Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فعالیت بازار زنانه خدیجه الکبرا در هرات از سر گرفته شد

بازار زنانه خدیجه الکبرا در هرات پس از ماه‌ها بسته بودن دوباره فعال شده است.

شماری از زنان بازرگان در هرات با پشت سر گذاشتن ترس و ناامیدی دوباره به کارهای شان برگشته اند. آنان می‌گویند که با وجود چالش‌های جدی مجبور استند که فعالیت‌های بازرگانی شان را به پیش ببرند.

بازار خدیجه الکبرا یکی از بازارهای مشهور شهر هرات است که تا پیش از سقوط حکومت پیشین صدها زن در آن مصروف به کار بودند اما اکنون شمار این زنان انگشت شمار است.

شماری از دکانداران این بازار پس از تحولات در کشور، افغانستان را ترک کرده اند اما شمار دیگر کارهای شان را از سر گرفته اند. از میان سی و چهار دکان در این بازار، پانزده دکان دوباره باز شده اند.

صدیقه تمسکی، مسوول بازار خدیجه الکبرا، گفت: «من هیچ وقت انگیزه و انرژی خود را از دست نداده ام؛ اگر کار می‌بود و یا نمی‌بود حالی همه خانم‌ها حاضر استند که کار کنند.»

این زنان که پس از چند ماه خانه نشینی به کارهای شان برگشته اند، امیدوار استند که بتوانند کارهای شان را به حالت عادی برگردانند و دوباره صاحب درآمد شوند.

فرشته اسحاقزی، دکاندار، گفت: «ما خوشحال هستیم بخاطر که خانم‌ها از صنایع دستی خود چیزی جور می‌کنند و باز ما به فروش می‌رسانیم ما واقعا خوش هستیم.»

مشتریان و فروشنده‌گان این بازار همه زنان و دختران استند.

مشتریان این بازار خرسند استند که می‌توانند در این محیط زنانه بهتر و آرام تر از بازار عمومی خرید کنند.

یک باشنده هرات، گفت: «وقتی که یک محیط زنانه باشد خانم‌ها راحت می‌باشند؛ ما خیلی خوشحال هستیم که این بازار باز شده است.»

این بازار نزدیک به سیزده سال پیش با همکاری تیم بازسازی ولایتی آن زمان که مربوط به کشور ایتالیا بود فعال شد.

در آن زمان که اوج شگوفایی بازار بود روزانه تا پنج‌صد زن و دختر برای خرید به اینجا میامدند اما رفته رفته شمار مشتریان آن کم شد.

این بازار در چارچوب ریاست امور زنان فعالیت داشت اما اکنون به شهرداری هرات سپرده شده است.

فعالیت بازار زنانه خدیجه الکبرا در هرات از سر گرفته شد

مشتریان این بازار خرسند استند که می‌توانند در این محیط زنانه بهتر و آرام‌تر از بازار عمومی خرید کنند.

تصویر بندانگشتی

بازار زنانه خدیجه الکبرا در هرات پس از ماه‌ها بسته بودن دوباره فعال شده است.

شماری از زنان بازرگان در هرات با پشت سر گذاشتن ترس و ناامیدی دوباره به کارهای شان برگشته اند. آنان می‌گویند که با وجود چالش‌های جدی مجبور استند که فعالیت‌های بازرگانی شان را به پیش ببرند.

بازار خدیجه الکبرا یکی از بازارهای مشهور شهر هرات است که تا پیش از سقوط حکومت پیشین صدها زن در آن مصروف به کار بودند اما اکنون شمار این زنان انگشت شمار است.

شماری از دکانداران این بازار پس از تحولات در کشور، افغانستان را ترک کرده اند اما شمار دیگر کارهای شان را از سر گرفته اند. از میان سی و چهار دکان در این بازار، پانزده دکان دوباره باز شده اند.

صدیقه تمسکی، مسوول بازار خدیجه الکبرا، گفت: «من هیچ وقت انگیزه و انرژی خود را از دست نداده ام؛ اگر کار می‌بود و یا نمی‌بود حالی همه خانم‌ها حاضر استند که کار کنند.»

این زنان که پس از چند ماه خانه نشینی به کارهای شان برگشته اند، امیدوار استند که بتوانند کارهای شان را به حالت عادی برگردانند و دوباره صاحب درآمد شوند.

فرشته اسحاقزی، دکاندار، گفت: «ما خوشحال هستیم بخاطر که خانم‌ها از صنایع دستی خود چیزی جور می‌کنند و باز ما به فروش می‌رسانیم ما واقعا خوش هستیم.»

مشتریان و فروشنده‌گان این بازار همه زنان و دختران استند.

مشتریان این بازار خرسند استند که می‌توانند در این محیط زنانه بهتر و آرام تر از بازار عمومی خرید کنند.

یک باشنده هرات، گفت: «وقتی که یک محیط زنانه باشد خانم‌ها راحت می‌باشند؛ ما خیلی خوشحال هستیم که این بازار باز شده است.»

این بازار نزدیک به سیزده سال پیش با همکاری تیم بازسازی ولایتی آن زمان که مربوط به کشور ایتالیا بود فعال شد.

در آن زمان که اوج شگوفایی بازار بود روزانه تا پنج‌صد زن و دختر برای خرید به اینجا میامدند اما رفته رفته شمار مشتریان آن کم شد.

این بازار در چارچوب ریاست امور زنان فعالیت داشت اما اکنون به شهرداری هرات سپرده شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره