Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متقی در دیدار با هیات پاکستانی: افغانستان را به مرکز ترانزیت مبدل می‌سازیم

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با هیات پاکستانی اطمینان می‌دهد که برای تمامی کشورهای همسایه، منطقه و جهان هرگونه تسهیلات را از بهر سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم می‌سازند و آماده استند که افغانستان را به مرکز ترانزیت تبدیل نمایند.

سرپرست وزارت خارجه از پاکستان می‌خواهد که در بخش فراهم سازی تسهیلات در رفت و آمد مسافران، بخش بازرگانی و صادرات و واردات توجه نماید.

ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، گفت: «آنان تاکید کردند که برای پیشرفت اقتصادی میان دو کشور، باید از احترام مقابل و فراهم سازی تسهیلات با هماهنگی یکجا صورت گیرد.»

و اما وزارت صنعت و تجارت در باره نشست یک روزه‌اش با هیات پاکستانی جزییات ارایه نکرد. اما سفارت پاکستان در کابل در اعلامیه‌یی می‌گوید که در برخی از موارد به توافق رسیده اند.

در اعلامیه سفارت پاکستان در کابل، آمده است: «در جریان سال مالی کنونی، پیشرفت در تجارت و ترانزیت دو طرف به ثبت رسیده است. این پیشرفت باید نگهداشته شود و بر بنیاد منافع دوطرف بیشتر تقویت شود؛ توافق شد که تسهیلات در گذرگاه‌ها بیشتر فراهم شوند تا مشکلات در ترانزیت، تجارت و موانع که باعث تاخیر آن می‌شوند برطرف شوند؛ هر دو طرف توافق کردند که اجازه نامه‌های موقتی که اجازه گشت‌وگذار آزاد را به موترهای بازرگانی دو طرف می‌دهند و جلوگیری از تخلیه اموال تجارتی در مرزها به منظور بیشتر شدن تجارت میان دو کشور تطبیق شود؛ مقام‌های هردو طرف بر افزایش ساعت‌های فعالیت گذرگاه‌ها به خصوص تورخم، کراچی، غلام خان، چمن و سپین بولدک، توافق کردند؛ مشکلات در صدور ویزا با هماهنگی دوطرف حل خواهند شد.»

میرویس حاجی زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، می‌گوید: «هیات دوازده نفری پاکستان که به افغانستان آمده بود، وزیر صاحب صنعت و تجارت و مقام‌های سکتور خصوصی نشست داشت. فرصت خوبی برای افغانستان ایجاد شد تا لاری‌های افغانی بتوانند اموال تجارتی شان را در بخش‌های گونه‌گون پاکستان انتقال دهد.»

از سوی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که این اتاق در نشست مشترک هیات پاکستانی با امارت اسلامی دعوت نشده بود.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «در مجموع صحبت های خوب بوده و قابل قدر است. ما این را تایید می‌کنیم. خصوصاً در بارتر ترید (جنس به جنس) تجارت صحبت شده که چه فیصله شده، خدا کند که فیصله خوب شود. تنها به کلدار اجازه داده نشود که جنس خریداری شود، به افغانی هم، در پاکستان کلدار بچلد و در افغانستان، افغانی بچلد.»

پاکستان یکی از مهم ترین شریکان بازرگانی افغانستان شمرده می‌شود و کابل در این اواخر بیشترین صادرات را به پاکستان دارد.

متقی در دیدار با هیات پاکستانی: افغانستان را به مرکز ترانزیت مبدل می‌سازیم

پاکستان یکی از مهم ترین شریکان بازرگانی افغانستان شمرده می‌شود و کابل در این اواخر بیشترین صادرات را به پاکستان دارد.

تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با هیات پاکستانی اطمینان می‌دهد که برای تمامی کشورهای همسایه، منطقه و جهان هرگونه تسهیلات را از بهر سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم می‌سازند و آماده استند که افغانستان را به مرکز ترانزیت تبدیل نمایند.

سرپرست وزارت خارجه از پاکستان می‌خواهد که در بخش فراهم سازی تسهیلات در رفت و آمد مسافران، بخش بازرگانی و صادرات و واردات توجه نماید.

ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، گفت: «آنان تاکید کردند که برای پیشرفت اقتصادی میان دو کشور، باید از احترام مقابل و فراهم سازی تسهیلات با هماهنگی یکجا صورت گیرد.»

و اما وزارت صنعت و تجارت در باره نشست یک روزه‌اش با هیات پاکستانی جزییات ارایه نکرد. اما سفارت پاکستان در کابل در اعلامیه‌یی می‌گوید که در برخی از موارد به توافق رسیده اند.

در اعلامیه سفارت پاکستان در کابل، آمده است: «در جریان سال مالی کنونی، پیشرفت در تجارت و ترانزیت دو طرف به ثبت رسیده است. این پیشرفت باید نگهداشته شود و بر بنیاد منافع دوطرف بیشتر تقویت شود؛ توافق شد که تسهیلات در گذرگاه‌ها بیشتر فراهم شوند تا مشکلات در ترانزیت، تجارت و موانع که باعث تاخیر آن می‌شوند برطرف شوند؛ هر دو طرف توافق کردند که اجازه نامه‌های موقتی که اجازه گشت‌وگذار آزاد را به موترهای بازرگانی دو طرف می‌دهند و جلوگیری از تخلیه اموال تجارتی در مرزها به منظور بیشتر شدن تجارت میان دو کشور تطبیق شود؛ مقام‌های هردو طرف بر افزایش ساعت‌های فعالیت گذرگاه‌ها به خصوص تورخم، کراچی، غلام خان، چمن و سپین بولدک، توافق کردند؛ مشکلات در صدور ویزا با هماهنگی دوطرف حل خواهند شد.»

میرویس حاجی زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، می‌گوید: «هیات دوازده نفری پاکستان که به افغانستان آمده بود، وزیر صاحب صنعت و تجارت و مقام‌های سکتور خصوصی نشست داشت. فرصت خوبی برای افغانستان ایجاد شد تا لاری‌های افغانی بتوانند اموال تجارتی شان را در بخش‌های گونه‌گون پاکستان انتقال دهد.»

از سوی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که این اتاق در نشست مشترک هیات پاکستانی با امارت اسلامی دعوت نشده بود.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «در مجموع صحبت های خوب بوده و قابل قدر است. ما این را تایید می‌کنیم. خصوصاً در بارتر ترید (جنس به جنس) تجارت صحبت شده که چه فیصله شده، خدا کند که فیصله خوب شود. تنها به کلدار اجازه داده نشود که جنس خریداری شود، به افغانی هم، در پاکستان کلدار بچلد و در افغانستان، افغانی بچلد.»

پاکستان یکی از مهم ترین شریکان بازرگانی افغانستان شمرده می‌شود و کابل در این اواخر بیشترین صادرات را به پاکستان دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره