌گذاری خود را در وطن خود بکنیم، اگر پول کسی در خارج است و یا در آنجا سرمایه‌گذاری کرده است، آن را به افغانستان انتقال بدهد.»

سهامداران شرکت افغان انویست در بخش‌های انرژی، معادن، زیربنا و زراعت در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

شیرباز کمین‌زاده، رییس این شرکت می‌گوید که شمار سهامداران از سیزده نیز بیشتر خواهد شد.

آقای کمین‌زاده گفت: «ما ۱۳ تن از موسسین شرکت "افغان انویست" دست به دست هم دادیم که در قدم نخست با ۲۵۰ الی ۳۰۰ میلیون دالر در چهار بخش سرمایه‌گذاری می‌کنیم.»

در همین حال، شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم که این مراسم حضور داشت، از این سرمایه‌گذاران خواست تا مقام‌های حکومتی را در شرکت شان شریک نسازند.

شهاب الدین دلاور گفته است: «نه به ما تحفه بدهید، نه برای ما رشوت بدهید و نه هم به کسی دیگر بدهید، حساب پاک را بدنام نکنید و مقامات را با خود شریک نسازید.»

نورالدین عزیزی، سرپرست‌وزیر صنعت و تجارت به حاضرین گفت: «ما همراه با بانک جهانی و ملل متحد یک مذاکره داریم و انشاالله به همه شریک خواهیم ساخت. آنها می‌خواهند این را به یک ترتیب درستی که نه سکتور بانکداری و نه د افغانستان بانک ما متضرر شود.»

از سویی دیگر، شیرمحمد عباس ستاکزی، معین سیاسی وزارت خارجه در این مراسم می‌گوید که افغانستان با همسایه‌های خود در مرزهای شرقی و غربی با چالش‌هایی روبرو است و باید این مرزها به روی رفت‌وآمد مسافران باز شوند.

شیرمحمد عباس ستانکزی گفت: «روزانه هزاران تن از افغانان و از اتباع آن کشورها به افغانستان رفت و آمد دارند و از سرحد عبور می‌کنند. خواست ما از ایران و پاکستان این است که سرحدات خود را به روی افغانهای ما باز نگه دارند.»

اتاق صنایع و معادن به این باور است که ایجاد شرکت سهامی در افغانستان کم پیشینه است و این چنین شرکت‌ها افزون بر ایجاد فرصت کار برای مردم، زمینه را برای رشد اقتصاد کشور نیز فراهم می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره