Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزیر نیروی ایران از جاری شدن آب بند کمال خان به ایران خبر می‌دهد

وزیر نیروی ایران می‌گوید که با مقام‌های امارت اسلامی به توافق رسیده اند که از این پس آب بند کمال خان به جای منطقه شوره زار افغانستان به سوی ایران راست خواهد شد.

این مقام ایرانی به خبرگزاری صدا و سیمای ایران گفته است که تهران در سال‌ها و ماه‌های اخیر حق‌آبه اش را از افغانستان دریافت نکرده است و آب بند کمال خان به جنوب این بند منحرف می‌شود.

این در حالی‌ست که وزیر نیروی ایران در سفرش به کابل با سرپرست وزارت انرژی و آب، سرپرست وزارت امور خارجه و ملاعبدالغنی برادر در باره حق‌آبه ایران گفت‌وگو کرده است.

علی اکبر محرابیان، وزیر نیروی ایران، گفته است: «مهمترین توافق ما این بود که طرف افغانی پذیرفت که دیگر هیچ آبی به سمت گود زره منحرف نشود و آب از بند کمال خان در مسیر طبیعی خودش به سمت جمهوری اسلامی وارد شود.»

وزیر نیروی ایران به مسیر آب دریای هلمند اشاره می‌کند که در مسیر آن دو بند ساخته شده اند و به این باور است که ایران در سال‌ها و ماه‌های اخیر حق‌آبه اش را نگرفته است.

در همین حال، وزارت انرژی و آب نخواست که در این باره گفت‌وگو نماید، اما این وزارت در صفحه‌ توییترش در باره دیدار سرپرست وزارت انرژی و آب با وزیر نیروی ایران نوشته است که کارهای عملی برای تثبیت سه محل تحویل دهی حق‌آبه ایران بربنیاد معاهده هلمند هرچه زودتر آغاز خواهند شد.

در این میان وزیر پیشین وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که درخواست ایران نقض معاهده هلمند است و باز شدن آب بند کمال خان به ایران گونهیی از باج گیری است.

حمیدالله یلانی، رییس پیشین شرکت آبرسانی افغانستان، گفت: «بند کمال خان مانند سایر زیربناهای آبی در صورتیکه تاسیسات مربوطه اش تکمیل باشد می‌تواند تاثیرات بسیار خوبی سر بهبود وضعیت آب‌یاری و زراعتی و همچنان مدیریت آب‌ها در منطقه مربوطه داشته باشد.»

نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی، گفت: «منتاسب با کاهش جریان آب، محدود شده، به عنوان مثال در ماه آگست نُه اعشاریه سی و هفت متر مکعب آب در هر ثانیه به عنوان حق‌آبه پیشبینی شده و در ماه سپتامبر چیزی در حدود دو متر مکعب آب در ثانیه به عنوان آب پیشبینی شده.»

بند کجکی و کمال خان در مسیر دریای هلمند ساخته شده اند.

بربنیاد اطلاعات آگاهان آب‌های فرامرزی، بربنیاد معاهده هلمند حق‌آبه ایران در سال‌های غیرعادی آبی کمتر از ۲۶ مترمکعب آب از دریای هلمند تعیین شده است.

وزیر نیروی ایران از جاری شدن آب بند کمال خان به ایران خبر می‌دهد

وزیر نیروی ایران به مسیر آب دریای هلمند اشاره می‌کند که در مسیر آن دو بند ساخته شده اند و به این باور است که ایران در سال‌ها و ماه‌های اخیر حق‌آبه اش را نگرفته است.

تصویر بندانگشتی

وزیر نیروی ایران می‌گوید که با مقام‌های امارت اسلامی به توافق رسیده اند که از این پس آب بند کمال خان به جای منطقه شوره زار افغانستان به سوی ایران راست خواهد شد.

این مقام ایرانی به خبرگزاری صدا و سیمای ایران گفته است که تهران در سال‌ها و ماه‌های اخیر حق‌آبه اش را از افغانستان دریافت نکرده است و آب بند کمال خان به جنوب این بند منحرف می‌شود.

این در حالی‌ست که وزیر نیروی ایران در سفرش به کابل با سرپرست وزارت انرژی و آب، سرپرست وزارت امور خارجه و ملاعبدالغنی برادر در باره حق‌آبه ایران گفت‌وگو کرده است.

علی اکبر محرابیان، وزیر نیروی ایران، گفته است: «مهمترین توافق ما این بود که طرف افغانی پذیرفت که دیگر هیچ آبی به سمت گود زره منحرف نشود و آب از بند کمال خان در مسیر طبیعی خودش به سمت جمهوری اسلامی وارد شود.»

وزیر نیروی ایران به مسیر آب دریای هلمند اشاره می‌کند که در مسیر آن دو بند ساخته شده اند و به این باور است که ایران در سال‌ها و ماه‌های اخیر حق‌آبه اش را نگرفته است.

در همین حال، وزارت انرژی و آب نخواست که در این باره گفت‌وگو نماید، اما این وزارت در صفحه‌ توییترش در باره دیدار سرپرست وزارت انرژی و آب با وزیر نیروی ایران نوشته است که کارهای عملی برای تثبیت سه محل تحویل دهی حق‌آبه ایران بربنیاد معاهده هلمند هرچه زودتر آغاز خواهند شد.

در این میان وزیر پیشین وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که درخواست ایران نقض معاهده هلمند است و باز شدن آب بند کمال خان به ایران گونهیی از باج گیری است.

حمیدالله یلانی، رییس پیشین شرکت آبرسانی افغانستان، گفت: «بند کمال خان مانند سایر زیربناهای آبی در صورتیکه تاسیسات مربوطه اش تکمیل باشد می‌تواند تاثیرات بسیار خوبی سر بهبود وضعیت آب‌یاری و زراعتی و همچنان مدیریت آب‌ها در منطقه مربوطه داشته باشد.»

نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی، گفت: «منتاسب با کاهش جریان آب، محدود شده، به عنوان مثال در ماه آگست نُه اعشاریه سی و هفت متر مکعب آب در هر ثانیه به عنوان حق‌آبه پیشبینی شده و در ماه سپتامبر چیزی در حدود دو متر مکعب آب در ثانیه به عنوان آب پیشبینی شده.»

بند کجکی و کمال خان در مسیر دریای هلمند ساخته شده اند.

بربنیاد اطلاعات آگاهان آب‌های فرامرزی، بربنیاد معاهده هلمند حق‌آبه ایران در سال‌های غیرعادی آبی کمتر از ۲۶ مترمکعب آب از دریای هلمند تعیین شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره