Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خرسندی از ماموریت گروه فنی قطر در میدان هوایی کابل

همزمان با پایان ماموریت گروه فنی قطر در میدان هوایی کابل، وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که قطر در بیش از یک سال گذشته، بیشتر بخش‌های میدان هوایی کابل را بازسازی کرده‌است.

گروه فنی قطر در روز دوم سقوط نظام جمهوری به میدان هوایی کابل آمد و روند بازسازی میدان هوایی کابل را برای از سرگیری پروازها آغاز کردند.

حالا وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که این کشور بخش‌های فنی میدان هوایی کابل را فعال و در پاک‌کاری آن همکاری مالی کرده‌است.

غلام جیلانی وفا، معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «وسایل مخابراتی با طیارات مکمل از بین رفته بود کنترول تاور کابل فلج بود به کمک تخنیکران و انجینران افغانی، جمع تیم قطری به مشوره هم سیستم مخابراتی در ظرف سه روز دوباره احیا شد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در صفحه تویترش نوشته است که قطر در بازگشایی و فعال نگهداشتن میدان هوایی کابل نقش مهم داشت و در شرایط دشوار در کنار مردم افغانستان ایستاد.

برخی از آگاهان اقتصادی به این باور استند که برای افزایش پروازها در میدان هوایی کابل، سهولت‌های بیشتر در این میدان فراهم شود.

دریاخان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «بهتر است تا مشکل‌های سیاسی افغانستان با کشورها حل شود تا شرکت‌های مطرح بین‌المللی و سایر کشورها بتوانند در فضای اطمینان و اعتماد از فضا و همچنان از میادین هوایی افغانستان استفاده بکند و باعث ازدیاد عاید از این آدرس شود.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «در طول یکسال گذشته که میدان‌های هوایی افغانستان تحت مدیریت قطر قرار داشت قطر توانست در زمینۀ اعتباردهی به سکتور هوانوری افغانستان فعالیت‌های موثر انجام داد و اما در قسمت ارائه خدمات و سهولت‌های بیشتر پروازها تاثیر چندان قابل ملاحظه و مثبت نداشته.»

شرکت‌های مشترک قطری-ترکی و شرکت گاک امارات متحده عربی برای گرفتن قرارداد میدان‌های هوایی کشور ماه‌ها باهم رقابت کردند و سرانجام تمامی بخش‌های میدان‌های هوایی کشور به امارات متحده عربی واگذار شد.

خرسندی از ماموریت گروه فنی قطر در میدان هوایی کابل

سخنگوی وزارت امور خارجه در تویترش نوشته است که قطر در بازگشایی و فعال نگهداشتن میدان هوایی کابل نقش مهم داشت.

تصویر بندانگشتی

همزمان با پایان ماموریت گروه فنی قطر در میدان هوایی کابل، وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که قطر در بیش از یک سال گذشته، بیشتر بخش‌های میدان هوایی کابل را بازسازی کرده‌است.

گروه فنی قطر در روز دوم سقوط نظام جمهوری به میدان هوایی کابل آمد و روند بازسازی میدان هوایی کابل را برای از سرگیری پروازها آغاز کردند.

حالا وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که این کشور بخش‌های فنی میدان هوایی کابل را فعال و در پاک‌کاری آن همکاری مالی کرده‌است.

غلام جیلانی وفا، معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «وسایل مخابراتی با طیارات مکمل از بین رفته بود کنترول تاور کابل فلج بود به کمک تخنیکران و انجینران افغانی، جمع تیم قطری به مشوره هم سیستم مخابراتی در ظرف سه روز دوباره احیا شد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در صفحه تویترش نوشته است که قطر در بازگشایی و فعال نگهداشتن میدان هوایی کابل نقش مهم داشت و در شرایط دشوار در کنار مردم افغانستان ایستاد.

برخی از آگاهان اقتصادی به این باور استند که برای افزایش پروازها در میدان هوایی کابل، سهولت‌های بیشتر در این میدان فراهم شود.

دریاخان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «بهتر است تا مشکل‌های سیاسی افغانستان با کشورها حل شود تا شرکت‌های مطرح بین‌المللی و سایر کشورها بتوانند در فضای اطمینان و اعتماد از فضا و همچنان از میادین هوایی افغانستان استفاده بکند و باعث ازدیاد عاید از این آدرس شود.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «در طول یکسال گذشته که میدان‌های هوایی افغانستان تحت مدیریت قطر قرار داشت قطر توانست در زمینۀ اعتباردهی به سکتور هوانوری افغانستان فعالیت‌های موثر انجام داد و اما در قسمت ارائه خدمات و سهولت‌های بیشتر پروازها تاثیر چندان قابل ملاحظه و مثبت نداشته.»

شرکت‌های مشترک قطری-ترکی و شرکت گاک امارات متحده عربی برای گرفتن قرارداد میدان‌های هوایی کشور ماه‌ها باهم رقابت کردند و سرانجام تمامی بخش‌های میدان‌های هوایی کشور به امارات متحده عربی واگذار شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره