Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست مشترک کابل-اسلام‌آباد در باره افزایش داد و ستد و حل مشکلات ترانزیتی

یک هیات پاکستانی که به کابل آمده است با شماری از مقام‌های امارت اسلامی یک نشست مشترک برگزار کردند.

هدف این نشست، افرایش داد و ستد میان افغانستان-پاکستان، حل مشکلات ترانزیتی میان کابل و اسلام‌آباد و واردات زغال سنگ افغانستان به پاکستان است.

این نشست ساعت‌ها ادامه داشت.

در همین حال، سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که انتظار می‌رود که با هیات پاکستانی در باره بازرگانی با شیوه بارتر و قرارداد بازرگانی و ترانزیتی میان دو کشور نیز گفت‌وگو شود.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفت: «در موضوع کراس استفنگ که یک موضوع جدی به بازرگانان افغانستان است صحبت می شود؛ در باره «بارتر» یا بازرگانی جنس به جنس صحبت میشود؛ به خاطر موضوعات زغال است که صحبت می شود و راه های خوبی به صادرات زغال ما باید داشته باشیم.»

انتظار می‌رود که نتیجه این نشست به روز چهارشنبه روشن شود.

اما اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که در این اواخر صادرات افغانستان به پاکستان افزایش یافته است و اسلام‌آباد تلاش دارد تا میزان تجارت‌اش را با افغانستان به حالت اول برگرداند.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «پاکستان تلاش دارد که واردات اش از افغانستان روز به روز کم شود که صادرات خود را زیاد کند یک سلسله مشکلات فنی، بندری سرحدی در بندر واگه، کراچی، غلام خان، سپین بولدک و تورخم وجود دارند و مانع می شوند که تجارت سرعت پیدا بکند.»

در همین حال اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که بازرگانان در بخش صادرات میوه تازه و سبزی به پاکستان با مشکل روبه‌رو استند.

میرویس حاجی‌زاده، عضو اتاق زراعت و مالداری، می‌گوید:«در وقت صادرات به خصوص میوه ما، مال تاجر در تورخم متوقف می شود یا اسکن شان خراب می باشد یا اسکن نمی کنند.»

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری، افغانستان در سال ۱۴۰۰ خورشیدی به ارزش بیش از سه صد میلیون دالر به پاکستان صادرات داشته است اما واردات افغانستان از پاکستان به هشتصد میلیون دالر می‌رسد.

نشست مشترک کابل-اسلام‌آباد در باره افزایش داد و ستد و حل مشکلات ترانزیتی

سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که انتظار می‌رود که با هیات پاکستانی در باره بازرگانی با شیوه بارتر و قرارداد بازرگانی و ترانزیتی نیز گفت‌وگو شود.

تصویر بندانگشتی

یک هیات پاکستانی که به کابل آمده است با شماری از مقام‌های امارت اسلامی یک نشست مشترک برگزار کردند.

هدف این نشست، افرایش داد و ستد میان افغانستان-پاکستان، حل مشکلات ترانزیتی میان کابل و اسلام‌آباد و واردات زغال سنگ افغانستان به پاکستان است.

این نشست ساعت‌ها ادامه داشت.

در همین حال، سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که انتظار می‌رود که با هیات پاکستانی در باره بازرگانی با شیوه بارتر و قرارداد بازرگانی و ترانزیتی میان دو کشور نیز گفت‌وگو شود.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفت: «در موضوع کراس استفنگ که یک موضوع جدی به بازرگانان افغانستان است صحبت می شود؛ در باره «بارتر» یا بازرگانی جنس به جنس صحبت میشود؛ به خاطر موضوعات زغال است که صحبت می شود و راه های خوبی به صادرات زغال ما باید داشته باشیم.»

انتظار می‌رود که نتیجه این نشست به روز چهارشنبه روشن شود.

اما اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که در این اواخر صادرات افغانستان به پاکستان افزایش یافته است و اسلام‌آباد تلاش دارد تا میزان تجارت‌اش را با افغانستان به حالت اول برگرداند.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «پاکستان تلاش دارد که واردات اش از افغانستان روز به روز کم شود که صادرات خود را زیاد کند یک سلسله مشکلات فنی، بندری سرحدی در بندر واگه، کراچی، غلام خان، سپین بولدک و تورخم وجود دارند و مانع می شوند که تجارت سرعت پیدا بکند.»

در همین حال اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که بازرگانان در بخش صادرات میوه تازه و سبزی به پاکستان با مشکل روبه‌رو استند.

میرویس حاجی‌زاده، عضو اتاق زراعت و مالداری، می‌گوید:«در وقت صادرات به خصوص میوه ما، مال تاجر در تورخم متوقف می شود یا اسکن شان خراب می باشد یا اسکن نمی کنند.»

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری، افغانستان در سال ۱۴۰۰ خورشیدی به ارزش بیش از سه صد میلیون دالر به پاکستان صادرات داشته است اما واردات افغانستان از پاکستان به هشتصد میلیون دالر می‌رسد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره