Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گشایش بخش دوم بند کجکی با ظرفیت تولید ۱۰۰ میگاوات برق

بخش دوم بند کجکی در ولایت هلمند با ظرفیت تولید ۱۰۰ میگاوات برق به روز چهارشنبه با حضور مقام‌های بلندپایه امارت اسلامی گشایش یافت.

ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رییس الوزرا در این مراسم گفته است که افغانستان با کمک کشورهای خارجی آباد نمی‌شود و باید افغان‌ها خودشان دست به کار شوند.

آقای برادر در سخنان‌اش از کمک‌های جامعه جهانی نیز استقبال کرده است.

یک شرکت ساختمانی ترکی با سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیون دالر ظرفیت تولید برق و ذخیره آب را در بند کجکی افزایش داده است.

عبدالسلام حنفی، معاون اداری رییس الوزرا که در این مراسم حضور داشت، می‌گوید که امارت اسلامی خواهان تعامل مثبت با جهان است.

آقای حنفی در این باره گفت: «کسانی که در سال‌های گذشته در بخش جنگ و اغتشاش سرمایه‌گذاری ‌کردند، ما آنها را دعوت می‌کنیم که بیایند در تعلیم، در انرژی، در سکتور خصوصی و استخراج معادن سرمایه‌گذاری بکنند.»

شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه از امارت اسلامی می‌خواهد تا در کاهش فقر و ایجاد زمینه کار تلاش کند.

آقای ستانکزی در این مراسم گفت: «شب و روز تلاش می‌شود به خصوص در ارتباط به پلان‌ها و برنامه‌های اقتصادی تا این ملک در بخش اقتصاد خودکفا شود و از محتاجی کشورهای دیگر رهایی یابیم.»

از سویی هم، سرپرست وزارت اقتصاد می‌گوید که سالانه سی و هفت میلیارد مترمکعب آب افغانستان به بیرون از کشور سرازیر می‌شوند و آب‌های کشور باید مهار شوند.

دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد، گفته است: «اگر ما بخواهیم آب‌های ما را کنترول کنیم، زراعت ما و برق ما ترقی پیدا می‌کند، اگر به همین حالت باشد، زراعت ما به همین حالت خواهد ماند.»

سفیر ترکیه در این مراسم تعهد کرده است که سرمایه‌گذاران ترکی در بخش‌های گونه‌گون به ویژه انرژی در افغانستان، سرمایه‌گذاری‌های شان را ادامه خواهند داد.

جهاد ارگین آی، سفیر ترکیه در کابل، در این مراسم گفت: «انجام چنین پروژه‌‌ها که از سوی یک شرکت ترکی به انجام رسیده است، یک رویداد تصادفی نیست‌‌‌، به این سرمایه‌گذاری باید از دید روابط عمیق تاریخی، فرهنگی و اقتصادی هم دیده شود.»

وزارت انرژی و آب می‌گوید که ولایت‌های هلمند و کندهار از این برق بهره‌مند خواهند شد.

گشایش بخش دوم بند کجکی با ظرفیت تولید ۱۰۰ میگاوات برق

سفیر ترکیه در این مراسم تعهد کرده است که سرمایه‌گذاران ترکی در بخش‌های گونه‌گون به ویژه انرژی در افغانستان، سرمایه‌گذاری‌های شان را ادامه خواهند داد.

تصویر بندانگشتی

بخش دوم بند کجکی در ولایت هلمند با ظرفیت تولید ۱۰۰ میگاوات برق به روز چهارشنبه با حضور مقام‌های بلندپایه امارت اسلامی گشایش یافت.

ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رییس الوزرا در این مراسم گفته است که افغانستان با کمک کشورهای خارجی آباد نمی‌شود و باید افغان‌ها خودشان دست به کار شوند.

آقای برادر در سخنان‌اش از کمک‌های جامعه جهانی نیز استقبال کرده است.

یک شرکت ساختمانی ترکی با سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیون دالر ظرفیت تولید برق و ذخیره آب را در بند کجکی افزایش داده است.

عبدالسلام حنفی، معاون اداری رییس الوزرا که در این مراسم حضور داشت، می‌گوید که امارت اسلامی خواهان تعامل مثبت با جهان است.

آقای حنفی در این باره گفت: «کسانی که در سال‌های گذشته در بخش جنگ و اغتشاش سرمایه‌گذاری ‌کردند، ما آنها را دعوت می‌کنیم که بیایند در تعلیم، در انرژی، در سکتور خصوصی و استخراج معادن سرمایه‌گذاری بکنند.»

شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه از امارت اسلامی می‌خواهد تا در کاهش فقر و ایجاد زمینه کار تلاش کند.

آقای ستانکزی در این مراسم گفت: «شب و روز تلاش می‌شود به خصوص در ارتباط به پلان‌ها و برنامه‌های اقتصادی تا این ملک در بخش اقتصاد خودکفا شود و از محتاجی کشورهای دیگر رهایی یابیم.»

از سویی هم، سرپرست وزارت اقتصاد می‌گوید که سالانه سی و هفت میلیارد مترمکعب آب افغانستان به بیرون از کشور سرازیر می‌شوند و آب‌های کشور باید مهار شوند.

دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد، گفته است: «اگر ما بخواهیم آب‌های ما را کنترول کنیم، زراعت ما و برق ما ترقی پیدا می‌کند، اگر به همین حالت باشد، زراعت ما به همین حالت خواهد ماند.»

سفیر ترکیه در این مراسم تعهد کرده است که سرمایه‌گذاران ترکی در بخش‌های گونه‌گون به ویژه انرژی در افغانستان، سرمایه‌گذاری‌های شان را ادامه خواهند داد.

جهاد ارگین آی، سفیر ترکیه در کابل، در این مراسم گفت: «انجام چنین پروژه‌‌ها که از سوی یک شرکت ترکی به انجام رسیده است، یک رویداد تصادفی نیست‌‌‌، به این سرمایه‌گذاری باید از دید روابط عمیق تاریخی، فرهنگی و اقتصادی هم دیده شود.»

وزارت انرژی و آب می‌گوید که ولایت‌های هلمند و کندهار از این برق بهره‌مند خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره