Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار سرپرست یوناما با گروهی از زنان تجارت‌پیشه

سرپرست معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و دفتر زنان این سازمان بر پشتیبانی از حقوق زنان به ویژه زنان تجارت‌پیشه و بازرگان  تاکید کرده‌اند.

یوناما در صفحه تویترش از دیدار مارکس پوتزل، سرپرست این دفتر با شماری از زنان متشبث و بازرگان در کابل خبر داده‌است و افزوده است که یوناما بر پشتیبانی از زنان افغان در بخش‌های گوناگون ادامه خواهد داد.

گفته شده‌است که زنان تجارت‌پیشه در این دیدار در باره مشکلات شان و توانمندسازی زنان گفت‌وگو کرده‌اند.

سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان می‌گوید که قرار است در آینده نزدیک یک نهاد تازه برای پشتیبانی از کارآفرینان بانو در کابل ایجاد شود.

رویا حافظی، سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، گفت: «همرای آنها هم صحبت کردیم که در این راستا آنها اعلام حمایت داشتند که در ارتباط به بخش‌های امنیتی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی زنان تجارت‌پیشه اینها با ما همکار خواهند بود.»

سودابه افغان بانوی تجارت‌پیشه است که در بخش تولید لباس فعالیت می‌کند. او هدف از ایجاد "شبکه توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان" را همکاری مستقیم زیر یک چتر واحد برای زنان افغان می‌گوید.

سودابه افغان گفت: «ما خواستیم یک شبکه را که منسجم باشد و همه را بتواند منسجم کند نه تنها کسایی را که قبلا متشبث بودند می‌خواهیم کسایی را که تازه می‌خواهند وارد بازار شوند وارد کار شوند آیدیا دارند و می‌خواهند آیدیا خود را به بزنس تبدیل کنند.»

از سویی هم، شماری دیگر از بانوان تجارت‌پیشه می‌گویند که چالش تحریم بانکی، کاهش صادرات و نبود بازار داخلی، کار و بار آنان را با مشکل روبه‌رو کرده‌است.

ممتاز یوسفزی، متشبث، گفت: «برای شان مارکیت‌ها نیست مثلا تولیدات کم شده است بازارها کم است مثلا عاید نیست بانک محدودیت دارد پول نیست که کارهای دورانی شود و پیسه بدهند و همه کارهای خود را پیش ببرند مثلا معاش کارمندان خود را بدهند.»

وزارت اقتصاد می‌گوید که تلاش می‌ورزد تا چالش‌های بانوان تچارت‌پیشه حل گردد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «از فعالیت‌های زنان تجارت‌پیشه حمایت می‌کند و در راستای کاهش مشکلات بانکی و بازاریابی برای محصولات بانوان تجارت‌پیشه توجه و اهتمام نظر ویژه دارد.»

به گفته سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، در حال حاضر چهار هزار بانو جواز رسمی برای فعالیت بازرگانی بدست آورده اند.

دیدار سرپرست یوناما با گروهی از زنان تجارت‌پیشه

سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان می‌گوید که قرار است در آینده نزدیک یک نهاد تازه برای پشتیبانی از کارآفرینان بانو در کابل ایجاد شود.

تصویر بندانگشتی

سرپرست معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و دفتر زنان این سازمان بر پشتیبانی از حقوق زنان به ویژه زنان تجارت‌پیشه و بازرگان  تاکید کرده‌اند.

یوناما در صفحه تویترش از دیدار مارکس پوتزل، سرپرست این دفتر با شماری از زنان متشبث و بازرگان در کابل خبر داده‌است و افزوده است که یوناما بر پشتیبانی از زنان افغان در بخش‌های گوناگون ادامه خواهد داد.

گفته شده‌است که زنان تجارت‌پیشه در این دیدار در باره مشکلات شان و توانمندسازی زنان گفت‌وگو کرده‌اند.

سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان می‌گوید که قرار است در آینده نزدیک یک نهاد تازه برای پشتیبانی از کارآفرینان بانو در کابل ایجاد شود.

رویا حافظی، سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، گفت: «همرای آنها هم صحبت کردیم که در این راستا آنها اعلام حمایت داشتند که در ارتباط به بخش‌های امنیتی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی زنان تجارت‌پیشه اینها با ما همکار خواهند بود.»

سودابه افغان بانوی تجارت‌پیشه است که در بخش تولید لباس فعالیت می‌کند. او هدف از ایجاد "شبکه توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان" را همکاری مستقیم زیر یک چتر واحد برای زنان افغان می‌گوید.

سودابه افغان گفت: «ما خواستیم یک شبکه را که منسجم باشد و همه را بتواند منسجم کند نه تنها کسایی را که قبلا متشبث بودند می‌خواهیم کسایی را که تازه می‌خواهند وارد بازار شوند وارد کار شوند آیدیا دارند و می‌خواهند آیدیا خود را به بزنس تبدیل کنند.»

از سویی هم، شماری دیگر از بانوان تجارت‌پیشه می‌گویند که چالش تحریم بانکی، کاهش صادرات و نبود بازار داخلی، کار و بار آنان را با مشکل روبه‌رو کرده‌است.

ممتاز یوسفزی، متشبث، گفت: «برای شان مارکیت‌ها نیست مثلا تولیدات کم شده است بازارها کم است مثلا عاید نیست بانک محدودیت دارد پول نیست که کارهای دورانی شود و پیسه بدهند و همه کارهای خود را پیش ببرند مثلا معاش کارمندان خود را بدهند.»

وزارت اقتصاد می‌گوید که تلاش می‌ورزد تا چالش‌های بانوان تچارت‌پیشه حل گردد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «از فعالیت‌های زنان تجارت‌پیشه حمایت می‌کند و در راستای کاهش مشکلات بانکی و بازاریابی برای محصولات بانوان تجارت‌پیشه توجه و اهتمام نظر ویژه دارد.»

به گفته سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، در حال حاضر چهار هزار بانو جواز رسمی برای فعالیت بازرگانی بدست آورده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره