Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شکایت از وضع محدویت‌ بر حضور مردم در تفریحگاه‌های کابل

شماری از باشنده‌گان کابل از افزایش وضع محدودیت‌ بر چگونگی حضور در تفریح‌گاه‌ها شکایت دارند.

باشنده‌گان کابل می‌گویند که در حال حاضر نمی‌‎توانند در روزهای رخصتی با اعضای خانواده‌های شان برای تفریح‌ به پغمان و یا قرغه بروند.

دو هفته است که به خانواده‌ها اجازه حضور در تفریگاه‌های پغمان و قرغه در روزهای رخصتی داده نمی‌شود.

عطا الحق فضلی، باشنده کابل، گفت: «متاسفانه مشکل که برای فامیل‌ها پیش شده، این است که یک تعداد کسانی که سرپرست خانواده‌ها در روزهای رسمی مصروف کار می‌باشند، در روزهای رسمیات نمی‌توانند با فامیل شان به تفریح بیایند و روزهای جمعه را برای کسانی ساختن که جدا از فامیل‌های شان میایند.»

سلیمان، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «یک رخصتی روز جمعه داریم، روز جمعه با فامیل اینجا نمی‌مانند، امروز ما اجازه گرفتیم که خانواده را به تفریح بیاریم، چون در خانه خسته شده بودند.»

از سویی هم، برخی از کسبه‌ کاران در قرغه از نبود مشتری نگران استند و می‌گویند که محدودیت‌های اخیر بر درآمد شان تاثیر منفی گذاشته است.

دین محمد، آشپز، گفت: «قبلا در حدود بیش از صد موتر میآمد که بیش از پنج صد نفر بودند، فعلن روزهای جمعه که ما اینجا هستیم تا شام یک افغانی کار نمی‌کنیم.»

برخی از مالکان رستورانت نیز می‌گویند که اگر امارت اسلامی در روزهای پنج‌شنبه و جمعه به خانواده‌ها اجازه آمدن به قرغه و پغمان را ندهد، کارهای خود را از دست خواهند داد.

عبدالوحید، مالک یکی از رستورانت‌ها، گفت: «در او هفته ما تقریبا هژده هزار افغانی تاوان کردیم، سه دانه گوسفند کشته بودیم، سه کیلو گوشت فروختیم.»

در روزهای نخست سال نو خورشیدی، وزارت امر به معروف و نهی از منکر در اعلامیه‌ای حضور باشنده‌گان پایتخت را در پارک‌های تفریحی نوبتی اعلام کرد.

شکایت از وضع محدویت‌ بر حضور مردم در تفریحگاه‌های کابل

از سویی هم، برخی از کسبه‌ کاران در قرغه از نبود مشتری نگران استند و می‌گویند که محدودیت‌های اخیر بر درآمد شان تاثیر منفی گذاشته است.

Thumbnail

شماری از باشنده‌گان کابل از افزایش وضع محدودیت‌ بر چگونگی حضور در تفریح‌گاه‌ها شکایت دارند.

باشنده‌گان کابل می‌گویند که در حال حاضر نمی‌‎توانند در روزهای رخصتی با اعضای خانواده‌های شان برای تفریح‌ به پغمان و یا قرغه بروند.

دو هفته است که به خانواده‌ها اجازه حضور در تفریگاه‌های پغمان و قرغه در روزهای رخصتی داده نمی‌شود.

عطا الحق فضلی، باشنده کابل، گفت: «متاسفانه مشکل که برای فامیل‌ها پیش شده، این است که یک تعداد کسانی که سرپرست خانواده‌ها در روزهای رسمی مصروف کار می‌باشند، در روزهای رسمیات نمی‌توانند با فامیل شان به تفریح بیایند و روزهای جمعه را برای کسانی ساختن که جدا از فامیل‌های شان میایند.»

سلیمان، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «یک رخصتی روز جمعه داریم، روز جمعه با فامیل اینجا نمی‌مانند، امروز ما اجازه گرفتیم که خانواده را به تفریح بیاریم، چون در خانه خسته شده بودند.»

از سویی هم، برخی از کسبه‌ کاران در قرغه از نبود مشتری نگران استند و می‌گویند که محدودیت‌های اخیر بر درآمد شان تاثیر منفی گذاشته است.

دین محمد، آشپز، گفت: «قبلا در حدود بیش از صد موتر میآمد که بیش از پنج صد نفر بودند، فعلن روزهای جمعه که ما اینجا هستیم تا شام یک افغانی کار نمی‌کنیم.»

برخی از مالکان رستورانت نیز می‌گویند که اگر امارت اسلامی در روزهای پنج‌شنبه و جمعه به خانواده‌ها اجازه آمدن به قرغه و پغمان را ندهد، کارهای خود را از دست خواهند داد.

عبدالوحید، مالک یکی از رستورانت‌ها، گفت: «در او هفته ما تقریبا هژده هزار افغانی تاوان کردیم، سه دانه گوسفند کشته بودیم، سه کیلو گوشت فروختیم.»

در روزهای نخست سال نو خورشیدی، وزارت امر به معروف و نهی از منکر در اعلامیه‌ای حضور باشنده‌گان پایتخت را در پارک‌های تفریحی نوبتی اعلام کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره