Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مبدل شدن بانک‌نوت‌های کهنه به یک مشکل جدی در داد و‌ گرفت مردم

افزایش بانک‌نوت‌های کهنه در داد و گرفت‌های روزانه در کابل به یک مشکل جدی برای مردم مبدل شده است.

شماری‌ از شهروندان کشور از حکومت سرپرست و مسوولان بانک مرکزی می‌خواهند که در چاپ بانک‌نوت تلاش نمایند.

باز محمد، باشنده کابل، گفت: «آنقدر مردم در مشکلات است که حتی مشتری با دکاندار در جنگ است. یا نمبراش ناچل یا بغل‌اش شاریده، یا توته است و یا رابرت تیپ خورده و یا پیسه‌های پنج صدی و هزاری است که این را خود بانک تاپه می‌زند.»

یار محمد، باشنده کابل، می‌گوید: «خواست ما از حکومت این است که پول‌های نو چاپ کند و از جامعه جهانی می‌خواهیم که پول‌های افغانستان را آزاد سازد.»

در همین حال، بانک مرکزی افغانستان نشان‌های بانک‌نوت‌های بی اعتبار را اعلام کرده است.

بربنیاد تصمیم این بانک، بانک‌نوت‌های که تا شصت درصد شکل ظاهری شان تغییر کرده اند و یا فرسوده شده اند و نیز بخشی از این بانک‌نوت‌ها موجود نباشد.

صابر مومند، سخنگوی بانک مرکزی، گفت: «بانک‌نوت‌های افغانی که در اثر حوادث غیر مترقبه یک بخش آن از بین رفته و یا ظاهر آن تغیر کرده باشد، ولی اصلیت آن قابل شناسایی بوده و در بازارها قابل چلش نباشد و بیشتر از ۶۰ فیصد حتی به شمول واترمارک و هر دو امضای آن موجود باشد.»

از سوی هم، اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می‌گوید که به علت چاپ نشدن بانک‌نوت‌های تازه و افزایش پول‌های فرسوده، بیشتر صرافی‌ها در ولایت‌های کشور بسته شده اند.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافی‌های سرای شهزاده، گفت: «در روزهای اخیر، در مارکیت پول تمام کشور پول‌های مندرس شده و یک مشکل بزرگ را ایجاد کرده است. رییسان و صرافان مارکیت‌های اسعار از ولایت‌های مختلف با ما تماس می‌گیرند و شکایت از افزایش پول‌های مندرس دارند.»

در این میان، سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانک‌داری، می‌گوید: «د افغانستان بانک مسوولیت چاپ، توزیع و کنترول پول را در مارکیت افغانستان دارد. پول‌های فرسوده طبق معمول در تمام جهان باید از طریق بانک‌ها دوباره به بانک مرکزی واریز می‌شود. اینها دوباره پول‌ها را تخریب می‌کنند.»

پس از تسلط امارت اسلامی بر افغانستان و محدودیت بر بانک‌ها، بانک مرکزی موفق به چاپ بانک‌نوت نشده است.

مبدل شدن بانک‌نوت‌های کهنه به یک مشکل جدی در داد و‌ گرفت مردم

بربنیاد تصمیم این بانک، بانک‌نوت‌های که تا شصت درصد شکل ظاهری شان تغییر کرده اند و یا فرسوده شده اند و نیز بخشی از این بانک‌نوت‌ها موجود نباشد.

تصویر بندانگشتی

افزایش بانک‌نوت‌های کهنه در داد و گرفت‌های روزانه در کابل به یک مشکل جدی برای مردم مبدل شده است.

شماری‌ از شهروندان کشور از حکومت سرپرست و مسوولان بانک مرکزی می‌خواهند که در چاپ بانک‌نوت تلاش نمایند.

باز محمد، باشنده کابل، گفت: «آنقدر مردم در مشکلات است که حتی مشتری با دکاندار در جنگ است. یا نمبراش ناچل یا بغل‌اش شاریده، یا توته است و یا رابرت تیپ خورده و یا پیسه‌های پنج صدی و هزاری است که این را خود بانک تاپه می‌زند.»

یار محمد، باشنده کابل، می‌گوید: «خواست ما از حکومت این است که پول‌های نو چاپ کند و از جامعه جهانی می‌خواهیم که پول‌های افغانستان را آزاد سازد.»

در همین حال، بانک مرکزی افغانستان نشان‌های بانک‌نوت‌های بی اعتبار را اعلام کرده است.

بربنیاد تصمیم این بانک، بانک‌نوت‌های که تا شصت درصد شکل ظاهری شان تغییر کرده اند و یا فرسوده شده اند و نیز بخشی از این بانک‌نوت‌ها موجود نباشد.

صابر مومند، سخنگوی بانک مرکزی، گفت: «بانک‌نوت‌های افغانی که در اثر حوادث غیر مترقبه یک بخش آن از بین رفته و یا ظاهر آن تغیر کرده باشد، ولی اصلیت آن قابل شناسایی بوده و در بازارها قابل چلش نباشد و بیشتر از ۶۰ فیصد حتی به شمول واترمارک و هر دو امضای آن موجود باشد.»

از سوی هم، اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می‌گوید که به علت چاپ نشدن بانک‌نوت‌های تازه و افزایش پول‌های فرسوده، بیشتر صرافی‌ها در ولایت‌های کشور بسته شده اند.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافی‌های سرای شهزاده، گفت: «در روزهای اخیر، در مارکیت پول تمام کشور پول‌های مندرس شده و یک مشکل بزرگ را ایجاد کرده است. رییسان و صرافان مارکیت‌های اسعار از ولایت‌های مختلف با ما تماس می‌گیرند و شکایت از افزایش پول‌های مندرس دارند.»

در این میان، سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانک‌داری، می‌گوید: «د افغانستان بانک مسوولیت چاپ، توزیع و کنترول پول را در مارکیت افغانستان دارد. پول‌های فرسوده طبق معمول در تمام جهان باید از طریق بانک‌ها دوباره به بانک مرکزی واریز می‌شود. اینها دوباره پول‌ها را تخریب می‌کنند.»

پس از تسلط امارت اسلامی بر افغانستان و محدودیت بر بانک‌ها، بانک مرکزی موفق به چاپ بانک‌نوت نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره