Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست‌ها برای چاپ بانک‌نوت‌های جدید در کشور

در پی فرسوده شدن بانک‌نوت‌ها در کشور، اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل از بانک مرکزی می‌خواهد که بانک‌نوت‌های جدید چاپ کند.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی این اتحادیه می‌گوید که بانک‌نوت‌های فرسوده روند دادوستد را با مشکل روبه‌رو کرده است.

سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده به طلوع‌نیوز گفت: «ضرورت است که باید پول چاپ شود، پول نو وارد کشور شود و در کیفیت پول توجه شود که ضرورت‌اش احساس می‌شود. ما در مارکیت‌ها بسیار مشکل داریم؛ پول کهنه یک مشکل بزرگ است.»

در همین حال، برخی از صرافان نیز ادعا دارند که بانک‌نوت‌های کهنه از سوی بانک مرکزی و شهروندان پذیرفته نمی‌شود.

سرور، صراف، گفت: «بانک نمی‌گیرد، سابق پول فرسوده را از اینجا جمع‌آوری می‌کردیم باز برخی از صرافان به بانک مرکزی می‌بردند، اما حال بانک مرکزی پول کهنه را می‌دهد، اما خود شان نمی‌گیرند.»

امید الله منگل، صراف، می‌گوید: «وقت پول کهنه را برای مشتری می‌دهیم، مشتری نمی‌گیرد؛ می‌گوید که از ما دکان نمی‌گیرد و این یک چالش است حالا.»

از سوی هم، برخی از باشنده‌گان شهر کابل می‌گویند که بیشتر مردم، دکانداران و کسبه‌کاران در نگهداری بانک‌نوت‌ها توجه ندارند.

عبدالقیوم، باشنده کابل، گفت: «کوشش کنیم همین پول را فرسوده نسازیم؛ پول پیش کسانی که می‌باشد؛ مثلا اسعار را به گونه درست در بکسک نگهداری می‌کنند و پول افغانی را در بندل در جیب شان قرار می‌دهند.»

طلوع‌نیوز تلاش کرد تا دیدگاه مسوولان بانک مرکزی را نیز در باره چاپ بانک‌نوت‌های جدید بگیرد؛ اما آنان حاضر به گفت‌وگو نشده‌اند.

خواست‌ها برای چاپ بانک‌نوت‌های جدید در کشور

در همین حال، برخی از صرافان نیز ادعا دارند که بانک‌نوت‌های کهنه از سوی بانک مرکزی و شهروندان پذیرفته نمی‌شود.

Thumbnail

در پی فرسوده شدن بانک‌نوت‌ها در کشور، اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل از بانک مرکزی می‌خواهد که بانک‌نوت‌های جدید چاپ کند.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی این اتحادیه می‌گوید که بانک‌نوت‌های فرسوده روند دادوستد را با مشکل روبه‌رو کرده است.

سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده به طلوع‌نیوز گفت: «ضرورت است که باید پول چاپ شود، پول نو وارد کشور شود و در کیفیت پول توجه شود که ضرورت‌اش احساس می‌شود. ما در مارکیت‌ها بسیار مشکل داریم؛ پول کهنه یک مشکل بزرگ است.»

در همین حال، برخی از صرافان نیز ادعا دارند که بانک‌نوت‌های کهنه از سوی بانک مرکزی و شهروندان پذیرفته نمی‌شود.

سرور، صراف، گفت: «بانک نمی‌گیرد، سابق پول فرسوده را از اینجا جمع‌آوری می‌کردیم باز برخی از صرافان به بانک مرکزی می‌بردند، اما حال بانک مرکزی پول کهنه را می‌دهد، اما خود شان نمی‌گیرند.»

امید الله منگل، صراف، می‌گوید: «وقت پول کهنه را برای مشتری می‌دهیم، مشتری نمی‌گیرد؛ می‌گوید که از ما دکان نمی‌گیرد و این یک چالش است حالا.»

از سوی هم، برخی از باشنده‌گان شهر کابل می‌گویند که بیشتر مردم، دکانداران و کسبه‌کاران در نگهداری بانک‌نوت‌ها توجه ندارند.

عبدالقیوم، باشنده کابل، گفت: «کوشش کنیم همین پول را فرسوده نسازیم؛ پول پیش کسانی که می‌باشد؛ مثلا اسعار را به گونه درست در بکسک نگهداری می‌کنند و پول افغانی را در بندل در جیب شان قرار می‌دهند.»

طلوع‌نیوز تلاش کرد تا دیدگاه مسوولان بانک مرکزی را نیز در باره چاپ بانک‌نوت‌های جدید بگیرد؛ اما آنان حاضر به گفت‌وگو نشده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره