Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برق پارک صنعتی کابل دوازده ساعته شد

مسوولان شرکت برشنا می‌گویند که به منظور حل چالش‌ کارخانه‌داران، برق پارک صنعتی کابل را دوازده ساعته ساخته اند.

حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا، گفت: «ما تلاش‌های زیاد انجام دادیم، یکی اینکه اکثریت لین‌های شان را مستقل کردیم و دوم اینکه برق صنعت کاران را به دوازده ساعت بلند بردیم.»

در همین حال، برخی از کارخانه‌داران از این کار شرکت برشنا استقبال می‌کنند؛ اما می‌گویند که افزایش تولیدات داخلی، به برق بیست و چهار ساعته نیاز دارد.

بیش از هشتاد تن در یکی از کارخانه‌ها در پارک صنعتی کابل کار خود را از دست داده اند. مسوول این کارخانه می‌گوید که به دلیل نبود بازار مناسب و کمبود برق در پارک‌های صنعتی، میزان تولیدات شان کاهش یافته است.

خال محمد تاجک، مسوول یکی از کارخانه‌ها، به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی در بخش صنعت اگر متوجه نشود، در بخش برق و زمینه بازار و این چیزها برای صنعت کار فراهم نشود، در آیندۀ نزدیک اکثر فابریکه‌ها ورشکست می‌شوند.»

از سوی هم، اتاق صنایع و معادن کابل هشدار می‌دهد که اگر به چالش‌های کارخانه‌ها رسید‌گی نشود، ممکن بیشتر کارخانه‌ها در کشور بسته شوند. اتاق صنایع و معادن می‌گوید که در حال حاضر پنجاه درصد کارخانه‌ها به دلیل نبود برق از فعالیت باز مانده اند.

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن کابل، گفت: «در وضعیت کنونی که مشکلات اقتصادی هم افزایش پیدا می‌کنند و هموطنان ما هم بیکار استند، فابریکه‌های تولیدی هم اگر برق نداشته باشد، میزان بیکاری کارگران بیشتر می‌شود.»

بربنیاد اطلاعات اتاق صنایع و معادن، در سراسر افغانستان بیش از شش هزار کارخانه تولیدی فعالیت دارند که بسیاری این کارخانه‌ها به دلیل نبود برق با چالش روبه‌رو استند.

برق پارک صنعتی کابل دوازده ساعته شد

برخی از کارخانه‌داران از این کار شرکت برشنا استقبال می‌کنند؛ اما می‌گویند که افزایش تولیدات داخلی به برق بیست و چهار ساعته نیاز دارد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان شرکت برشنا می‌گویند که به منظور حل چالش‌ کارخانه‌داران، برق پارک صنعتی کابل را دوازده ساعته ساخته اند.

حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا، گفت: «ما تلاش‌های زیاد انجام دادیم، یکی اینکه اکثریت لین‌های شان را مستقل کردیم و دوم اینکه برق صنعت کاران را به دوازده ساعت بلند بردیم.»

در همین حال، برخی از کارخانه‌داران از این کار شرکت برشنا استقبال می‌کنند؛ اما می‌گویند که افزایش تولیدات داخلی، به برق بیست و چهار ساعته نیاز دارد.

بیش از هشتاد تن در یکی از کارخانه‌ها در پارک صنعتی کابل کار خود را از دست داده اند. مسوول این کارخانه می‌گوید که به دلیل نبود بازار مناسب و کمبود برق در پارک‌های صنعتی، میزان تولیدات شان کاهش یافته است.

خال محمد تاجک، مسوول یکی از کارخانه‌ها، به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی در بخش صنعت اگر متوجه نشود، در بخش برق و زمینه بازار و این چیزها برای صنعت کار فراهم نشود، در آیندۀ نزدیک اکثر فابریکه‌ها ورشکست می‌شوند.»

از سوی هم، اتاق صنایع و معادن کابل هشدار می‌دهد که اگر به چالش‌های کارخانه‌ها رسید‌گی نشود، ممکن بیشتر کارخانه‌ها در کشور بسته شوند. اتاق صنایع و معادن می‌گوید که در حال حاضر پنجاه درصد کارخانه‌ها به دلیل نبود برق از فعالیت باز مانده اند.

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن کابل، گفت: «در وضعیت کنونی که مشکلات اقتصادی هم افزایش پیدا می‌کنند و هموطنان ما هم بیکار استند، فابریکه‌های تولیدی هم اگر برق نداشته باشد، میزان بیکاری کارگران بیشتر می‌شود.»

بربنیاد اطلاعات اتاق صنایع و معادن، در سراسر افغانستان بیش از شش هزار کارخانه تولیدی فعالیت دارند که بسیاری این کارخانه‌ها به دلیل نبود برق با چالش روبه‌رو استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره