Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست گزارش‌دهی سالانه شرکت برشنا

مسوولان شرکت برشنا می‌گویند که بیش از ۱۵۰ میلیون دالر بدهی‌ این شرکت به کشورهای آسیای میانه پرداخت شده است.

این مسوولان که نشست گزارش دهی سالانه این نهاد سخن می‌زدند، می‌گویند که در تلاش اند تا بدهی‌های باقی مانده شرکت برشنا را از درآمدهای داخلی پرداخت کنند.

اسدالله انعام، رییس مالی و اداری شرکت برشنا، گفت: «در حدود ۱۵۱ اعشاریه ۵۴ میلیون دالر قرض را به شرکت‌های داخلی و خارجی که به ما برق را می‌فروشند، پرداختیم و در حدود دو میلیارد افغانی قرض حکومت پیشین را شرکت برشنا از بودجه داخلی پرداخته است.»

رییس مالی و اداری این شرکت می‌افزاید که پروژه‌های که در حکومت پیشین از سوی نهادهای بیرونی پشتیبانی مالی می‌شدند اکنون از سوی شرکت‌های خصوصی و نهاد های دولتی حمایت می‌شوند.

اسدالله انعام افزود: «تقریباً ۲۴ پروژه به ارزش ۲۶۱ میلیون افغانی از بودجه داخلی تمویل شده اند و تقریباً ۱۹ پروژه به ارزش ۷۹۹ میلیون افغانی زیر کار است که کارهایش عملاً جریان دارد. یکی آن توسعه سب استیشن نورالجهاد است به ارزش ۳۶۶ میلیون افغانی.»

مسوولان در این شرکت می‌افزایند که کار پروژه‌های نیمه‌کاره حکومت پیشین با اشتراک شرکت‌های خصوصی نیز جریان دارد.

عبدالرحمن رحمانی، رییس تجارتی شرکت برشنا نیز که در این نشست حضور داشت، می‌گوید که برنامه تازه کمپیوتری را از بهر فراهم‌سازی تسهیلات و شفافیت در بخش بل برق و درآمد این شرکت در بیست و هشت ولایت کشور به راه انداخته است.

عبدالرحمن رحمانی گفت: «۵۲۱ نفر که متهم به اختلاس یا فساد بودند، به ارگان‌های قضایی معرفی شده اند. شبکه توسعه یافته و ۴۳۰۳۴ میتر جدید نصب شده است. ۱۸۴۱۰ میتر که مشکل داشتند را ترمیم کرده ایم. در ۳۲۰۷ ساحه صندوق های برای میتر نصب شده اند.»

به گفته مسوولان شرکت برشنا، امسال هفده میلیون افغانی به تمویل پروژه‌های نیمه کاره اختصاص داده شده که در این میان پروژه بند چک و پروژه کنر نیز شامل استند.

نشست گزارش‌دهی سالانه شرکت برشنا

مسوولان در این شرکت می‌افزایند که کار پروژه‌های نیمه‌کاره حکومت پیشین با اشتراک شرکت‌های خصوصی نیز جریان دارد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان شرکت برشنا می‌گویند که بیش از ۱۵۰ میلیون دالر بدهی‌ این شرکت به کشورهای آسیای میانه پرداخت شده است.

این مسوولان که نشست گزارش دهی سالانه این نهاد سخن می‌زدند، می‌گویند که در تلاش اند تا بدهی‌های باقی مانده شرکت برشنا را از درآمدهای داخلی پرداخت کنند.

اسدالله انعام، رییس مالی و اداری شرکت برشنا، گفت: «در حدود ۱۵۱ اعشاریه ۵۴ میلیون دالر قرض را به شرکت‌های داخلی و خارجی که به ما برق را می‌فروشند، پرداختیم و در حدود دو میلیارد افغانی قرض حکومت پیشین را شرکت برشنا از بودجه داخلی پرداخته است.»

رییس مالی و اداری این شرکت می‌افزاید که پروژه‌های که در حکومت پیشین از سوی نهادهای بیرونی پشتیبانی مالی می‌شدند اکنون از سوی شرکت‌های خصوصی و نهاد های دولتی حمایت می‌شوند.

اسدالله انعام افزود: «تقریباً ۲۴ پروژه به ارزش ۲۶۱ میلیون افغانی از بودجه داخلی تمویل شده اند و تقریباً ۱۹ پروژه به ارزش ۷۹۹ میلیون افغانی زیر کار است که کارهایش عملاً جریان دارد. یکی آن توسعه سب استیشن نورالجهاد است به ارزش ۳۶۶ میلیون افغانی.»

مسوولان در این شرکت می‌افزایند که کار پروژه‌های نیمه‌کاره حکومت پیشین با اشتراک شرکت‌های خصوصی نیز جریان دارد.

عبدالرحمن رحمانی، رییس تجارتی شرکت برشنا نیز که در این نشست حضور داشت، می‌گوید که برنامه تازه کمپیوتری را از بهر فراهم‌سازی تسهیلات و شفافیت در بخش بل برق و درآمد این شرکت در بیست و هشت ولایت کشور به راه انداخته است.

عبدالرحمن رحمانی گفت: «۵۲۱ نفر که متهم به اختلاس یا فساد بودند، به ارگان‌های قضایی معرفی شده اند. شبکه توسعه یافته و ۴۳۰۳۴ میتر جدید نصب شده است. ۱۸۴۱۰ میتر که مشکل داشتند را ترمیم کرده ایم. در ۳۲۰۷ ساحه صندوق های برای میتر نصب شده اند.»

به گفته مسوولان شرکت برشنا، امسال هفده میلیون افغانی به تمویل پروژه‌های نیمه کاره اختصاص داده شده که در این میان پروژه بند چک و پروژه کنر نیز شامل استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره