Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراهم‌سازی خدمات انترنتی از سوی افغان بیسیم در ولسوالی‌های دوردست

مسوولان شرکت مخابراتی افغان بیسیم می‌گویند که این شرکت در تلاش است تا خدمات انترنتی را در ولسوالی‌های دوردست که شهروندان به خدمات انترنتی دسترسی ندارند، فراهم کند.

علی‌‌الله سروری، رییس این شرکت می‌گوید که افغان بیسیم در دوهفته پسین در بیش از ده ولسوالی کشور خدمات انترنتی فعال کرده است.

آقای سروری به طلوع‌نیوز گفت: «کجکی، نوزاد، سنگین، موسی قلعه، بارام‌چه، درهلمند و دهراوت، خاص ارزگان این ها در ولایت ارزگان، نیش و معروف در ولایت کندهار، نوبهار، سیوری در ولایت زابل اینها را تحت پوشش خدمات مخابراتی و انترنیتی قرار دادیم.»

در همین حال، شماری از باشندگان پایتخت خدمات انترنتی با کیفیت بالا را در رشد و توسعه کشور مهم می‌خوانند و می‌گویند که تسهیلات بیشتر در ارایه خدمات انترنتی سبب ارتباط بهتر شهروندان کشور خواهد شد.

باشندگان از شرکت‌های مخابراتی می‌خواهند که تسهیلات بیشتر در ارایه خدمات مخابراتی فراهم کنند.

شبنم عظیمی، باشنده کابل، گفت: «افغان‌بیسیم هم در بعضی مناطق نمایندگی‌های خود را فعال کرده است و می‌خواهد در بعضی مناطق دیگر نیز فعال بکنند و این کار را گسترش بدهد، چقدر خوب است که امروز در تمام ولسوالی‌ها کشور خدمات انترنتی و مخابراتی خوب‌تر باشد.»

آریا، باشنده کابل، گفت: «خواست من از مسوولان همین است که در قسمت سرعت و کیفیت انترنت در مناطق دوردست توجه داشته باشند.»

بربنیاد اطلاعات شرکت افغان بیسیم، این شرکت در حال حاضر در بیش از دو صدو هشتاد ولسوالی در سراسر کشور خدمات انترنتی ارایه می‌کند و انتظار می‌رود این خدمات در روستاها افزایش یابد.

فراهم‌سازی خدمات انترنتی از سوی افغان بیسیم در ولسوالی‌های دوردست

باشندگان از شرکت‌های مخابراتی می‌خواهند که تسهیلات بیشتر در ارایه خدمات مخابراتی فراهم کنند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان شرکت مخابراتی افغان بیسیم می‌گویند که این شرکت در تلاش است تا خدمات انترنتی را در ولسوالی‌های دوردست که شهروندان به خدمات انترنتی دسترسی ندارند، فراهم کند.

علی‌‌الله سروری، رییس این شرکت می‌گوید که افغان بیسیم در دوهفته پسین در بیش از ده ولسوالی کشور خدمات انترنتی فعال کرده است.

آقای سروری به طلوع‌نیوز گفت: «کجکی، نوزاد، سنگین، موسی قلعه، بارام‌چه، درهلمند و دهراوت، خاص ارزگان این ها در ولایت ارزگان، نیش و معروف در ولایت کندهار، نوبهار، سیوری در ولایت زابل اینها را تحت پوشش خدمات مخابراتی و انترنیتی قرار دادیم.»

در همین حال، شماری از باشندگان پایتخت خدمات انترنتی با کیفیت بالا را در رشد و توسعه کشور مهم می‌خوانند و می‌گویند که تسهیلات بیشتر در ارایه خدمات انترنتی سبب ارتباط بهتر شهروندان کشور خواهد شد.

باشندگان از شرکت‌های مخابراتی می‌خواهند که تسهیلات بیشتر در ارایه خدمات مخابراتی فراهم کنند.

شبنم عظیمی، باشنده کابل، گفت: «افغان‌بیسیم هم در بعضی مناطق نمایندگی‌های خود را فعال کرده است و می‌خواهد در بعضی مناطق دیگر نیز فعال بکنند و این کار را گسترش بدهد، چقدر خوب است که امروز در تمام ولسوالی‌ها کشور خدمات انترنتی و مخابراتی خوب‌تر باشد.»

آریا، باشنده کابل، گفت: «خواست من از مسوولان همین است که در قسمت سرعت و کیفیت انترنت در مناطق دوردست توجه داشته باشند.»

بربنیاد اطلاعات شرکت افغان بیسیم، این شرکت در حال حاضر در بیش از دو صدو هشتاد ولسوالی در سراسر کشور خدمات انترنتی ارایه می‌کند و انتظار می‌رود این خدمات در روستاها افزایش یابد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره