Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چین افغانستان را در بخش‌های اقتصادی کمک می‌کند

وانگ یو، سفیر چین در کابل گفته است که کشورش آماده است که افغانستان را در بخش‌های اقتصادی کمک کند و در برخی موارد در این کشور سرمایه‌گذاری کند.

سفیر چین در نشستی که امروز پنج‌شنبه در کابل برگزار شده بود، از خروج امریکا انتقاد می‌کند و می‌گوید آن کشور مردم افغانستان را فراموش کرده است.

او می‌افزاید که اگر امریکا مدافع حقوق بشر است، باید به مشکلات اقتصادی مردم افغانستان رسیده‌گی کند.

وانگ یو، سفیر چین در کابل گفت: «کمک‌های توسعه‌یی مان را در بخش‌های گونه‌گون در افغانستان فراهم می‌سازیم تا بتوانیم از این طریق به مردم افغانستان کمک کنیم.»

سفیر چین بار دیگر از امریکا می‌خواهد که دارایی‌های افغانستان را آزاد سازد.

در همین حال، وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که برای حل مشکلات اقتصادی در افغانستان دو پروژه بزرگ اقتصادی و توسعه‌یی زیر بررسی استند. وزارت معادن و پترولیم اطمینان می‌دهد که به زودی کار پروژه مس عینک و پروژه نفت آمو دریا آغاز خواهند شد.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گفت: « تغییر مهم دیگر که ما در این قرارداد آورده‌ایم. این است که افغانستان به گونه مستقل بیست درصد در این قرارداد شریک است.»

در نشست که برگزار شده بود، چین ۲۰۰ هزار دالر امریکایی پول نقد، مواد خوراکی و غیرخوراکی را به آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه پکتیکا و خوست کمک کرد.

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث می‌گوید که آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه اخیر در شرایط کنونی بیشتر به سرپناه نیاز دارند.

شرف الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، گفت: «زمستان نزدیک است و مردم در خیمه‌ها زنده‌گی می‌کنند. رهبر امارت اسلامی فیصله کرده که به آنان سرپناه بسازیم. نهادهای جهانی به شمول سازمان ملل با ما وعده همکاری در بازسازی سرپناه به آسیب دیده گان کرده اند.»

پیش از این نیز چین برای آسیب دیده‌گان ولایت‌های پکتیکا و خوست کمک کرده است. کشورهای دیگر نیز مانند امریکا، امارات متحده عربی، هند، پاکستان و اتحادیه اروپا به این آسیب دیده‌گان کمک کرده اند.

چین افغانستان را در بخش‌های اقتصادی کمک می‌کند

در همین حال، وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که برای حل مشکلات اقتصادی در افغانستان دو پروژه بزرگ اقتصادی و توسعه‌یی زیر بررسی استند.

تصویر بندانگشتی

وانگ یو، سفیر چین در کابل گفته است که کشورش آماده است که افغانستان را در بخش‌های اقتصادی کمک کند و در برخی موارد در این کشور سرمایه‌گذاری کند.

سفیر چین در نشستی که امروز پنج‌شنبه در کابل برگزار شده بود، از خروج امریکا انتقاد می‌کند و می‌گوید آن کشور مردم افغانستان را فراموش کرده است.

او می‌افزاید که اگر امریکا مدافع حقوق بشر است، باید به مشکلات اقتصادی مردم افغانستان رسیده‌گی کند.

وانگ یو، سفیر چین در کابل گفت: «کمک‌های توسعه‌یی مان را در بخش‌های گونه‌گون در افغانستان فراهم می‌سازیم تا بتوانیم از این طریق به مردم افغانستان کمک کنیم.»

سفیر چین بار دیگر از امریکا می‌خواهد که دارایی‌های افغانستان را آزاد سازد.

در همین حال، وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که برای حل مشکلات اقتصادی در افغانستان دو پروژه بزرگ اقتصادی و توسعه‌یی زیر بررسی استند. وزارت معادن و پترولیم اطمینان می‌دهد که به زودی کار پروژه مس عینک و پروژه نفت آمو دریا آغاز خواهند شد.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گفت: « تغییر مهم دیگر که ما در این قرارداد آورده‌ایم. این است که افغانستان به گونه مستقل بیست درصد در این قرارداد شریک است.»

در نشست که برگزار شده بود، چین ۲۰۰ هزار دالر امریکایی پول نقد، مواد خوراکی و غیرخوراکی را به آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه پکتیکا و خوست کمک کرد.

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث می‌گوید که آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه اخیر در شرایط کنونی بیشتر به سرپناه نیاز دارند.

شرف الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، گفت: «زمستان نزدیک است و مردم در خیمه‌ها زنده‌گی می‌کنند. رهبر امارت اسلامی فیصله کرده که به آنان سرپناه بسازیم. نهادهای جهانی به شمول سازمان ملل با ما وعده همکاری در بازسازی سرپناه به آسیب دیده گان کرده اند.»

پیش از این نیز چین برای آسیب دیده‌گان ولایت‌های پکتیکا و خوست کمک کرده است. کشورهای دیگر نیز مانند امریکا، امارات متحده عربی، هند، پاکستان و اتحادیه اروپا به این آسیب دیده‌گان کمک کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره