Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ایجاد بازار ویژه بانوان در شهر کابل

شماری از بانوان متشبث در یک اقدام تازه بازار ویژه بانوان را برای فروش بهتر محصولات ایجاد کرده‌اند.

بانوان متشبث ابراز امیدواری می‌کنند که فروش کالاهایی را که آماده می‌کنند، همزمان با ایجاد این بازار رونق بگیرد. آنان از امارت اسلامی و جامعه جهانی می‌خواهند که از زنان متشبث حمایت کنند.

نفیسه دانش، متشبث، گفت: «در بخش پیشبرد اقتصاد، من واقعن از امارت اسلامی و جامعه جهانی می‌خواهم که در چنین شرایط متشبثان به ویژه سکتور خصوصی چه از طبقه اناث و ذکور را در کشور سرمایه‌گذاری کردند، حمایت کنند.»

بانوانی متشبث می‌گویند که این بازار به هدف رشد اقتصاد خانواده‌ها ایجاد شده است.

دانش سدید صافی، بانوی متشبث، گفت: «افتتاح این بازار، اولین بازار عمومی است و ما نمایشگاه‌هایی پیش از داشتیم. این بازار یک تاثیر مثبت دارد، انگیزه بسیار زیاد برای خانم‌ها می‌دهد.»

فریبا که پیش از این در یکی از مکتب‌های شهر کابل آموزگار بود، اکنون به علت مسدود بودن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم، اینجا دکانی را ایجاد کرده است.

فریبا به طلوع‌نیوز گفت: «ما اینجا یک دکانی را باز کردیم و مصروف کار استیم؛ سر پای خود ایستاد شویم تا یک درآمد داشته باشیم.»

از سویی هم، شبکه زنان افغانستان از امارت اسلامی می‌خواهند که فرصت‌های کاری را برای بانوان متشبث ایجاد کنند.

محمد انور صدیقی، رییس شبکه زنان افغانستان، گفت: «از امارت اسلامی افغانستان تقاضایی داریم، تقاضای جدی داریم که ایجاد فرصت‌های کاری را خانم‌ها زمینه سازی کند، چون یک نیاز جدی است.»

این در حالی‌ست که پیش از این نیز شماری از بانوان متشبث در ولایت هرات از بهر فروش بهتر محصولات شان، بازاری برای بانوان ایجاد کرده بودند.

ایجاد بازار ویژه بانوان در شهر کابل

بانوانی متشبث می‌گویند که این بازار به هدف رشد اقتصاد خانواده‌ها ایجاد شده است.

Thumbnail

شماری از بانوان متشبث در یک اقدام تازه بازار ویژه بانوان را برای فروش بهتر محصولات ایجاد کرده‌اند.

بانوان متشبث ابراز امیدواری می‌کنند که فروش کالاهایی را که آماده می‌کنند، همزمان با ایجاد این بازار رونق بگیرد. آنان از امارت اسلامی و جامعه جهانی می‌خواهند که از زنان متشبث حمایت کنند.

نفیسه دانش، متشبث، گفت: «در بخش پیشبرد اقتصاد، من واقعن از امارت اسلامی و جامعه جهانی می‌خواهم که در چنین شرایط متشبثان به ویژه سکتور خصوصی چه از طبقه اناث و ذکور را در کشور سرمایه‌گذاری کردند، حمایت کنند.»

بانوانی متشبث می‌گویند که این بازار به هدف رشد اقتصاد خانواده‌ها ایجاد شده است.

دانش سدید صافی، بانوی متشبث، گفت: «افتتاح این بازار، اولین بازار عمومی است و ما نمایشگاه‌هایی پیش از داشتیم. این بازار یک تاثیر مثبت دارد، انگیزه بسیار زیاد برای خانم‌ها می‌دهد.»

فریبا که پیش از این در یکی از مکتب‌های شهر کابل آموزگار بود، اکنون به علت مسدود بودن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم، اینجا دکانی را ایجاد کرده است.

فریبا به طلوع‌نیوز گفت: «ما اینجا یک دکانی را باز کردیم و مصروف کار استیم؛ سر پای خود ایستاد شویم تا یک درآمد داشته باشیم.»

از سویی هم، شبکه زنان افغانستان از امارت اسلامی می‌خواهند که فرصت‌های کاری را برای بانوان متشبث ایجاد کنند.

محمد انور صدیقی، رییس شبکه زنان افغانستان، گفت: «از امارت اسلامی افغانستان تقاضایی داریم، تقاضای جدی داریم که ایجاد فرصت‌های کاری را خانم‌ها زمینه سازی کند، چون یک نیاز جدی است.»

این در حالی‌ست که پیش از این نیز شماری از بانوان متشبث در ولایت هرات از بهر فروش بهتر محصولات شان، بازاری برای بانوان ایجاد کرده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره