Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شرکت ملی نفت و‌ گاز از وارد نمودن ۳۵۰ هزار تُن تیل از ایران خبر می‌دهد

شرکت ملی نفت و گاز، نزدیک به ۳۵۰ هزار تُن تیل را از ایران وارد کشور می‌نماید. مسوولان این شرکت می‌گویند که هدف از این کار کاهش بهای تیل در بازارهای کشور است.

رییس این شرکت می‌افزاید که در آینده نزدیک قراردادهایی با روسیه و ترکمنستان نیز از بهر واردات تیل به کشور امضا خواهند شد.

این در حالی‌ست که یک هیات مشترک از شرکت دولتی نفت و گاز، وزارت مالیه، وزارت خارجه، وزارت صنعت و تجارت، بانک مرکزی و اداره نورم و استندرد به هدف خریداری تیل به ایران رفته است.

شرکت دولتی نفت و گاز می‌گوید در باره خرید ۳۵۰ هزار تُن تیل از ایران با این کشور به توافق رسیده اند.

عبدالغفور، رییس شرکت ملی نفت و گاز، گفت: «یک قرارداد امضا شد که تقریباً بیش از سه صدهزار الی سه صدو پنجاه هزار تن تیل برابر با استندرد ما و با بهای ارزان و مناسب به بازارهای ما وارد خواهد شد.»

در همین حال، ایران و افغانستان در باره ایجاد کمیته مشترک برای قراردادهای دولت به دولت، ادامه کار ساخت پایپ لاین مواد نفتی، ساخت تصفیه‌خانه‌های مشترک و اجرای قراردادهای دراز مدت نیز به توافق رسیده اند. خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «در این اواخر كه نرخ های جهانی بسیار بلند بودند و مواد سوخت هم بسیار کم بود ولی بازهم سکتور خصوص افغانستان و تاجران باعزت ما به هرشکل که شد مواد سوخت مورد ضرورت هموطنان ما را اکمال کردند.»

از سوی هم، برخی از باشنده‌گان پایتخت از واردات بیشتر تیل به کشور استقبال می‌کنند و می‌گویند که باید بهای تیل نیز در بازارهای کشور اداره شود.

عبدالمتین، باشنده کابل، گفت: «از امارت اسلامی تقاضامند استیم که بخاطر کنترول تیل در تانک های تیل جدی توجه کند.»

غفار، راننده، گفت: «اگر تیل ارزان باشد، ما مردم را با پول کم انتقال می‌دهیم اما اگر تیل قیمت باشد ما مردم را با قیمت بلند انتقال می‌دهیم.»

از هفته ها به اینسو، بهای تیل در بازارهای کابل دچار نوسان بوده است و بهای تیل دیزل در مقایسه به پترول بیشتر افزایش یافته است.

شرکت ملی نفت و‌ گاز از وارد نمودن ۳۵۰ هزار تُن تیل از ایران خبر می‌دهد

شرکت دولتی نفت و گاز می‌گوید در باره خرید ۳۵۰ هزار تُن تیل از ایران با این کشور به توافق رسیده اند.

Thumbnail

شرکت ملی نفت و گاز، نزدیک به ۳۵۰ هزار تُن تیل را از ایران وارد کشور می‌نماید. مسوولان این شرکت می‌گویند که هدف از این کار کاهش بهای تیل در بازارهای کشور است.

رییس این شرکت می‌افزاید که در آینده نزدیک قراردادهایی با روسیه و ترکمنستان نیز از بهر واردات تیل به کشور امضا خواهند شد.

این در حالی‌ست که یک هیات مشترک از شرکت دولتی نفت و گاز، وزارت مالیه، وزارت خارجه، وزارت صنعت و تجارت، بانک مرکزی و اداره نورم و استندرد به هدف خریداری تیل به ایران رفته است.

شرکت دولتی نفت و گاز می‌گوید در باره خرید ۳۵۰ هزار تُن تیل از ایران با این کشور به توافق رسیده اند.

عبدالغفور، رییس شرکت ملی نفت و گاز، گفت: «یک قرارداد امضا شد که تقریباً بیش از سه صدهزار الی سه صدو پنجاه هزار تن تیل برابر با استندرد ما و با بهای ارزان و مناسب به بازارهای ما وارد خواهد شد.»

در همین حال، ایران و افغانستان در باره ایجاد کمیته مشترک برای قراردادهای دولت به دولت، ادامه کار ساخت پایپ لاین مواد نفتی، ساخت تصفیه‌خانه‌های مشترک و اجرای قراردادهای دراز مدت نیز به توافق رسیده اند. خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «در این اواخر كه نرخ های جهانی بسیار بلند بودند و مواد سوخت هم بسیار کم بود ولی بازهم سکتور خصوص افغانستان و تاجران باعزت ما به هرشکل که شد مواد سوخت مورد ضرورت هموطنان ما را اکمال کردند.»

از سوی هم، برخی از باشنده‌گان پایتخت از واردات بیشتر تیل به کشور استقبال می‌کنند و می‌گویند که باید بهای تیل نیز در بازارهای کشور اداره شود.

عبدالمتین، باشنده کابل، گفت: «از امارت اسلامی تقاضامند استیم که بخاطر کنترول تیل در تانک های تیل جدی توجه کند.»

غفار، راننده، گفت: «اگر تیل ارزان باشد، ما مردم را با پول کم انتقال می‌دهیم اما اگر تیل قیمت باشد ما مردم را با قیمت بلند انتقال می‌دهیم.»

از هفته ها به اینسو، بهای تیل در بازارهای کابل دچار نوسان بوده است و بهای تیل دیزل در مقایسه به پترول بیشتر افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره